Periode: Maj 2013


Der bliver kø ved skafottet!

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 31. maj 2013

Jeg kender den nu tidligere departementschef som værende hårdtarbejdende, yderst kompetent og uden skelen til partipolitik i sin tilgang til at få Grønlands daglige – og fremtidige – økonomi gjort robust og bæredygtig.

Dementi

Tina Davidsen, partisekretær for Siumut
Torsdag d. 30. maj 2013

Det er en yderst ubehagelig overraskelse at få overbragt sådanne påstande i en trykt avis uden at man selv er blevet forholdt sagen og dermed fået mulighed for at selv kommentere sagen.

Indlæg ved Folketingets afslutningsdebat

Doris Jakobsen, medlem af Folketinget og Landstinget for Siumut
Torsdag d. 30. maj 2013

Det gælder ikke kun spørgsmålet om retten til Nordpolen, men også om selve Grønlands kystrettigheder, sejlmuligheder og fiskeriterritorium. Nye sejlruter og fiskeriområder åbner sig og kalder på søopmåling og kortlægning, så de kan sikres til fredelig og sikker brug. Derfor er det også godt, at man har prioriteret at få kortlagt de mest besejlede ruter først. Det er afgørende, at der fortsat sættes midler af til dette arbejde og at de samarbejdspartnere vi måtte have – ikke mindst i området ved Qaanaaq – yder al deres støtte til dette arbejde.

Som et forkælet barn i en legetøjsbutik

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 30. maj 2013

Det er udtryk for et hensynsløst politisk magtbegær. Der er for Sara Olsvig - som for Aleqa Hammond - for lidt viden, for lidt praktisk politik og for meget ”Konen i Muddergrøften” i deres fremfærd.

Ordførertale ved Folketingets afslutningsdebat 2013

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 29. maj 2013

Inuit Ataqatigiit mener, at det er vigtigt og rigtigt, at Grønland deltager i Arktisk Råds møder og taler den arktiske stemme. Ikke kun vores egen, også de andre arktiske selvstyrende nationers og de arktiske oprindelige folks stemme.

En ny beskatningsmodel sammen med råstofindustrien?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 29. maj 2013

Hvad er begrundelsen for at inddrage råstofselskaberne så direkte i udarbejdelsen af en ny beskatningsmodel?

Vores sprog - handling frem for splid

Aviaaja Karlshøj Poulsen, Formand for Demokraterne Sermersooq Vest
Onsdag d. 29. maj 2013

At gøre sprog til en afgørende kvalifikation, for at besidde en stilling, er som at fornægte det samfund vi har i dag, vores historie, og vores fortid. Lad os hellere se et fremadrettet og målbevidst politisk løsningsforslag på udfordringen.

Licenser til kystnært fiskeri

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Onsdag d. 29. maj 2013

På kort sigt, så vil landsstyret sende et forslag til ændring af den gældende bekendtgørelse ud i høring i løbet af juni måned.

Grønland skaber klarhed – ikke kaos

Jens Erik Kirkegaard, landstingsmedlem for Siumut
Onsdag d. 29. maj 2013

Råstofselskaber, der engagerer sig i Grønland, kommer ikke til at betale mere i skat, end de gør i dag. Men der vil ske ændringer i måden, betalingerne vil falde på.

Grønland alene i verden

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 24. maj 2013

Voldsomme protester er forudsigelige. Brigitte Bardots kampagne mod nedslagtning af de søde små hvide sæler med de store bange øjne, bliver til pletvis regn i forhold til den mediemonsun, der vil brage hen over Grønland.

Når man hader dansk og heller ikke kan stave

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 23. maj 2013

Blandt den gruppe af de grønlandsksprogede debattører, der ikke kan døje dansk, er det blevet moderne at skrive kommentaren på grønlandsk og på engelsk.

Utidigt og umodent boykot af Arktisk Råd

Maliina Abelsen
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 22. maj 2013

I Inuit Ataqatigiits øjne tager man ikke en sådan beslutning uden at have sit parlamentariske grundlag i orden, og man træffer ikke en beslutning om at boykotte Grønlands deltagelse ved så vigtige møder, når man ikke har afsøgt alle andre muligheder. Og det har Aleqa Hammond næppe efter kun en måned i stolen som formand for landsstyret.

Intet nyt er godt nyt

Maliina Abelsen
Onsdag d. 22. maj 2013

På ikke færre end 22 sider fremlagde Vittus Qujaukitsoq, at der ikke er noget nyt under solen. Ingen nye politiske udmeldinger. Man fortsætter den økonomiske kurs, som blev lagt af den forrige koalition, hvor man forstår og anerkender, at vi står overfor store økonomiske og strukturelle udfordringer i forhold til at sikre velfærd for vores børn og børnebørn.

Saglig og upartisk oplysning til borgerne

Inuit Ataqatigiits landstingsgruppe
Onsdag d. 22. maj 2013

Vi er også overraskede over, at landsstyreformanden på hendes første officielle besøg i Danmark ifølge de fremsendte pressebilleder ledsages af én repræsentant fra Selvstyret, den eksterne og midlertidigt ansatte pressekoordinator og en partikonsulent fra partiet Siumut.

