Om boligselskabet INI’s sendrægtige renoveringsplan

Der er afsat 11 millioner kroner til renovering af afdelingen. Så meget er ikke engang nødvendigt for at skabe et ordentlig indeklima i boligerne. Det er det, der skal ordnes i første omgang. Lejerne betaler ikke husleje for utætte vinduer og døre.

Onsdag d. 4. februar 1998
Jens Brønden
Emnekreds: Boliger.

Indholdsfortegnelse:
To principper
30 år er lang tid
Lovligt valgt


NUUK(JB) - Vi kan ikke vente i de ti år, det tager at renovere blokkene på Narsaq (Lille Slette), siger formanden for boligafdelingen, pensioneret læge Niels P. Broberg, efter anlægschef Erling Olsens redegørelse i sidste nummer af AG. - Vinduer og døre er piv-utætte, og indeklimaet er elendigt. INI’s plan går ud på, at der skal gennemføres en omfattende renovering over noget i retning af ti år. Beboerne i de sidste blokke har inden den tid fået gigt, hvis ikke de er døde af lungebetændelse eller alderdom.

Niels P. Broberg er vred efter at have læst Erling Olsens svar på boligafdelingens nødråb i AG. Lejerne kan simpelthen ikke være tjent med den standard, lejlighederne har i dag, og INI’s renoveringsprincip, der går ud på at renovere en eller højst to blokke om året, løser ikke det aktuelle problem med utætte lejligheder.

- Der har været spinket og sparet gennem de sidste mange, mange år, og det har bragt boligerne i en elendig forfatning, forklarer Niels Broberg. - Derfor skal vinduer og døre skiftes ud som det første, og det skal gøres i alle blokkene med det samme. Der bor mange ældre mennesker i vores afdeling, og de kan ikke være tjent med resten af livet at skulle plages af træk og kulde.

- Man skal jo tænke på, at klimaet her til lands gør boligen til centrum for tilværelsen i langt højere grad, end man kender det under varmere himmelstrøg. Det er her, vi opholder os, når vi ikke er på arbejde eller har korte ærinder ude, og derfor skal indeklimaet være i orden

To principper
- I virkeligheden har både INI og beboerne den samme interesse. Boligerne skal naturligvis bringes i orden. Det er bare renoveringsprincippet, vi er uenige om. - Vi i boligafdelingen mener, at de nødvendige forbedringer så vidt muligt skal gennemføres samtidig i alle blokke.

Boligafdelingen på Narsaq vil have renoveringen gennemført lag for lag, mens INI tager et stykke ad gangen og efterlader den øvrige del af kagen urenoveret. Det kaldes henholdsvis horisontal og vertikal renovering.
- Hvis man forestiller sig, at renoveringen af Narsaq-blokkene illustreres med en lagkage. Så kalder vi et lag i lagkagen vinduer, et andet døre, et køkkener og et badeværelser. Den udvendige maling og vedligeholdelse er glasuren.

- Boligafdelingens horisontale renoveringsprincip går herefter ud på, at vi udfører eller renoverer et lag ad gangen for hele lagkagen, altså for alle ti blokke i boligafdelingen, mens INI’s vertikale renoveringsprincip går ud på renovere et enkelt stykke af lagkagen ad gangen. Den øvrige del af lagkagen vil stadig være "uspiselig".

- Erling Olsen siger, at INI’s renoveringsprincip bygger på, at blokkene skal bevares i 30 år, og at selskabet derfor er nødt til at bruge det vertikale princip. Det må I vel bøje jer for?

- Nej, det kunne ikke falde os ind. For det første kan vi som sagt ikke vente. Indeklimaet er så dårligt, at der skal gøres noget nu!

30 år er lang tid
- For det andet griber INI med sine 30 års fremtidsplaner ind i en fremtid, selskabet ikke har noget med at gøre. Hvad er for eksempel kommunens planer med området til den tid? Er det realistisk at tænke sig, at man bibeholder så tyndt befolket et område som "Narsaq" i en tid, hvor man overvejer at udvide Nuuk på Nordlandet? Jeg tror, der om nogle år opstår ønske om at udnytte den lille slette bedre, end man gør i vores boligafdeling. Derfor er det næppe ønskeligt, at man fyrer 100 millioner kroner af på renovering af området og på den måde skaber en bunden og fastlåst tilstand.

- Der er afsat 11 millioner kroner til renovering af afdelingen. Så meget er ikke engang nødvendigt for at skabe et ordentlig indeklima i boligerne. Det er det, der skal ordnes i første omgang. Lejerne betaler ikke husleje for utætte vinduer og døre.

- Og når vi er ved pengene, så har INI altså uden videre regnet med, at der i første omgang kan bruges 14,2 millioner kroner. Det har selskabet ikke belæg for. Der er kun 11 millioner, og af dem har man forlods brugt halvanden million kroner til at få tegnet en renovering, som ikke løser vores problemer her og nu. Der er altså 9,5 millioner kroner tilbage, og det rækker ikke til mere end en blok efter INI’s renoveringsprincip - hvis det da rækker så langt.

Lovligt valgt
- Erling Olsen sætter spørgsmålstegn ved, om du nu også repræsenterer boligafdelingen. Gør du det?

- Ja, det gør jeg da. Det er da besynderligt, at man skal drage en afdelingsbestyrelsesformands kompetence i tvivl, blot fordi han ikke danser efter INI’s pibe. Jeg er som lovligt valgt formandssuppleant indtrådt ved den tidligere formands afgang, og jeg udfører det job, som boligafdelingen og dens bestyrelse har pålagt mig. Og det agter jeg naturligvis at blive ved med.

- Når kommunikationen har været dårlig, så beror det alene på, at INI ikke bare har været umådeligt træg med at svare os på vore henvendelse, men ofte helt har undladt det.

- Jeg synes, det er stærkt beklageligt, at anlægschefen blot henviser klagen over den dårlige kommunikation til den omstændighed, at vi jo er nødt til at respektere kommandovejen og korrespondere med INI Nuuk. Man må vel have lov at forvente, at INI’s interne kommunikation fungerer. Når den ikke gør det, kan man ikke bare tørre det af på boligafdelingen. Og slet ikke på vores. Vi har orden i sagerne, og afdelingen fungerer godt.