Tele Greenland misbruger sin dominerende stilling til at udelukke konkurrencen

På trods af, at landsstyret har givet tilladelse til andre virksomheder til at opsætte trådløst netværk i Nuuk og Nuussuaq, har Tele Greenland vægret sig ved at give en pris på adgangen til søkablet.

Torsdag d. 17. februar 2011
Konkurrencenævnet
Emnekreds: Erhverv, Informationsteknologi, Internet.

Konkurrencenævnet har i dag afgjort, at Tele Greenland har udnyttet sin dominerende stilling til at udelukke en konkurrent på markedet for internettjenester i Nuuk og Nuussuaq. Konkurrencenævnet har i dag afgjort, at Tele Greenland har udnyttet sin dominerende stilling til at udelukke en konkurrent på markedet for internettjenester i Nuuk og Nuussuaq.

På trods af, at landsstyret har givet tilladelse til andre virksomheder til at opsætte trådløst netværk i Nuuk og Nuussuaq, har Tele Greenland vægret sig ved at give en pris på adgangen til søkablet. Adgangen til søkablet er nødvendigt for virksomhederne kan udbyde internet til forbrugere i Nuuk og Nuussuaq.

”Tele Greenland har udelukket andre konkurrenter fra markedet for udbud af internet i Nuuk og Nuussuaq. Uden adgang til søkablet kan konkurrenterne til Tele Greenland ikke udbyde internettjenester til forbrugerne. Konkurrencenævnets afgørelse skal sikre konkurrenternes muligheder for at udbyde internettjenester” udtaler konstituerede Styrelseschef Nicolai Odgaard Jensen.

Konkurrencenævnet har påbudt Tele Greenland skal fremsætte pristilbud på samtrafik senest 14 dage fra afgørelsen er blevet meddelt.

Hele afgørelsen kan findes her:
Aftale om samtrafik mellem Nuuk Skynet og TELE Greenland