Emne: Biologi


Støvet viden

GEUS
Torsdag d. 7. januar 2021

Læren om pollen, sporer og andre mikroskopiske, organiske organismer kaldes palynologi, hvilket på græsk skulle betyde noget hen ad 'læren om støv'. Måske ikke noget synderligt blæret navn, men alligevel meget rammende, når man tænker på det ofte gule eller orange støv-agtige materiale, der sidder på støvdragerne i en lilje. Eller de imponerende skyer af gult støv, man kan sende ud i verden ved at ryste udvalgte grantræers grene
Tilknyttede tekster:

An Altitudinal Study of the Flora of the Inland Mountains of South-East Greenland

Geoffrey Halliday, PhD, former lecturer at Lancaster University
Søndag d. 16. juni 2019

Prior to 1963 virtually all our knowledge of the flora af south-east Greenland had been gained at low altitudes. However, that year saw the first of seventeen European mountaineering expeditions to the region covered in this volume. Their members rarely had any botanical expertise, but the author was able to persuade most to make colleetions and record the altitude

Biologer og KNAPK enige om forsigtighed i krabbefiskeriet

AnnDorte Burmeister
Lørdag d. 26. oktober 2002

Biologerne har derfor siden 1997 anbefalet, at Vestkysten bør inddeles i mindre forvaltningsområder. Et forvaltningsområde er et afgrænset havområde, hvor der gives tilladelse til fiskeri af x antal fortøjer. Canadierne har gode erfaringer med forvaltningsområderne, og fangstmængderne i disse områder har været rimelige stabile igennem årene

Er torsken vendt tilbage?

Jesper Boje, Seniorforsker
Fredag d. 28. juni 2002

Forekomsterne af torsk ved Grønland udspringer fra lokale fjordbestande, der reproducerer sig selv, en gydebestand ved de sydvest- og sydøstgrønlandske banker, og den islandske gydebestand. Sidstnævnte tilfører i nogen år torsk til hele Grønland, via transport af æg og larver i havstrømmene med efterfølgende opvækst af ungtorsk

Naturen og de levende ressourcer endnu engang

Leif Fontaine, Formand for KNAPK
Fredag d. 22. marts 2002

Man må huske på, at fangererhvervet er en livsstil, der gennem årtusinder og indtil i dag er en levevej, som er udviklet af generationer og som er en del af vores kultur. At betragte fangererhvervet på den måde giver i sig selv en respekt, som man ikke kan vurdere i penge.

Nykolonialismen har kronede dage i inuit nunaat

Leif Fontaine, Formand for KNAPK
Fredag d. 15. februar 2002

I både kapitalistiske og socialistiske stater har centrene forsøgt at »civilisere« oprindelige folk gennem tvangsfjernelser af børn til kostskoler, missionering, tvangsforflyttelser af hele samfund, tvangssteriliseringer og tvangsproletarisering«. Hvem kan ikke nikke genkendende til ovennævnte?

Forsøget med indførelse af biavl i Sydgrønland er fortsat på fjerde år

Ole Hertz
Fredag d. 28. september 2001

Forhåbentlig vil det blive muligt at oprette en skolebigård i Aboretet ved Narsarsuaq til næste år. Den skulle bruges til undervisning og til produktion af nye bifamilier til de fåreholdere der også gerne vil have seksbenede husdyr

Rensdyrkvoten er et tilbagetog for landsstyret

Nikolaj Heinrich
Tirsdag d. 29. maj 2001

Denne forvaltningsform hænger slet ikke sammen med den ægte grønlandske fangers kultur. Den ægte fanger skyder nemlig aldrig flere fangstdyr, end der er behov for, men ønsker at udnytte dem på bedste vis og har i den forbindelse beskyttelse af fangstdyr i sindet

Lad fuglene få lidt fred

Frank Wille
Torsdag d. 10. maj 2001

Vi kan også vælge at fortsætte som hidtil - skyde fuglene her og der og alle vegne i ni måneder om året, påkalde os omverdenens vrede og harme, ødelægge turistmuligheder, forringe vores børns fremtidige jagt - og andre rekreative muligheder i naturen. Ja - det kan vi ikke forhindre, hvis det er det flertallet ønsker

Vi ville være taget afsted forlængst

Jens Egede
Tirsdag d. 24. april 2001

Hvis det havde været i fortiden, var vi forlængst taget afsted efter fangstdyrene, men da det er blevet fremmed for os, forbliver vi boende på vore opholdssteder og kan ikke gøre andet end at beskylde hinanden

Det ville klæde fangerne...

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 22. februar 2001

Det ene fuglefjeld efter det andet i Nordgrønland er slået ihjel på grund af rovdrift, lomvierne er trængt, store ternekolonier er næsten udryddet, og vi har vel alle bemærket, at riderne generelt er blevet reduceret fra at være en af de mest almindelige hav- og fjordfugle for 30-40 år siden til nu at være fåtallig

The world's oldest marine sediments

Faye Flam
Onsdag d. 20. september 2000

"These are the world's oldest marine sediments ... If we're going to gain any insight into what the surface of the Earth was like 3.85 billion years ago, this is it."

Det umulige salg

Kim Krohn
Fredag d. 15. september 2000

Ikke mindst når fangerne selv siger, de ikke kan få afsat al kødet men at regnestykket ikke engang går op, selv hvis de kun fik 10 dyr hver!

Kommerciel grønlandsk naturødelæggelse

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 25. maj 2000

Desuden er det uanstændigt at indhente en faglig rådgivning for derefter at håne den og misbruge den, fordi dens anbefalinger går de politiske holdninger imod