Fund af nyt, stærkt guldmineraliseret område

NunaMinerals identificerer en rig guldmineralisering i Jokum's Shear i Sydgrønland. Sammenholdt med de gode resultater fra selskabets 2012 boringer i Vagar guldprojektet bekræfter disse nye fund guldpotentialet i Nanortalik Gold Province.

Mandag d. 5. november 2012
Ole Christiansen, direktør for Nuna Minerals
Emnekreds: Efterforskning, Råstoffer.

Indholdsfortegnelse:
Lovende guldførende prøver fra Jokum’s Shear
Boring på Vagar guldprojektet viser økonomisk interessante lødigheder
Om Nunaminerals


Fund af nyt, stærkt guldmineraliseret område bekræfter forventninger til eksistensen af et signifikant guldbælte i sydgrønland

NunaMinerals identificerer en rig guldmineralisering i Jokum's Shear i Sydgrønland. Sammenholdt med de gode resultater fra selskabets 2012 boringer i Vagar guldprojektet bekræfter disse nye fund guldpotentialet i Nanortalik Gold Province. Geologien i området har ligheder med geologien i tilsvarende områder med eksisterende guldminedrift i Nordamerika.

Lovende guldførende prøver fra Jokum’s Shear
I løbet af 2012 er der gennemført en opfølgning af forhøjede guld-anomalier i en markant shearzone, den såkaldte Jokum’s Shear, beliggende ved Danell Fjord, Sydøstgrønland. Der er i alt indsamlet 36 overfladeprøver indenfor en strækning på 1,5 km, på højder mellem 650 og 1150 meter for at teste en shearzone på flere titalsmeters bredde. Flere af disse prøver indeholdt mere end 1 g/t guld, herunder en chip prøve med indhold af 9,3 g/t guld over en bredde på 3,1 meter samt en komposit prøve med indhold af 3,7 g/t guld over en bredde på 2 meter.

Ole Christiansen, direktør i NunaMinerals udtalte: "Dette er en spændende udvikling af vores guldprojekter i Sydgrønland. Vore boringer i Vagar Gold Projekt tidligere i år var meget vellykkede, hvor vi fik defineret brede, guldførende zoner i graniter og i granodioriter. Nu har vi identificeret guld i magmatiske bjergarter indenfor den samme guldprovins 90 km yderligere mod nordøst, hvilket bekræfter vores formodning om, at vi er i et betydende og til dato meget lidt udforsket guldbælte”.

Blotninger på Jokum’s Shear har tidligere været dækket af en lokal gletsjer og er først for nyligt ved isens tilbagegang blevet tilgængelige. Shearzonen stryger nordøst, og det er tænkeligt, at det er den samme struktur som også indeholder Kangerluluk Guld Projektet beliggende yderligere 25 km mod nordøst. Dette øger prospektiviteten for området betydeligt. Begge projekter er beliggende i selskabet 100% ejede 1074 km2 Hugin licens.

Boring på Vagar guldprojektet viser økonomisk interessante lødigheder
Vagar guldprojektet er beliggende i den meget prospektive Nanortalik Gold Province, som indeholder talrige mineraliseringer med mere end 100 g/t guld på overfladen. Projektet er beliggende kun 25 km nord for eksisterende mineinfrastruktur, nemlig Angel Mining’s Nalunaq Gold Mine. NunaMinerals’ licens omfatter landområder mellem Julianehåb Batholith (Niaqornaarsuk-halvø) og Psammit Zonen (Nanortalik-halvø). Sedimentprøver fra Niqornaarsuk halvøen definerer flere sammenhængende områder rige på guld. Det sammenhængende område ved Amphibolite Ridge har en udstrækning på 3 x 4 km, hvor den sydlige fortsættelse af ryggen som endnu ikke er boret er særlig prospektiv.

Ole Christiansen udtalte: "4 ud af 6 borehuller fra sommeren 2012 gennemskar guldmineraliseringer. Boreresultater kombineret med kortlægning og prøvetagning af overfladen demonstrerer en mineralisering i tre dimensioner med god kontinuitet og økonomisk interessante lødigheder. Lødigheder er sammenligelige med lødigheder fra producerende guldminer i Nordamerika".

Boreskæringerne antyder en længdeudstrækning på mindst 600 meter. De krydsende borehuller VAG-12-02 og VAG-12-04 kombineret med overfladeprøver der giver guld indikerer en kontinuitet i dybet på mindst 270 meter for guldmineraliseringen. Mineraliseringen er åben i alle retninger.

Borehul VAG-12-02 gennemskærer 54,7 meter med indhold af 1,3 g/t guld. Dette interval indeholder to systemer med små kvartsårer indeholdt i shear-zoner. Synligt guld er fundet i begge kvarts-systemer. En chip prøve på overfladen direkte over disse huller gav 8 meter med indhold af 25 g/t guld. Adskillige overfladeprøver fra kvartsårer på Amphibolite Ridge indeholder mere end 100 g/t guld; det højeste guldindhold er 1013 g/t. Det er bemærkelsesværdigt, at bjergarter som granodioriter også er guldførende, variabelt sulfidiseret. guld mineraliseret og giver indhold af op til 12,1 g/t guld. Dette øger tonnagepotentialet betydeligt i Vagar.

Sidestenen til de guldførende kvartsårer omfatter granodioriter og feldspat-rige graniter. De granitiske bjergarter er variabelt omdannede. Omdannelsen karakteriseres af tilstedeværelsen af alkali-feldspat, silicifikation, kvartsårer, svovlkis og magnetkis, (som forekommer i både pletvist og som stringers), hydrobrecciation, calc-silikat, biotit og epidote. Omdannelsesmønsteret er komplekst med snævre zoner med stærkt omdannede bjergarter vekslende med bredere zoner med mindre omddannede bjergarter. Foreløbige geokemiske resultater viser, at der i omdannelseszonerne ud over guld også findes forhøjede værdier af tellur, sølv, bismuth og gallium mens indholdet af basismetallerne kobber, zink og bly er beskeden.

Petrologiske og lithogeochemical undersøgelser er påbegyndt. Disse vil hjælpe i tolkning og lette den fremtidige efterforskning af Vagar samt mere regionalt inden resten af guld provinsen.

Oplysningerne i denne meddelelse er blevet gennemgået af Dr. Denis M. Schlatter, EurGeol, en kvalificeret person for de tekniske oplysninger i denne pressemeddelelse under NI 43-101 standarder.

Om Nunaminerals
NunaMinerals A/S er Grønlands førende selskab inden for efterforskning efter ædel-, basis- og strategiske metaller. Selskabet er med sin forankring i Grønland velpositioneret til at udnytte mineralpotentialet i et af de sidste uudforskede områder i verden. Den grønlandske undergrund rummer mange ligheder med geologien i store minelande som Canada, Sydafrika og Australien, hvor der findes betydelige mineralforekomster af bl.a. guld, platin, nikkel og kobber.

Indgåelse af partnerskaber, som kan tilføre yderligere teknisk og økonomisk kompetence i udviklingen af selskabets efterforskningsprojekter, er et central element i NunaMinerals’ forretningsmodel. NunaMinerals påbegyndte sine aktiviteter i 1999 og har hovedkontor i Nuuk, Grønland. Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S under symbolet ”NUNA”. For yderligere information besøg vores hjemmeside www.nunaminerals.com.