Åbent brev til landsstyret

Jeg betragter det som bekymrende, at hellefiskekvoten for jollefiskerne i Diskobugten vil blive opfisket allerede ved månedens begyndelse.

Torsdag d. 3. juli 2014
Nikolaj Jeremiassen, landstingsmedlem for Siumut
Emnekreds: Bosætning, Erhverv, Fiskeri, Levevilkår.

Jeg betragter det som bekymrende, at hellefiskekvoten for jollefiskerne i Diskobugten vil blive opfisket allerede ved månedens begyndelse.

På grund af alt for store forskelle i indhandlingsvilkår og blandt andet priser, samler jollefiskerne sig, ikke overraskende, i Diskobugten. Indhandlingen begrænses nemlig ikke der og hellefisken har heldigvis en god pris, derfor sejler jollefiskerne der hvor vilkårene er bedst for at kunne forsørge deres familier, og dette er der ikke noget mærkeligt i.

Vores forfædre har levet på denne måde i flere hundrede år, og dette kan vi ikke komme udenom hvis landet skal fortsætte med at blive beboet.

I min optik er følgende løsningsmodeller til denne problemstilling: Jollefiskerne I Uummannaq fjord har et uacceptabelt problem med deres indhandlingsforhold, for hvem kan acceptere at der alene kan indhandles én gang om ugen?

Og længere sydpå har torskens lave pris og samtidige manglende indhandlingsmuligheder den konsekvens, at fiskerne opsøger de gode muligheder, den barske og bekymrende vinter er nemlig lige for døren, hvis man ikke bruger tiden fornuftigt. Derudover vil jeg nævne, at den store prisforskel er en stor faktor.

Og man kan ikke komme udenom at tilpasning af priserne er nødvendig hvis der skal forvaltes med månedskvoter. Derfor skal jeg opmuntre landsstyret til at komme med en løsning snarest muligt, for at forebygge unødvendige stop i erhvervslivet ved sommerens begyndelse.

Mange fiskere er nemlig bukket under på grund af denne arbejdsmetode, og samfundet har ikke råd til denne form for forvaltning. Man bør støtte dem der ønsker at forsørge sig selv, vi har ingen grund til at trykke motiverede borgere ned.