§ 37: Spørgsmål til landsstyret vedr. de kommende servicekontrakter på trafikområdet

Her er jeg nødt til at jeg gøre opmærksom på, at de nuværende koalitionspartier samt Inuit Ataqatigiit tilbage i 2012, da der sidst blev forhandlet servicekontrakter, modsatte sig en løsning, der generelt set ville have sikret befolkningen en bedre og billigere trafikløsning.

Onsdag d. 4. juni 2014
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Bygder, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Transport.

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

Spørgsmål til landsstyret vedr. de kommende servicekontrakter på trafikområdet.

Begrundelse:
Landsstyret har netop offentliggjort tilbudsmaterialet til nye servicekontrakter om passagerbefordring til bygder og yderdistrikter. I den forbindelse udtaler landsstyremelem for Sundhed og Infrastruktur, at han har noteret sig, at der i visse områder er utilfredshed med de eksisterende løsninger. Han vil derfor gøre sit bedste for at forbedre trafikken til gavn for både borgere og erhverv.

Landsstyremedlem for Sundhed og Infrastruktur er dog ikke konkret i sin udmelding, og jeg har på den baggrund følgende spørgsmål:
  1. Hvor i landet er der konkret utilfredshed med de nuværende servicekontrakter, og hvad er landsstyrets bud på at løse utilfredsheden?
  2. Hvordan vil landsstyret konkret sikre, at de trafikale forhold bliver forbedret for såvel borgere som erhvervsliv?
  3. Vil landsstyret i den forbindelse prioritere billigere billetter eller bedre regularitet?
  4. Hvordan påtænker landsstyret at inddrage og høre borgerne i forbindelse med de kommende servicekontrakter?

Landsstyret påpeger endvidere, at man lægger stor vægt på at få så meget transport som muligt for pengene, og det er landsstyrets opfattelse, at der flere steder er mulighed for, at befordringen kan løses i kombination med sejlads og helikopterbeflyvning.

Her er jeg nødt til at jeg gøre opmærksom på, at de nuværende koalitionspartier samt Inuit Ataqatigiit tilbage i 2012, da der sidst blev forhandlet servicekontrakter, modsatte sig en løsning, der generelt set ville have sikret befolkningen en bedre og billigere trafikløsning. De nævnte partier modsatte sig endvidere en løsning, der kombinerede sejlads og helikopterbeflyvning. Dette kan læses i Finansudvalgsafgørelse af 7. august 2012

Demokraterne håber på den baggrund, at landsstyret har styr på sine partigrupper, så disse visioner kan blive til virkelighed.