De gør forholdene endnu værre

Vi kan se hvor skæv og svag en ledelse Grønland har i dag. Og hvad kan grunden være. Grunden er ganske enkelt den, at man fokuserer for meget på partidisciplin i det politiske liv i Grønland. De interne forhold i partierne fungerer meget dårligt.

Tirsdag d. 4. april 2000
Karl Siegstad
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri, Politik, Økonomi.

Efter at have hørt Avannaata Radiua den 15.03.2000, følte jeg så stor medfølelse og medlidenhed med de stakkels folk, der blev omtalt i udsendelsen, at jeg modsat blev fyldt med skamfølelse.

Jeg forstod endelig, at vi som samfund har meget store problemer. Og det endda selv om der er mennesker, der forsøger at forskønne forholdene: Alting fungerer godt. Vores økonomi er god. Der er overskud i Royal Greenland. Og mange andre forskønnende udtalelser om vores samfund, som i virkeligheden er store løgne, som uden tvivl enhver efterhånden er blevet klar over, bliver kørt som kampagne.

Fuld fart på i bygdeanlægget i Innarsuit
Man kan ikke stiltiende være tilhører til forhold som borgerne i Upernavik Kujalleq bliver budt som medborgere og tage det til efterretning. En koncern, som samfundet er med til at drive og som opretholder vores livsgrundlag, har sådan en som jeg, og mange andre end mig, kritiseret og påpeget som et foretagende, der er meget dårligt kørende og dårligt ledet. Det er ikke kun borgerne i Upernavik Kujalleq, der bliver budt så dårlige kår omkring deres indhandlingsmuligheder og dermed også på deres livsgrundlag. Og de er kun lige startet med at lukke virksomhederne. Vi kommer mange andre flere vanskeligheder i møde. Jeg taler ikke for sjov om disse vanskeligheder. En koncern med 2 milliarder i gæld kan gå i betalingsstandsning sådan uden videre. Det er netop også derfor man åbenbart truer med at sælge koncernen.

Jeg tror på, at vi kan fortsætte i den rigtige retning, hvis vi fik dygtige medhjælpere. Vi har i dag valgt alt for mange udygtige politikere. Det er også ved at være på tide, at vi i dag begynder at frasortere disse udygtige politikere. Vi kan se hvor skæv og svag en ledelse Grønland har i dag. Og hvad kan grunden være. Grunden er ganske enkelt den, at man fokuserer for meget på partidisciplin i det politiske liv i Grønland. De interne forhold i partierne fungerer meget dårligt. Som vi kan se det i Siumut-partiet, så kan vi konstatere, at partiet bliver både ensidigt og meget dårligt ledet. Derfor er det meget beklageligt, at de, der meget forventningsfulde startede partiet Siumut, i dag fremtræder som dem, der er en hæmsko for Siumut-partiet. De så at sige æder af Siumut-partiet, fordi de kun tænker og stoler på sig selv. Derfor skal vi ikke dysses ned, hvis vi gennem kritik ønsker at styrke partiet. Vi, der kommer udefra, har kun gennem pressen mulighed for at være med til at revidere partiet. At mene noget andet er udtryk for egenrådighed, Hr. Jørgen W. Johansen.

Mon nogle eller bare en enkelt af de folkevalgte med lidt højere status har lyst til at sige noget om de forhold, som blev omtalt i Avannaata Radiua? Det er forhold, som uden tvivl har rystet mange borgere, som fulgte med og lyttede til denne udsendelse i Avannaata Radiua.

Derfor skal man ikke sælge KNI, fordi det vil være en direkte dumhed. Efter at have gennemgået en omfattende omorganisering, og det er begyndt at gå fremad efter en nedtur, og efter at have kostet en masse for samfundet, så er det for meget med en så skamfuld og letsindig tankegang, Hr. Jonathan.

Og sælg heller ikke Royal Greenland; men se på hvilke konsekvenser det kan have at sælge koncernen. I siger, at disse er samfundets ejendomme. Så hold op med at være så egenhændige. Sælg i stedet for de mange virksomheder, som bliver drevet med underskud, og som befinder sig i andre lande, hvis I ellers har nogen at sælge dem til. Hold op med at lukke virksomheder her i Grønland, det vil kun give flere arbejdsløse. Derfor er det på tide, at vi grønlændere siger: "Vores grønlandske ressourcer kender de besøgende som Uffe Ellemann Jensen overhovedet ikke noget til. De kan ikke komme her og lave direktiver og sige: "Vi skal bare lukke dit og dat! ". Den slags direktiver fra folk, der kommer direkte ud af grisestierne, viser kun alt for tydeligt, hvor lidt de kender til livet i dette arktiske land. Lad dem forstå, at vi lever i et land, hvor nøgenhed kan blive skæbnesvangert.

Ligeledes hvis koncernen skal omorganiseres, så kan de gamle ikke rette op på deres fejltagelser. De vil højst være i stand til at forskønne deres tidligere fejltagelser. Det må nu være slut med flere løgne over for samfundet. Desværre er der ikke tegn på at tilstandene bliver bedre i forhold til alle disse fejldispositioner, der er tidligere blevet påpeget og fremlagt flere gange af eksperter. Den eneste grund til, at tingene ser ud, som om de kører godt er, at der er overskud i forbindelse med salget af NUKA A/S til samfundet. Dermed er der skabt præcedens for at forskønne forholdene men er i virkeligheden et forsøg på at overbevise samfundet om et fiktivt overskud.

Det er beklageligt, at man er nødt til at kritisere. Og jeg har da også til tider nogle konstruktive forslag. Men det vil kun forlænge nærværende indslag alt for meget, hvorfor jeg ikke tidligere har skrevet indlæg. Jeg har endvidere også altid stolet på de mennesker, der er sat til at styre den slags virksomheder. Lad mig nu nøjes med at sige: "Jeg har ikke længere tiltro til dem! "