Periode: April 2000


Denne politiske politiseren...

Lars Mosgaard
Fredag d. 28. april 2000

For mig lyder det som om finansudvalget har modtaget et udmærket forslag til behandling, men at de partout skal finde på en god undskyldning for et afslag i stedet for at tage en egentlig beslutning, og i hvert fald for at slippe for at komme med en ordentlig begrundelse.

Hovsa...

Sermitsiaq
Fredag d. 28. april 2000

De hurtige løsninger baseret på at hente hjælp fra Danmark er virkeligheden, men stik imod det overordnede politiske mål om at vi selv skal klare os. Hvor er politikerne?

Grønlandsk udenrigsstof i AG

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 27. april 2000

Selvstyrekommissionen har altså ret. Den grønlandsksprogede del af befolkningen har kun meget små chancer for at orientere sig internationalt. Og hvem har ansvaret for dét, hvis ikke medierne.

Voksende ventelister - et elendighedssymptom

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 20. april 2000

Politikerne ryster kritikken af sig og vralter videre i karrieren, ihærdigt stimulerende deres magt og position. Og vi kommer ikke nogen løsninger nærmere

Landstingsmedlemmernes løn og arbejdstid

Asii Chemnitz Narup
Onsdag d. 19. april 2000

Diskussionen af landstingsmedlemmers løn tegner et billede af folkevalgte som dovne og pengegriske. Det er svært at genkende, når man som jeg ser bagsiden/indersiden af samme billede

God presseskik - lovgivning eller selvregulering

Frank Jensen
Onsdag d. 19. april 2000

Det vil således bero på den politiske beslutningsproces i Grønland, om man vælger den samme løsning som i Danmark og lader det være op til medierne (og Pressenævnet) at udfylde rammerne for, hvad der skal forstås ved »god presseskik«.

Byggeriet stopper udviklingen

Sermitsiaq
Onsdag d. 19. april 2000

Landstingsmedlemmerne kan finde ud af at bevilge sig selv mere i løn, men kan de også finde ud af, at udføre det arbejde de er valgt til, nemlig at holde øje med, at landsstyret og den store administration udfører det arbejde, de er ansat til

Loven, der kan knægte ytringsfriheden

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 18. april 2000

De to grønlandske aviser, Atuagagdliutit/ Grønlandsposten (AG) og Sermitsiaq, og Tusagassiortut Peqatigiiffiat er begribeligt nok bange for, at Landstinget vil bruge den nye lovgivningsmagt på området til at slå pressen oven i hovedet med. Det var i alt fald Otto Steenholdts forventninger, da han i sin tid foreslog indført, hvad han dengang kaldte en presselov.

Undersøgelse af prisforskelle på dagligvarer i byer og bygder (I)

Grønlands Statistik
Lørdag d. 15. april 2000

Hvis man går efter de laveste priser, så skal folk i bygderne give 26% mere for fødevarer og 50% mere for andre forbrugsartikler - sammenlignet med de laveste priser i byerne.

En nødvendig håndsrækning

Peder Munk Pedersen
Fredag d. 14. april 2000

I øjeblikket sættes alle kræfter ind på at få færdigforhandlet en gunstig, ny fiskeriprotokol med EU, og næsten uanset hvordan udfaldet af forhandlingerne bliver, vil resultatet kunne måles i form af indtægter til Landskassen og reduktion i udviklingsmulighederne for det hjemlige fiskerierhverv.

Hvor bliver boligrenoveringerne af?

Nuka Møller Lund
Fredag d. 14. april 2000

Det næste kunne være at få lavet nogle projekter på renoveringerne. Projekter, som tager hensyn til, at vi ikke har oceaner af penge at arbejde med

Selvbetjening

Sermitsiaq
Fredag d. 14. april 2000

Det kan ikke passe, at politikerne skal have 400.000 kroner plus alt det løse for tre-fire måneders arbejde om året.

Nu kan det fandme være nok!

Tine Pars
Fredag d. 14. april 2000

Det skal være forbudt at misrøgte børn i dette land, såvel som i vores egen personlige bevidsthed som i det offentlige systems bevidsthed og moral.

Barnet i Centrum

Ane Marie B. Pedersen
Fredag d. 14. april 2000

Men den seneste omtale i den trykte presse om de omsorgssvigtede børn gør virkeligt ondt at læse. Man bliver så vred og harm over de forældre, der behandler deres børn så groft.

Stop grønlandsk-undervisning for danske elever i Nuuk

Else Løvstrøm
Torsdag d. 13. april 2000

De er her kun for få år, og de har ingen ønsker eller visioner om at have en fremtid i landet. Derfor skal de ikke have grønlandskundervisning og dermed heller ingen berettigelse til at få uddannelsesstøtte fra landet!

Større løn til Landstinget er ok, men..

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 13. april 2000

Når vi samtidig må konstatere, at det i dag er vanskeligt at finde kvalificerede kandidater, er det endnu en begrundelse for at sætte lønnen op.

