Emne: Folketinget


I uge 48 var der nedbrud i energiforsyningen i Grønland

Justitsministeriet
Nick Hækkerup
Fredag d. 7. januar 2022

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 31 (Alm. del), som Folketingets Grønlandsudvalg har stillet til justitsministeren den 9. december 2021. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Aaja Chemnitz Larsen (IA

Åbningstale 2020

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 10. oktober 2020

Igennem, hvad der kun er en menneskealder, har Grønland gennemgået en rivende udvikling. Mange ting er lykkedes, men udviklingen har også været mangelfuld og er kørt ud af et sidespor. Politiske skandaler om nepotisme, korruption og dårlig dømmekraft i Naalakkersuisut står i kø i grønlandsk politik i disse dage. Alt for manges hverdag er blevet for hård. Uligheden er steget. Vi har negligeret vigtige dagsordener fordi de var svære at tale om

Arktisk redegørelsesdebat 2019 - Aaja Chemnitz Larsens ordførertale

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 17. oktober 2019

Tiden er løbet fra, at danske politikere bestemmer over Grønlands udenrigspolitik. Ordene er statsministerens. Inuit Ataqatigiit er yderst enig i betragtningen. Behovet for at styrke Grønlands udenrigspolitiske rolle er påtrængende og nødvendigt. Mere end nogensinde før er der brug for at kæmpe for et mere ligeværdigt partnerskab. Ikke ved at dvæle ved fortiden, men i høj grad ved at se frem

Ordførerindlæg ved 1. behandling af forslag til finanslov 2018

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 8. september 2017

Alle tre områder er politikområder, som Danmark varetager på vegne af Grønland. I efteråret 2017 vil en del af disse forbedringer ske ved nye indsatser under det kommende forsvarsforlig og kriminalforsorgsforlig. Forlig, som vi dog ikke er inviteret med til.

Et tryggere grønland - Nye tiltag til et styrket justitsvæsen

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 22. marts 2017

Udspillet er en samlet plan for at løfte justitsområdet, så det svarer til et moderne og stærk retssamfund under løbende udvikling. Effektiviseringer på justitsområder bør omfordeles til at sikre forbedringer, herunder et løft af kompetenceniveauet og rimelige løn- og arbejdsvilkår.

Ordførertale ved redegørelsesdebat om Nordisk Forsvarssamarbejde

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 22. oktober 2015

Regeringen fastholder en linje, som handler om et fredeligt og sikkert Arktis. Det er vi fra Inuit Ataqatigiit glade for. Dette er i god tråd med intentionerne fra Stoltenberg-rapporten samt Ilulissat-erklæringen

Ordførertale i forbindelse med redegørelse om samarbejdet i Arktis

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 21. oktober 2015

Relationen mellem Grønland og Danmark er i et globalt perspektiv et forbillede for oprindelige folk. Den politiske selvbestemmelse, som vi i fællesskab har opnået, kan vi være stolte af. Grønland er i forhold til mange andre oprindelige folk i verden nået langt på kort tid

Aleqa Hammonds tale ved Folketingets åbning den 8. oktober 2015

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 9. oktober 2015

Selv om jeg er valgt for Siumut, og som alle andre i dette Ting ifølge grundloven kun er ansvarlig overfor mig selv og de vælgere, der har stemt mig ind, vil jeg gerne slå fast, at jeg opfatter mig selv som en repræsentant for hele den koalition, som i dag regerer det grønlandske Selvstyre.

Tale ved Folketingets åbning 8. oktober 2015

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 8. oktober 2015

Lad os huske på, at vi er en del af et Rigsfællesskab med en understregning af, at det er et fællesskab og i et sådant hjælper man hinanden. I indledningen til Selvstyreloven beskrives dette netop som præmis for Grønlands Selvstyre. Vi bør derfor have et fælles ønske om at styrke Rigsfællesskabet og det grønlandske samfund generelt. Det betyder også, at det er lovligt at blande sig i debatten.

