Periode: Februar 1998


Et brev til danskerne i Grønland

Bolethe Christensen
Torsdag d. 26. februar 1998

Danskerne har altid været gode til at dominere og vise, hvad de mener om hver enkelt af os. Nu vil jeg gerne for en gangs skyld selv komme med mine synspunkter om danskerne.

Grønlandsk og dansk

Lars Mosgaard
Torsdag d. 26. februar 1998

De drøftelser om grønlandsk kontra danske firmaer, som vi på de seneste har været vidne til især i Qanorooq, nærmer sig i betænkelig grad en etnisk skelnen mellem dansk og grønlandsk. Tilsvarende stammer det følelsesregister, som aktiveres i forbindelse med de samme drøftelser, også fra det etnisk- nationalistiske felt, ikke langt fra diskriminationens og racismens fæle ansigt.

Kære Bolethe

Mogens Skotte-Nielsen
Torsdag d. 26. februar 1998

Til sidst skal jeg gøre dig opmærksom på, at du nok lider af en alvorlig fejlfortolkning af begrebet racister, når du tilsyneladende mener, at racisme er noget, den såkaldte hvide race, som en slags overmennesker, har eneret på at udøve mod alle andre racer og folkeslag.

Selvmordsmiljø

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 26. februar 1998

DE RYGENDE RUINER efter vor utilstrækkelige bolig-, erhvervs- og socialpolitik er kulissen omkring tilværelsen for en stor gruppe af vore medborgere.

Sultegrænsen

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 24. februar 1998

PÅ GRÆNSEN AF håbløshed sidder de to forældre hjemme om dagen og nænner ikke at spise, fordi der så ikke er mad nok til ungerne om aftenen. De får drukket en masse kaffe, og de får deres håbløse situation gennemdiskuteret igen og igen. Men sporet er det samme. Det fører hver gang ingen steder hen.

Informatiksamfundet og Grønlands internationale placering

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 22. februar 1998

Den lovdatabase vil kunne bruges af alle over hele jorden, der kan læse enten dansk eller grønlandsk. Den vil naturligvis få mest betydning for os her i Grønland, men mange i Danmark - ikke mindst vore mange unge på videreuddannelse, vil også få nytte af sådan en lovdatabase.

Af en gulvlæggers erindringer

Jens Brønden
Søndag d. 22. februar 1998

Svend Junge skulle have været med »Hans Hedtofts« tredie rejse til Grønland, men var i stedet med til at kaste kranse i vandet på Hedtofts sidste position.

Skuden skal rettes op

Sermitsiaq
Fredag d. 20. februar 1998

Royal Greenlands kanonunderskud i 1997 på 157 millioner kroner bliver offentliggjort på generalforsamlingen i begyndelsen af marts. I virkeligheden er det endnu større.

Ros til landsstyret

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 19. februar 1998

DEBATTEN OM Hans Enoksens forslag om at skabe bedre forhold for grønlandsksprogede erhvervsdrivende i Grønland giver anledning til ros til landsstyret.

Færre boliger

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 17. februar 1998

BOLIGVENTELISTEN i Nuuk er en katastrofe. Der bliver færre og færre boliger til "almindelige mennesker", det vil sige folk uden tjenestebolig.

Grønlands lovdatabase

Integra Consult A/S
Lørdag d. 14. februar 1998

Siden forårssamlingen 1997 har der været uenighed mellem Hjemmestyrets Lovkontor og Finansudvalget om etableringen af en grønlandsk lovdatabase. Nu foreligger der en rapport hvor uenighederne afdækkes og beskrives

Den ufri presse

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 10. februar 1998

I KNR vader man ikke bare rundt i en gråzone mellem hæderlighed og svig. Ledelsen er forlængst drattet i utroværdighedens afgrund.

Samarbejde - frem for destruktiv splittelse

Peter Grønvold Samuelsen
Fredag d. 6. februar 1998

Mere end nogensinde har vi i dag virksomheder i landet, der drives og ejes af hjemmehørende. Mere end nogensinde har vi i dag det højeste uddannelsesniveau i samfundet og mere end nogensinde har vi i dag flest uddannede grønlandske akademikere, der også er aktive i samfundet.

Den private chance

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 5. februar 1998

Politikernes holdning omkring det private erhvervsliv er mildt sagt konfliktfyldt. De siger, at de private skal have en chance, men forlanger samtidig, at de hjemmestyreejede virksomheder skal køre strengt forretningsmæssigt og anvende deres stordrifts styrke til at udkonkurrere de private.

Omdannelse af Mittarfeqarfiit til aktieselskab

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 5. februar 1998

Grønlands Hjemmestyre skal ikke drive erhvervsvirksomhed, hvis udøvelsen af den pågældende erhvervsaktivitet lader sig regulere i et naturligt og frit konkurrencemarked og varetagelsen af vitale samfundsmæssige opgaver kan tilgodeses.

Om boligselskabet INI’s sendrægtige renoveringsplan

Jens Brønden
Onsdag d. 4. februar 1998

Der er afsat 11 millioner kroner til renovering af afdelingen. Så meget er ikke engang nødvendigt for at skabe et ordentlig indeklima i boligerne. Det er det, der skal ordnes i første omgang. Lejerne betaler ikke husleje for utætte vinduer og døre.

Censuren genindført i Grønland!

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 3. februar 1998

Vi bør lukke KNR hurtigst muligt og bruge en del af den årlige bevilling på 50 millioner kroner på at etablere en anstændig og produktiv landsdækkende radio- og TV-station. Det har vi ikke haft i mange år og behovet er mere og mere påtrængende.

Cirkus KNR

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 3. februar 1998

CIRKUS KNR har gennem de senere år været storleverandør af underholdning og adspredelse udenfor sit eget medie. Gang på gang er der røre i andedammen. Den nationale radio- og TV-station er ubetinget den af alle grønlandske virksomheder, der har de største ledelsesmæssige og strukturelle problemer.