Landsstyrets Politisk-Økonomiske Beretning 2000 - Bilag

Landsstyret
Onsdag d. 12. april 2000

Tabeller til beskrivelse af udviklingen

Landsstyrets Politisk-Økonomiske Beretning 2000 - Øvrige initiativer

Landsstyret
Onsdag d. 12. april 2000

Manglen på personale og benyttelse af vikarer betyder endvidere, at der må ske flere overførsler af patienter fra sundhedsdistrikter til DIH, og fra DIH til Rigshospitalet. Omkostningen ved patienttransporter internt i Grønland er steget fra 17,5 mio. kr. i 1998 til 21,1 mio. kr. i 1999.

Landsstyrets Politisk-Økonomiske Beretning 2000 - Strukturpolitiske initiativer

Landsstyret
Onsdag d. 12. april 2000

Med henblik på at omsætte koalitionsaftalen i konkrete initiativer, vil Landsstyret ved den kommende efterårssamling fremlægge en Strukturpolitisk Handlingsplan.

Landsstyrets Politisk-Økonomiske Beretning 2000 - Den økonomiske situation og udvikling

Landsstyret
Onsdag d. 12. april 2000

Konklusionen er, at driftsudgifterne i den sidste halvdel af halvfemserne er steget hurtigere end indtægterne. Denne udvikling er særlig uheldig eftersom stigningerne i skatte- og afgiftsindtægterne i perioden er forholdsvis høje.

Landsstyrets Politisk-Økonomiske Beretning 2000 - Indledning

Landsstyret
Onsdag d. 12. april 2000

Landsstyret foreslår, at tilpasning af huslejeområdet mod mere omkostningsægte priser sker over en årrække. Såfremt en stor del af det pres der i dag er på udlejningsboligområdet skal kanaliseres over på andre boligtyper, må udbuddet af disse boliger blive istand til at følge den øgede efterspørgsel.

Landsstyrets Politisk-Økonomiske Beretning 2000

Landsstyret
Onsdag d. 12. april 2000

Såfremt den grønlandske økonomi på sigt skal blive mere selvbærende er det Landsstyrets holdning, at der i de kommende år skal arbejdes mere målrettet mod en egentlig ændring af de strukturelle rammer i vores samfund. De indledende skridt er taget ved Landstingets vedtagelse af Finansloven for år 2000.

Grov og uforsonlig dansk holdning

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 11. april 2000

Regeringen har naturligvis ret til at beklage Færøernes udtræden af rigsfællesskabet, men den må ikke kunne hindre et massivt færøsk ønske om selvstændighed, hvis det skulle blive resultatet af folkeafstemningen.

Vi må finde vor egen model

Sermitsiaq
Fredag d. 7. april 2000

Vi skal have ansvaret for vort eget liv - både i stort og småt og ikke forvente, at hjemmestyret eller andre hele tiden kommer og redder os.

Pressen frygter politisk indblanding

Poul Krarup
Fredag d. 7. april 2000

Pressen i Grønland frygter nu, at landstingspolitikerne med henvisning til særlige grønlandske forhold, vil lovgive om nye presseetiske regler, der skal gælde for pressen i Grønland.

Brian Denbæk

Minik Dorph
Fredag d. 7. april 2000

Erni Larsen

Retspsykiatriske patienter skal hjem

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 4. april 2000

Det er en menneskeret at kunne bo i sit eget land, uanset hvor skidt en knægt man har været, eller hvor syg man er. Og det er Grønlands moralske forpligtelse at skabe mulighed for det.

Social hjælp eller selvhjælp

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Tirsdag d. 4. april 2000

Man hører om de mange medborgere, som bor i nærheden af gode fiskepladser, og hvis muligheder for indtjening bliver mere og mere begrænsede, fordi de får omfattende restriktioner hvad indhandlingsmuligheder angår.

Anmodning til de ansvarlige om fortsat drift af produktionsanlægget i Augpilagtoq

Karl Petersen
Tirsdag d. 4. april 2000

Til sidst er det meget nærliggende at få oplysninger om hvorvidt produktionsanlægget i Augpilagtoq har underskud i sin årsomsætning, fordi det vil have en stor betydning for beslutningen om lukning.

De gør forholdene endnu værre

Karl Siegstad
Tirsdag d. 4. april 2000

Vi kan se hvor skæv og svag en ledelse Grønland har i dag. Og hvad kan grunden være. Grunden er ganske enkelt den, at man fokuserer for meget på partidisciplin i det politiske liv i Grønland. De interne forhold i partierne fungerer meget dårligt.

Pressen bør optræde mere anstændigt

Josef Korneliussen
Tirsdag d. 4. april 2000

Naturligvis skal ingen søge at begrænse pressefriheden. Ingen! Men jeg kunne nu godt tænke mig i fremtiden at følge udviklingen, både her og i den øvrige af verden uden at skulle krumme tæer over uprofessionelle pressefolk, der sætter den enkeltes interesser højest