Er retssikkerhed ikke sexet, så udgør det altså et af fundamenterne i vores samfund

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 11. september 2015

Regeringen vil opprioritere løbende at opdatere lovgivningen for Færøerne og Grønland på områder, som Danmark har ansvaret for. Vi vil arbejde for en standard på danske ansvarsområder på Færøerne og i Grønland, som svarer til standarden i Danmark, med de særlige fravigelser, der kan begrundes i de færøske og grønlandske forhold.

Inuit Ataqatigiit: Historisk ærgerlig prioritering

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 9. juli 2015

At man vælger, at give denne post til et dansk folketingsmedlem, tilmed en uprøvet politiker, viser, hvor lidt man respekterer Grønland og grønlændernes eget valg

IA: De grønlandske vælgeres afgørelse respekteres ikke

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 2. juli 2015

Princippet er ellers, at det største grønlandske parti får tildelt formandsposten i Grønlandsudvalget, men det ser ud til at være omfortolket af Socialdemokraterne og Siumut til at være det parti, der er størst til landstingsvalget og til kommunalvalget.

Det danske søsterparti - Dansk Folkeparti

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 23. juni 2015

Der én ting de to nyvalgte folketingsmedlemmer fra Grønland og deres partier er enige om: de bryder sig ikke om Dansk Folkeparti.
Tilknyttede tekster:

Slip familierettens gidsler fri

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 15. juni 2015

I 2007 fik Danmark en ny forældreansvarslov. Med denne lov blev flytning indenfor Rigsfællesskabet begrænset til kun at omfatte Danmark. Der blev dermed skabt en ny hindring for fri bevægelse i Rigsfællesskab. I loven sidestilles Grønland og Færøerne med udlandet.

Et stærkt fællesskab kræver åben dialog

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 30. april 2014

Den juridisk faderløse person, som uheldigvis blev født det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt og under den forkerte lov, i forhold til at have ret til en far.

Hastværk, lastværk og langsommelighed

Johan Lund Olsen
Fredag d. 4. oktober 2013

Fra Inuit Ataqatigiit er vi dog ikke i tvivl om, at hvis den danske regering og dette Folketing reelt gik ind og kærede sig politisk om det grønlandske retsvæsen og kriminalforsorgen i Grønland, så ville virkeligheden se anderledes ud

Indlæg ved Folketingets afslutningsdebat

Doris Jakobsen, medlem af Folketinget og Landstinget for Siumut
Torsdag d. 30. maj 2013

Det gælder ikke kun spørgsmålet om retten til Nordpolen, men også om selve Grønlands kystrettigheder, sejlmuligheder og fiskeriterritorium. Nye sejlruter og fiskeriområder åbner sig og kalder på søopmåling og kortlægning, så de kan sikres til fredelig og sikker brug. Derfor er det også godt, at man har prioriteret at få kortlagt de mest besejlede ruter først. Det er afgørende, at der fortsat sættes midler af til dette arbejde og at de samarbejdspartnere vi måtte have – ikke mindst i området ved Qaanaaq – yder al deres støtte til dette arbejde.

Som et forkælet barn i en legetøjsbutik

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 30. maj 2013

Det er udtryk for et hensynsløst politisk magtbegær. Der er for Sara Olsvig - som for Aleqa Hammond - for lidt viden, for lidt praktisk politik og for meget ”Konen i Muddergrøften” i deres fremfærd.

Ordførertale ved Folketingets afslutningsdebat 2013

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 29. maj 2013

Inuit Ataqatigiit mener, at det er vigtigt og rigtigt, at Grønland deltager i Arktisk Råds møder og taler den arktiske stemme. Ikke kun vores egen, også de andre arktiske selvstyrende nationers og de arktiske oprindelige folks stemme.

IA ordførerindlæg 3. behandlingen af FFL2013 Folketinget

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 19. december 2012

Jeg vil opfordre de danske partier til at tage fat i de sager som grundet Rigsfællesskabets og Selvstyrelovens natur også er dette tings ansvar. Det gælder retsvæsnet, det gælder kriminalforsorgen, det gælder en lang række andre sagsområder som alle har betydning for det grønlandske samfunds ve og vel.

