Demokratiet taber, igen!

Landstingets formandskab ved, at loven ikke har været til høring. Dette bekræftes i notatet til fiskeriudvalget. Med denne viden skal vi handle forsvarlig og følge vores demokratiske retsprincipper. Dette betyder, at Landstingets formandskab må sende lovforslaget retur til landsstyret og forlange, at man har fulgt de demokratiske principper Landstinget er underlagt.

Tirsdag d. 12. april 2011
Siumut  
Emnekreds: Fiskeri, Forårssamling 2011.

Landsstyret må trække fiskeriloven tilbage fra dagsorden.

De må fjerne den fra dagsorden fordi den ikke en gang har været til høring.

Landstingets egen lovkontor fremsendt et notat til fiskeriudvalget den 8. marts 2011 hvori man gjorde fiskeriudvalget opmærksom på, at der er en afvigelse der konkret består i, at den nu foreståede fjernelse af kravet om, at 50% af indkomsten i de to forudgående år skal være indtjent fra fiskeriet, men fremgik af det tidligere forslag til samlet fiskerilov, der var sendt i høring i 2010.

Endvidere blev det i notatet tydeliggjort, at afsnit 8 i bemærkningerne vedrører en høring, som er foretaget af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i perioden 18. juli til 20. august 2010, hvori i dette afsnit burde fremgå, hvorvidt og i så fald hvordan høringssvarene er indarbejdet i loven.

Landstingets formandskab ved, at loven ikke har været til høring. Dette bekræftes i notatet til fiskeriudvalget. Med denne viden skal vi handle forsvarlig og følge vores demokratiske retsprincipper. Dette betyder, at Landstingets formandskab må sende lovforslaget retur til landsstyret og forlange, at man har fulgt de demokratiske principper Landstinget er underlagt. Vores arbejde i Landstinget skal naturligvis være baseret på emner som har været igennem en høring og de implicitte parter har haft mulighed for at fremkomme med deres input og at dette er medinddraget i lovforslaget.

Med disse begrundelser finder Siumut situationen meget alvorlig og mener, at så vigtig en lovforslag skal behandles ordentligt og med respekt for fiskerne og befolkningen som det kommer til at vedrøre. Alt andet er ikke værdig måde at behandle et folk på, og Siumut kan ikke deltage i dette.

Vi beder Landstingets formandskab endnu en gang om at de sender fiskerilovforslaget tilbage til landsstyret og dermed tage det væk fra Landstingets forårsamling 2011 dagsordenen.

Læs også: Fiskeriet skal omstruktureres nu