Qaasuitsup Kommunia vil have bedre forhold for fiskerierhvervet

Qaasuitsup Kommunia vil gerne understrege, at kommunen gerne deltager aktivt i en løbende udvikling af fiskeriet. Fiskebestandene flytter sig, og vi må som politikere være klar til at følge udviklingen tæt, da fiskeriet i mange år fremover vil være vores primære erhverv.

Tirsdag d. 16. august 2011
Jess Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea
Emnekreds: Fiskeri.

Åbent brev til Ane Hansen:

På mandag lukker indhandlingen af hellefisk i Uummanaq. Det sætter de øvrige indhandlingsområder under pres, når fiskerne flytter deres fiskeri til steder med restkvote. Derfor opfordrer Qaasuitsup Kommunia nu til justeringer på området.

Indhandlingsstoppet for hellefisk i 2010 havde store konsekvenser for familier, hvor begge forsørgerne er afhængige af fiskeriet. Det gav desuden kommunen store udgifter på socialområdet, da borgerne kun har kommunen at vende sig til, når fiskeriet lukkes ned.

Derfor vil Qaasuitsup Kommunia arbejde for bedre og mere balancerede forhold for fiskerierhvervet i kommunen. I år er første år med kvartals-kvoter i de nordlige forvaltningsområder og overordnet er erfaringerne gode, men som altid med nye tiltag kan der være behov for justeringer.

Kommunen har fem forslag, som kræver handling fra både kommunen selv, landsstyret, fiske-industrien og fiskeriets organisationer.
  • Kommunen vil ensarte reglerne for garnfiskeri i kommunens forvaltningsområder, så Uummannaq forvaltningsområde ikke vil opfiske sin kvote hurtigere end de øvrige. Kommunen forventer, at nye vedtægter kan træde i kraft ved årsskiftet.
  • Landsstyret for fangst og fiskeri bør justere de kvartalsvise kvoter for hellefisk, så en større del af fiskeriet kan foretages i sommerhalvåret, hvor vejret er egnet til fiskeri. Kommunen foreslår overførsel af kvote fra 4. kvartal til 3. kvartal. I vintermånederne er der desuden fangst af hvid- og narhval, som sikrer fiskerne omsætning.
  • Landsstyret og fiske-industrien skal iværksætte et målrettet arbejde for udnyttelse af flere fiskearter. Dette vil både gøre fiskeriet mere fleksibelt og samtidig vil det sikre fuld udnyttelse af fangsten. Der eksisterer allerede viden på området og har været pilotprojekter med for eksempel skolæst og hajer.
  • Landsstyret og fiske-industrien bør forpligte hinanden på at øge forarbejdning af fisk i Grønland og styrke arbejdsstyrkens kompetencer.
  • Fiskeriets organisationer bør iværksætte kursusforløb, som giver fiskerne bedre kompetencer til at sikre fiskens kvalitet, sikre optimal udnyttelse af fangsten og planlægge økonomien over en hel fiske-sæson.

Qaasuitsup Kommunia vil gerne understrege, at kommunen gerne deltager aktivt i en løbende udvikling af fiskeriet. Fiskebestandene flytter sig, og vi må som politikere være klar til at følge udviklingen tæt, da fiskeriet i mange år fremover vil være vores primære erhverv.