Grønland i dansk finanslovsaftale for 2013

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 14. november 2012

Finanslovsprocessen har været lang og fortsætter jo lidt endnu. Jeg startede med de første møder om mine prioriteringer allerede i januar, og jeg er glad for, at vi i forhold til en række af sagerne nu ser konkrete resultater. Jeg ville dog gerne have set en tydeligt udmelding vedrørende Kriminalforsorgen i Grønland, men afventer svar fra justitsministeren om dette. Desuden afventer jeg også en udmelding fra forskningsministeren om University of the Arctic.

God plads til forbedringer?

Bjarne Rasmussen
Søndag d. 14. oktober 2012

”..sideløbende hermed foretager Søfartsstyrelsen løbende havnestatskontrol i danske havne på skibe, der planlægger at sejle til Grønland, og Kongeriget har opfordret andre lande, som krydstogtsskibe anløber, inden de sejler til Arktis, til at gøre det samme…” Hvordan kan det mon være, at myndighederne i Kongeriget Danmark åbenbart ikke lægger vægt på at foretage denne havnestatskontrol under skibets anløb af grønlandsk havn?
Tilknyttede tekster:

"Uvidende danskere"

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 11. oktober 2012

Syv ud af ti danskere ved ikke, hvem Grønlands politiske leder er og 42% af den danske befolkning tror, at hver tredje fanger i Grønland stadig benytter kajakken som sit primære fartøj i forbindelse med fangst til havs, sagde medlem af Folketinget for IA, Sara Olsvig, da hun holdt sin ordførertale i Folketinget.

Ordførertale ved åbningsdebat i Folketinget den 4. oktober 2012

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 11. oktober 2012

7 ud af 10 danskere ved ikke hvem Grønlands politiske leder er og 42% af den danske befolkning tror, at hver tredje fanger i Grønland stadig benytter kajakken som sit primære fartøj i forbindelse med fangst til havs.

Grønland skal forberedes til at have et lukket fængsel

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 20. marts 2012

Det er meget vigtigt for mig, at vi i Folketinget sætter os grundigt ind i de forhold der er på Anstalten ved Herstedvester. Blandt andet fordi arbejdet med den kommende lukkede anstalt i Nuuk nu snart kommer i en fase, hvor vi skal sikre at der også dér er gode forhold for behandling for de indsatte.

Uden at mærke noget på krop og sjæl

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 10. oktober 2011

Det vil derfor være relevant at overveje, om ikke den langsigtede og stabile finansiering af de sociale tiltag som Sara Olsvig foreslår, bør tilvejebringes efter et princip om, at pengene følger klienten. Således at udgifter til sociale tilflyttere fra Grønland finansieres af den grønlandske hjemkommune, indtil tilflytteren kan klare sig i Danmark uden hjælp fra det offentlige. Det ville sætte en stopper for kassetænkning og systemskabt eksport af tunge sociale klienter til Danmark.

Jomfrutalen 6. oktober 2011

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 10. oktober 2011

Grønlændere bosiddende i Danmark mærker også på krop og sjæl den politik der føres fra denne sal. Dette efterår afholdt det grønlandske ligestillingsråd en høring, som viste at grønlændere i Danmark fortsat oplever diskrimination i deres hverdag. Vi har en stor opgave at løfte i fællesskab på dette område – både de danske kommuner, den danske regering og Selvstyret. Vi er nødt til at sikre, at det store antal grønlændere bosiddende i Danmark mødes med værdighed og får den nødvendige hjælp.

Aftale mellem Javnadarflokkurin, Siumut og Inuit Ataqatigiit om samarbejde i Folketinget

Doris Jakobsen, medlem af Folketinget og Landstinget for Siumut
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Sjúrdur Skaale
Lørdag d. 1. oktober 2011

Partierne forventer, at regeringen er indstillet på en åben dialog, når grønlandske og færøske sager kommer til behandling – også når det gælder sager, hvor regeringen som udgangspunkt ikke har samme holdning som flertallet i Grønland eller på Færøerne.

