Fiskerne og fangerne kræver bæredygtig udvikling

En af målsætningerne er, at der fremover sker en mere rationel udnyttelse af levende ressourcer til øgning af selvforsyningen af lokale produkter for eksempel at grønlandske fødevarer kan købes fra butikkerne og til forsyning af offentlige institutioner.

Tirsdag d. 18. august 2009
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Leif Fontaine, Formand for KNAPK
Emnekreds: Bosætning, Fiskeri.

Fiskerne og fangerne kræver bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer overfor landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ane Hansen og formanden for KNAPK Leif Fontaine under deres møder i forlængelse af deres ”nordtur” i dagene 8. – 18. august.Møderne er afholdt i Ilulissat, Upernavik, Innaarsuit, Tasiusaq, Aappilattoq, Nuugaatsiaq, Illorsuit og Uummannaq.

Iblandt mange alvorlige forhold som fiskerne og fangerne har præsenteret, er der flere som kræver nærmere undersøgelser og analyse. Udover disse er der flere forhold som indeholder klare krav som kan behandles politisk øjeblikkeligt, blandt andet:


  1. At fiskeriet efter hellefisk skal foregå på en bæredygtig måde. Med til dette, hører kravet om at alle ophallede fangster skal udnyttes rationelt og alle fangsterne i princippet skal have en større merværdi for resten af samfundet.
  2. Forslag om at fordeling af kvoterne af hellefisk bør ændres for eksempel at der indføres individuelle bådkvoter samt en fælleskvote til jollefiskerne.
  3. Forslag om at gældende love og regelsæt strammes op. Der er behov for en handlingsplan for opfiskning af mistet fiskeriudstyr i fiskeområderne for blandt andet at sikre hellefiske-bestanden.
  4. Forslag om at der udvikles målrettede tiltag for reparationsmuligheder for fiskernes og fangernes fartøjer og udstyr, samt oplysning og uddannelse om dette emne der køres løbende.
  5. Forslag til stramning af krav i forbindelse med fangst af nar- og hvidhvaler, f. eks. at der indføres lignende krav som gælder for riffelfangst af sildepiskere.
  6. Forslag om ændring af jagttider for fugle i de nordlige områder ud fra behov.
  7. Forslag om ændring af kvoter og fordelingspolitik af rensdyr og moskusokser.
  8. Lokale forhold omkring fangst- og fiskerierhvervet, tilgængelighed af levende ressourcer bør udnyttes og udvikles rationelt.
  9. Bevillinger til udvikling af fiskeriet og fangererhvervet bør forhøjes ifølge fiskerne og fangerne med henvisning til forordning om erhvervsfremme af fiskeri og fangst fra 2006.
  10. Der er stort behov for afklaring af mange utilfredsstillende verserende forhold mellem fiskerne og produktionsselskaberne.

Rejsedeltagerne finder det væsentligt at der skal ske et tæt samarbejde på langt sigt vedrørende fiskeri- og fangsterhvervet således at der sker mere rationel udnyttelse af fangsterne til mere økonomisk fordel for fiskerne og fangerne.

En af målsætningerne er, at der fremover sker en mere rationel udnyttelse af levende ressourcer til øgning af selvforsyningen af lokale produkter for eksempel at grønlandske fødevarer kan købes fra butikkerne og til forsyning af offentlige institutioner.

Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Ane Hansen

Formand for KNAPK
Leif Fontaine

Sejldugsjoller i Vestervig, Nuuk. Blev bygget loklat og anvendt til fiskeri og jagt indtil slutningen af 1970'erne