Periode: Juni 2014


Skandaløst: Landskassen betaler udgifter for Siumut

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Lørdag d. 28. juni 2014

Borgermødet var det argument Siumut skulle bruge for at retfærdiggøre, at Landskassen – vores fælles pengebeholdning – skulle afholde udgifter i forbindelse med Aleqa Hammonds, Kim Kielsens, Vittus Qujaukitsoqs, Jens-Erik Kierkegaards, Martha Lund Olsens, Nick Nielsens og Finn Karlsens deltagelse i Siumuts landsmøde.

Grønlandsksprogede skal også have mulighed for en uddannelse

Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 27. juni 2014

Det kan simpelthen ikke være rigtigt. For eksempel kan en tømrerlærling som ikke kunne komme ind pga. for lavt karakter i dansk, tage til Danmark og tage uddannelsen, for der skeler man ikke til danskkundskaberne.

Samfundets psykiske syge

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 26. juni 2014

Én ud af 3 personer kan i løbet af sit livsforløb blive ramt af psykiske lidelser, mere eller mindre alvorligt. Det berører ikke blot den enkelte syge men har også store konsekvenser for familier og pårørende.

En kritisk kommentar til debatten om folkeskolen

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 24. juni 2014

Jeg tænker på, hvordan børnene oplever debatten. De må høre på at deres ”arbejdsplads” bliver omtalt negativt, og at de selv er en stor del af problemet – blandt andet fordi nogle af dem er så uheldige at have utrygge hjem, eller hjem med få ressourcer. Jeg kan da godt forstå, hvis nogle børn ikke føler, at de hører til i folkeskolen.

Folkevalgte og partier, vær rollemodeller!

Ane Lone Bagger, Demokraternes medlem af Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia
Klara Jakobsen, kandidat til Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 20. juni 2014

Siumut, Partii inuit, Atassut og Inuit Ataqatigiit har alle væsentlige økonomiske problemer som følge af ingen økonomistyring og manglende indberetning af A-skat

Unge i Grønland: sociale problemer er den enkeltes ansvar

SFI Det nationale forskningscenter for Velfærd
Torsdag d. 19. juni 2014

Ansvaret for sociale problemer ligger i højere grad hos enkelte personer end i det grønlandske samfund. Det er holdningen blandt en gruppe grønlandske unge i projektet NAKUUSA.
Tilknyttede tekster:

§ 37: Spørgsmål til landsstyret vedr. de kommende servicekontrakter på trafikområdet

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Onsdag d. 4. juni 2014

Her er jeg nødt til at jeg gøre opmærksom på, at de nuværende koalitionspartier samt Inuit Ataqatigiit tilbage i 2012, da der sidst blev forhandlet servicekontrakter, modsatte sig en løsning, der generelt set ville have sikret befolkningen en bedre og billigere trafikløsning.