Udnyttelse af enzymerne i Ikkafjorden

Landsstyret planlægger at udarbejde en ny strategi i løbet af 2016 og på den baggrund udarbejde forslag til en revision af lovgivningen på området.

Søndag d. 24. maj 2015
Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Vittus Qujaukitsoq, landsstyremedlem for Finanser og Indenrigsanliggender
Emnekreds: Erhverv, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Råstoffer.

Til medlem af Landstinget Tillie Martinussen, Demokraterne
Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 121 vedr. enzymerne i Ikkafjorden

Du har i henhold til § 37 spørgsmål i Forretningsordenen for Landstinget stillet landsstyret en række spørgsmål vedr. enzymerne i ikkefjorden. Spørgsmålet er henvist til vores besvarelse.
 1. Hvad er status på sagsbehandlingen af indkomne ansøgninger til kommerciel udnyttelse af enzymerne i Ikkafjorden?
  Svar:
  I februar 2015 fremsendte ejeren af patentet på enzymet udvundet af Ikkasøjlerne, et ønske om kommercialisering af enzymet til Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel. Sagsbehandlingen af denne ansøgning er i gang, og der er løbende dialog med patentejeren for at sikre at sagen er tilstrækkelig belyst til brug for meddelelse af en tilladelse efter loven.
 2. Hvor stort et skattemæssigt afkast (person-og selskabsskatter) forventer landsstyret, at en eventuel udnyttelse af enzymerne vil kunne give?
  Svar:
  Hele området vedrørende kommerciel udnyttelse af biologiske ressourcer er ikke kun nyt i Grønland men også globalt set. Hvordan man sikrer sig et afkast i forbindelse med kommercialisering varierer fra land til land.
  Jf. lovens § 11, Stk. 2. skal betaling for den kommercielle licens beregnes på baggrund af faktorer, såsom licensens varighed, omfang og det forventede økonomiske udbytte. Betalingen vil ske ved en royalty, der skal beregnes ud fra de kriterier fastsat i lovgivningen. Royaltybetalingen vil variere fra sag til sag ­ og der er indtil videre ingen fortilfælde i Grønland for royaltybetaling ved udnyttelse af biologiske ressourcer.

Landsstyret planlægger at udarbejde en ny strategi i løbet af 2016 og på den baggrund udarbejde forslag til en revision af lovgivningen på området.