Window of opportunity

Aviaaja Karlshøj Poulsen, Formand for Demokraterne Sermersooq Vest
Torsdag d. 29. september 2011

Når jeg kommer i Folketinget vil jeg søge at omforme den globale bevågenhed og international interesse for samarbejde til konkrete projekter, der gavner Grønlands økonomi og erhvervsliv.

Løgnagtig, grisk og småt begavet

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 12. september 2011

Jeg har i nogle år troet, at politik i Grønland var bunden – det tror jeg ikke længere.

Vores fremtid er vigtig

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 10. september 2011

Det politiske arbejde i Folketinget er vigtigt for Grønland. Det danske Folketing kan for eksempel træffe beslutninger der påvirker vores klima, vores økonomi og vores sikkerheds- og udenrigspolitik.

Rettigheder på tværs af landene

Høgni Hoydal, Medlem af Folketinget, valgt på Færøerne
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 10. september 2011

Færøske, grønlandske og danske borgere har formelt set samme danske statsborgerskab, hvilket i udgangspunktet betyder, at når en borger rejser eller flytter mellem landene, har han eller hun samme rettigheder som en fastboende borger i det enkelte land. Desværre er billedet langt mere kompliceret.

Inuit Ataqatigiit i Folketinget

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 9. september 2011

Folketinget består af 179 medlemmer, hvoraf kun 2 kommer fra Grønland og 2 fra Færøerne. Det betyder at de grønlandske mandater skal være virkeligt gode til at skabe netværk, alliancer og udbrede forståelsen for Grønland og grønlandske forhold, for at skabe konkrete politiske resultater.

Skal vi skamme os?

Johan Lund Olsen
Nikoline Ziemer, Sorlaat Partiiat
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Sofia Rossen, Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 8. september 2011

Demokraterne er nærmest ufrivilligt morsomme når de påstår, at selvstyreloven ikke kan ændres og sammenligner Inuit Ataqatigiits ønske om genforhandling med at ”gå tiggergang hos den danske stat”. Men Demokraterne er lovligt undskyldte. For det første har de ikke forstået budskabet og for det andet har de ikke forstået den selvstyrelov, som de selv anbefalede et nej til.

Hvem peger vi på?

Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 6. september 2011

Vi mener at det giver bedst mening at stå sammen med andre nordatlantiske mandater, fremfor at slutte os til et dansk parti eller stå alene. På den måde er vi ikke forpligtet til at afstemme sager med et bestemt parti, men kan have en selvstændig og uafhængig politik. En anden fordel ved at være en gruppe med et fælles sekretariat er, at man i højere grad har mulighed for at tage fælles større initiativer til f.eks. konferencer, undersøgelser og publikationer om Grønland og Færøerne.

Selvstyre med kvalitet

Ane Lone Bagger, Demokraternes medlem af Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia
Mandag d. 29. august 2011

Under hjemmestyret fulgte der finansiering af driften med, når vi hjemtog et sagsområde. Derfor har den danske stat mere eller mindre udsultet sagsområderne før man overdrog dem til Grønland.

Folketingsvalg 2011 - Nye kræfter i Folketinget

Demokraterne
Mandag d. 29. august 2011

Demokraterne vil kæmpe for, at de syge og deres pårørende får bedre forhold end i dag. Her bevæger vi os ind på et lidt kompliceret område, da vi jo allerede har hjemtaget sundhedsvæsnet. Ikke desto mindre, er det Demokraternes holdning, at den danske stat skal være med til at forbedre forholdene for de grønlandske patienter, der bliver behandlet i Danmark.

Demokraterne samarbejder både til højre og venstre

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 22. august 2011

I denne weekend har vi alle konstateret, at Siumut holder fast ved sit ønske om at deponere sin stemme hos de danske socialdemokrater. Det er partiets eget valg, men det har den kedelige betydning, at partiet sætter sig selv uden for indflydelse, hvis Blå Blok i Danmark beholder magten. Det vil være skidt for Grønland.

