Licenser til kystnært fiskeri

På kort sigt, så vil landsstyret sende et forslag til ændring af den gældende bekendtgørelse ud i høring i løbet af juni måned.

Onsdag d. 29. maj 2013
Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Emnekreds: Fiskeri, Politik.

Der har i den sidste tid været en del polemik samt diskussion om licenser til kystnært fiskeri efter forskellige arter.

Jeg skal indledningsvis meddele at forholdet reguleres af de regler, der fremgår af den gældende lovgivning.

Landsstyret har siden deres tiltrædelse klart meldt ud at man ønsker de gældende regler ændret. Dels ønsker landsstyret at få genindført den såkaldte ”søstøvle-paragraf”, dels ønsker landsstyret at det bliver nemmere for tidligere fiskere samt unge mennesker at komme ind i fiskeriet, f.eks. i torskefiskeriet eller fiskerier efter hellefisk.

På kort sigt, så vil landsstyret sende et forslag til ændring af den gældende bekendtgørelse ud i høring i løbet af juni måned.

På langt sigt, så forventer landsstyret at forslag til ændring af fiskeriloven forelægges for Landstinget til forårssamlingen i 2014.

Landsstyret har således taget initiativ til at der snarest sker en ændring af de gældende regler, så forholdene for fiskerne kan blive forbedret. Landsstyret ønsker dog at understrege at sådanne ændringer først gennemføres efter gennemførelse af grundige høringer.