Kan landsstyret gøre rede for årsagerne til lukningen af Nanoq Beer?

Efterspillet af det pågældende bryggeris betalingsstandsning og af det forudgående forbrug af samfundets midler giver anledning til at spørge til landsstyrets foranstaltninger, og til spørgsmålet om hvordan man har grebet sagen an.

Onsdag d. 30. oktober 2013
Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Erhverv, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Love og konventioner, Nanoq Beer.

I henhold til § 37 stk. i Landstingets forretningsorden fremlægger jeg følgende spørgsmål til landsstyret:
  • Kan landsstyret gøre rede for årsagerne til lukningen af bryggeriet Nanoq Beer Greenland Aps i Narsaq?
  • Såfremt lukningen skyldes at bryggeriet er gået i betalingsstandsning eller andre ting, hvordan er ansvarspådragelsen stillet ved tabet af samfundets midler?
  • Hvordan er den driftsansvarlige stillet?
  • Har landsstyret været bekendt med, at Nanoq Beer Greenland Aps var på vej til betalingsstandsning eller at det var på vej til at lukke på grund af andre årsager?
  • Har landsstyret på nogen måde truffet foranstaltninger på baggrund af Nanoq Beer Greenland Aps’s betalingsstandsning?
  • Hvis ja, hvilke foranstaltninger er der tale om?
  • Da Nanoq Beer Greenland Aps er et foretagende, som det offentlige har ydet tilskud til, stillede man på nogen måde visse krav i det tilfælde, at det en dag kunne gå i betalingsstandsning, eller stillede man bestemte krav i tilfælde af, at det måtte lukke som følge af andre årsager?
  • Hvis ja, hvilke krav er der tale om?
  • Er der andre problemstillinger, der giver anledning til at landsstyret vurderer sagen om Nanoq Beer Greenland Aps påny?
  • Hvis ja, hvilke problemstillinger er der tale om?

Begrundelse
Efterspillet af det pågældende bryggeris betalingsstandsning og af det forudgående forbrug af samfundets midler giver anledning til at spørge til landsstyrets foranstaltninger, og til spørgsmålet om hvordan man har grebet sagen an. Jeg vil til begrundelsen gerne knytte en påpegning af, at jeg har stillet spørgsmålene til landsstyret fordi jeg mener, at det er vigtigt, at mine ovenstående spørgsmål bliver besvaret. Med andre ord ønsker jeg at få belyst hvad landsstyrets holdning er til sagen og på hvilke måder, man har behandlet sagen i tilfælde af, at der har været politiske problemstillinger at forholde sig til. Med denne begrundelse retter jeg mine spørgsmål til landsstyret.