Samarbejdsaftale med Cairn underskrevet

Samtidig er der oprettet en Sports- og Kulturfond på ca. 375.000 kr., der skal anvendes til at støtte sportslige og kulturelle aktiviteter.

Torsdag d. 22. september 2011
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Erhverv, Olieefterforskning, Uddannelse, Økonomi.

Grønlands Selvstyre, Kommuneqarfik Sermersooq, Qeqqata Kommunia, Qaasuitsup Kommunia og olieselskabet Cairn Energy har underskrevet en samarbejdsaftale for 2011, en såkaldt Impact Benefit Agreement (en IBA-aftale).

Samarbejdsaftalen bygger videre på den samarbejdsaftale der blev indgået med Cairn Energy i 2010. Således er der i den nye samarbejdsaftale indarbejdet, at anvendelsen af grønlandsk arbejdskraft og underleverandører skal øges i forhold til forrige år. Dette er bl.a. sket ved at Cairn tidligt i processen har haft direkte møder med potentielle grønlandske underleverandører ligesom udenlandske underleverandører har indrykket stillingsopslag i medierne. Kravene til vidensoverførsel (f.eks. oprettelse af praktikpladser, træning og efteruddannelse) er ligeledes blevet øget i forhold til sidste år, herunder ansættelsen af 6 boreassistenter på boreriggene. Der er ligeledes oprettet en Uddannelsesfond, hvor der er afsat ca. 2,6 mio. kr. til kompetenceudvikling af grønlandsk arbejdskraft. Dette er en fordobling i forhold til sidste år. Samtidig er der oprettet en Sports- og Kulturfond på ca. 375.000 kr., der skal anvendes til at støtte sportslige og kulturelle aktiviteter.

De overordnede tal i aftalen for 2011 sammenholdt med aftalen for 2010 er anført nedenstående:
Konkretisering af aftalens indhold 2011(Aftalt) 2010(Resultat)
Køb af varer og tjenesteydelser i Grønland (Cairn) 244 mio. kr. 153 mio. kr.
Køb af varer og tjenesteydelser i Grønland
(under-leverandører)
67 mio. kr. 19 mio. kr.
Indbetalte skatter (A-skat og AMA-bidrag)
(Udenlandske underleverandører)
Min. 53 mio. kr. 53 mio. kr.
Videnskabelige studier (siden 2008) 23,5 mio. kr. 15,5 mio. kr.
Bæring af Nunaoil 430 mio. kr. 276 mio. kr.
Antal grønlandske ansatte 55 50
Uddannelsesfond 2,6 mio. kr. 1,3 mio. kr.
Sports- og kulturfond 0,4 mio. kr.  


Bestyrelserne for de to nævnte fonde vil afholde deres første møde i uge 38. Det vil snarest herefter blive annonceret hvorledes det er muligt at søge om støtte fra de to fonde.

Andre eksempler på konkrete tiltag i aftalen for 2011:
  • 5 grønlandske boreassistenter ansat på Cairn’s boreenheder
  • 1 grønlandsk radiotelegrafist ansat på Cairn’s boreenheder
  • Ansættelse af 9 fiskeriobservatører, heraf 4 nyuddannede
  • Træning af 4 Air Greenland helikopterpiloter
  • Køb af hos grønlandske virksomheder hvor muligt
  • Afholdelse af Leverandørseminar


I henhold til § 76-78 i Råstofloven skal der i forbindelse med Cairn’s efterforskningsbo-ringer foretages en Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB), og på bag-grund heraf indgås en samarbejdsaftale (IBA-aftale). Samarbejdsaftalen fastsætter mål for det økonomiske afkast til Grønland, anvendelse af grønlandsk arbejdskraft og for inddragelse af grønlandske virksomheder (køb af serviceydelser og brug af lokale tekniske operatører og leverandører).