Præcisering af indholdet til ny fiskerilov

I det sidste par dage har visse personer i pressen påstået at Naalakkersuisuts forslag til ændring af fiskeriloven vil indebære at kapitalstærke udlændinge kan investere i fiskerierhvervet. Det skal på det kraftigste præciseres at dette ikke er tilfældet

Onsdag d. 16. marts 2011
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri.

Indholdsfortegnelse:
Ny § 6 stk 3
Bilag 1:
§ 6 stk 3:


I det sidste par dage har visse personer i pressen påstået at Naalakkersuisuts forslag til ændring af fiskeriloven vil indebære at kapitalstærke udlændinge kan investere i fiskerierhvervet.

Det skal på det kraftigste præciseres at dette ikke er tilfældet, da det foreliggende forslag til ændring ser således ud:

Ny § 6 stk 3
Hvis fiskefartøjet ejes af enkeltpersoner skal følgende betingelser være opfyldt:
 1. Alle nævnte personer skal have fast tilknytning til det grønlandske samfund;
 2. alle nævnte personer skal have folkeregisteradresse i Grønland, og have haft folkeregisteradresse i Grønland i de forudgående to år;
 3. alle nævnte personer skal være fuldt skattepligtige i Grønland og have været fuldt skattepligtige i Grønland i de forudgående to kalenderår.

Hvis fiskefartøjet ejes af et selskab, skal følgende betingelser være opfyldt:
 1. Selskabet skal være enten et aktieselskab, et anpartsselskab, et andelsselskab eller et partrederi og mindst 2/3 af selskabets kapital, ved rejefiskeri: hele selskabets kapital, skal ejes direkte eller indirekte af enkeltpersoner, som opfylder betingelserne i stk. 3, nr. 1 3.

Se bilag 1 med hensyn til den gældende bestemmelse.

Der er således aldeles intet grundlag for at påstå at det foreliggende forslag til ændring af fiskerriloven skulle åbne op for at kapitalstærke udlændinge kan investere i fiskerierhvervet.

Lovændringen vil derimod gøre det muligt for de eksisterende fiskere at etablere et samarbejde med hjemmehørende ikke-fiskere, således at disse kan investere i fiskeri-erhvervet. Dermed vil alle hjemmehørende få mulighed for at investere i det kystnære og havgående fiskeri, og fiskerierhvervet vil få mulighed for at få tilført kapital fra hjemmehørende, således at fiskeriflåden kan moderniseres. Alle hjemmehørende vil få mulighed for ejerskab i fiskeriet, hvilket bl.a KNAPK har ønsket i et høringssvar den 19. august 2010.

Bilag 1:
Den nugældende bestemmelse om ejerskab ser således ud:

§ 6 stk 3:
Hvis fiskefartøjet ejes af enkeltpersoner skal følgende betingelser være opfyldt:
 1. Alle nævnte personer skal have fast tilknytning til det grønlandske samfund;
 2. alle nævnte personer skal have folkeregisteradresse i Grønland, og have haft folkeregisteradresse i Grønland i de forudgående to år;
 3. alle nævnte personer skal være fuldt skattepligtige i Grønland og have været fuldt skattepligtige i Grønland i de forudgående to kalenderår.
 4. alle nævnte personer skal i de forudgående to kalenderår have været beskæftiget med erhvervsfiskeri, og mindst 50 % af deres samlede bruttoind¬komst med fradrag af indkomst erhvervet ved borgerligt ombud skal i de forudgående to kalenderår stamme fra erhvervsfiskeri. Med virksomhed som erhvervsfisker sidestilles virksomhed som fanger, fåreholder, renavler og lignende.

Hvis fiskefartøjet ejes af et selskab, skal følgende betingelser være opfyldt:
 1. Selskabet skal være enten et aktieselskab, et anpartsselskab, et andelsselskab eller et partrederi og
 2. mindst 2/3 af selskabets kapital, dog ved rejefiskeri: hele selskabets kapital, skal ejes direkte eller indirekte af enkeltpersoner, som opfylder betingelserne i stk. 3, nr. 1 3.
 3. mere end halvdelen af selskabets kapital skal ejes direkte eller indirekte af erhvervsfiskere, som opfylder betingelserne i stk. 3, nr. 1 4.


Det der foreslås ophævet fremgår således som understreget kursiv skrift.