Danmark, Grønland og Færøernes deltagelse I Arktisk Råd samarbejdet

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Onsdag d. 22. maj 2013

Vi håber, at der snarest muligt vil blive skabt grundlag for, at Grønland igen kan deltage fuldt ud i Arktisk Råds arbejde – og det vil vi arbejde aktivt for.

Uddannelsernes kvalitet bør veje tungest

Karsten Klausen, sekretariatschef i Grønlands Arbejdsgiverforening
Mandag d. 20. maj 2013

Så sent som i januar måned besluttede man at samle de maritime uddannelser i Nuuk - for at styrke dem. Nu har man valgt at bevare uddannelsesstederne decentralt - med det samme argument: for at styrke dem. Begge dele kan i sagens natur ikke være rigtige. Spørgsmålet er så: ud fra hvilke hensyn har man ændret den tidligere beslutning, som var taget på basis af indstillingen fra et enigt ekspertudvalg?

Kolonitiden er et overstået kapitel

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Fredag d. 17. maj 2013

Hvis vi skal sidde i Arktisk Råd, hvor alt først skal igennem hele det danske statsapparat, så er vi jo stort set tilbage i tilstandene som dengang vi var en koloni. Kolonitiden er jo et forlængst overstået kapitel, så derfor skal vi selv sidde til bords i Arktisk Råd med fuld bestemmelsesret og med fuld taleret.

”Konen i Muddergrøften” for fuld udblæsning

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 17. maj 2013

Ved at udelukke Grønland og Færøerne fra deltagelse i rådsmøderne har Sverige forsøgt at blokere muligheden for, at den slags problemer skulle opstå i Arktisk Råd. Det ville skade rådets muligheder for at få løst de opgaver, som er formålet med rådets oprettelse. Sverige er kun en enkelt sten i den mur Aleqa Hammonds krav og Villy Søvndals støtte vil banke ind i.

Resultater opnås ved deltagelse – ikke udeblivelse

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 15. maj 2013

I de seneste fire år er der kommet større opmærksomhed på Grønland og grønlandske interesser i Nordisk Ministerråds regi. Dette er sket ved en utrættelig, aktiv og vedvarende indsats. Denne tilgang til at opnå udenrigspolitiske resultater og skabe større viden om Grønland i udlandet har allerede virket, og det vil fortsat kunne virke. Men det kræver, at landsstyret vågner op, trækker i arbejdstøjet og vælger den aktive tilgang til det udenrigspolitiske arbejde.

Landsstyret stiller arbejdet i Arktisk Råd i bero

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 14. maj 2013

Beslutningen har været nødvendig, da Sverige under sit formandskab konsekvent har valgt at fravige fra hidtidig praksis for Kongeriget Danmarks repræsentation ved forhandlingsmøderne i Arktisk Råd med repræsentation af alle tre rigsdele.

Grønlandsk bo-enhed gavner udsatte børns trivsel

SFI Det nationale forskningscenter for Velfærd
Tirsdag d. 14. maj 2013

Det socialpædagogiske bo-tilbud Ilasiaq er en del af Mælkebøttecenteret i Nuuk for socialt udsatte børn og unge under 18 år. Enheden har eksisteret siden efteråret 2011, og SFI har evalueret institutionens første år
Tilknyttede tekster:

Javel så! Julie Rademacher er en virksomhed og ikke en person…!

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 13. maj 2013

Hvordan kan det være, at jeg ikke tidligere har hørt om den kommunikationsvirksomhed, som landsstyret har valgt til opgaven? ”Pilu” hedder den. Et opslag på internettet gør mig ikke klogere. En kommunikationsvirksomhed uden en hjemmeside – det er da usædvanligt! Men heldigvis har vi jo GER registeret. Og hvad kan det så fortælle? Jo, Pilu viser sig at være en enkeltmandsvirksomhed ejet af ….Julie Rademacher selv, såmænd. Og meget belejligt oprettet 1. januar i år.

Sikkerhed til søs i de arktiske farvande

Bjarne Rasmussen
Søndag d. 12. maj 2013

Informative film på YouTube

Landsstyret er omhyggeligt

Vittus Qujaukitsoq, landsstyremedlem for Finanser og Indenrigsanliggender
Fredag d. 10. maj 2013

De første linjer i landsstyrets økonomiske politik vil blive tegnet og fremlagt i forbindelse med forelæggelsen af den årlige Politisk-økonomisk beretning, hvor de fremtidige økonomiske udfordringer i samfundet vil blive afdækket

Misforståede hensyn?

Bjarne Rasmussen
Torsdag d. 2. maj 2013

På mig virker svarene, som om der i Erhvervsministeriet er en vis uvilje mod at skærpe sejladssikkerheden seriøst i disse farvande selvom det vel er hovedformålet med L 154 - mon det skyldes et misforstået hensyn til erhvervslivet i Grønland som det skete i sin tid før MS Hans Hedtoft tragedien?