Der er ingen bygder i folketinget

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 12. august 2011

Hvis Selvstyret skal være andet og mere end bare hjemmestyre version 2.0, så skal hele vores tilgang til Rigsfællesskabet ændres, og det arbejde starter i Folketinget. Hvis vores nationale selvværd skal højnes, så vi bliver i stand til at møde fremtidens udfordringer, så er vi nødt til at rejse os, ranke ryggen og spørge, hvor vi kan bidrage, i stedet for hele tiden at fortælle Danmark, hvor vi har brug for hjælp.

For frihed og fremtid

Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 25. juni 2011

Selvstændighed – er vores overordnede mål. I anerkendelsen af, at frihed kræver ansvar, arbejder vi aktivt for reel såvel som formel uafhængighed af Danmark.

Ligger Bermuda i Nordatlanten?

Høgni Hoydal, Medlem af Folketinget, valgt på Færøerne
Lørdag d. 9. oktober 2010

- ansvarsforflygtigelsens Bermudatrekant i det såkaldte rigsfællesskab. Ja, jeg vil i dag tale om Bermuda, som jeg skal vende tilbage til. Jeg vil tale om den internationale finanskrise og dens stadier. Om demokrati, ansvar og frihed, som også statsministeren lagde vægt på i sin redegørelse. Om udenrigspolitik og interessekonflikter, der ikke løses i jævnbyrdige forhandlinger.

Kærlighed og selvstændighed 2

Lars-Emil Johansen, medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 8. oktober 2010

De gode ligger i den materielle udvikling: stærkt forbedrede boligforhold, skoler og uddannelsesinstitutioner, uddannelser, sundhedsvæsen og sygdomsbekæmpelse med meget mere. De dårlige sider ytrer sig som den menneskelige pris, det grønlandske folk har betalt for denne udvikling: Identitetsproblemer, alkoholproblemer, hashmisbrug, kulturel selvmistillid, høje selvmordsrater og også meget andet.

En positiv historie – en positiv fremtid

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 7. oktober 2010

Grønland blev også i år reduceret til en slutparentes i Statsministerens åbningstale – lidt i stil med Dronningens venlige hilsen til søens folk, Grønland og Færøerne i nytårstalen. Men det faktum ændrer ikke ved behovet for et solidt og fornyet samarbejde mellem Grønland og Danmark. Det er det, jeg vil tage udgangspunkt i her i den kommende samling.

Regeringens finanslov er én stor sparelov

Sofia Rossen, Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 8. september 2010

Nedskæringerne er uforståelige fordi regeringen så sent som i februar i år søsatte "Regeringens program for Danmark 2020", hvoraf et af programmets 10 målsætninger er "Danmark skal være blandt de bedste til at skabe lige muligheder". Det er ikke just hvad det nye finanslovsudspil afspejler.

Tale ved Folketingets afslutningsdebat

Sofia Rossen, Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 9. juni 2010

Det ville være synd at sige, at det er nemme tider for Grønland i EU-henseende. Og det ville være endnu mere synd at sige, at det er nemme tider at udvikle vores Selvstyre og vores økonomi i. Men der er ikke desto mindre grund til optimisme. Jeg oplever faktisk i Grønland, at den økonomiske modgang gør os stædigere i vores kamp for at skabe et ansvarligt og selvbærende samfund.

Den nordatlantiske Gruppes arbejdsprogram

Den nordatlantiske Gruppe
Høgni Hoydal, Medlem af Folketinget, valgt på Færøerne
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 9. oktober 2009

Den Nordatlantiske Gruppe (DNAG) blev i 2001 dannet som en strategisk alliance. Formålet var at styrke Færøernes og Grønlands stemme i Folketinget. Ønsket var at medlemmerne skulle tale færingernes og grønlændernes sag - og ikke forsvinde ind i danske partier og dansk indenrigspolitik.

Frivilligt Fællesskab

Doris Jakobsen, medlem af Folketinget og Landstinget for Siumut
Siumut
Torsdag d. 8. oktober 2009

Thulebasen ligger fortsat i vores land, og der synes ikke at være nogen ende på, hvad der kan dukke op af skjulte fortidsgerninger i forbindelse med den. Gerninger, der den dag i dag har dybt alvorlige følgevirkninger for de grønlandske borgere, der bebor og driver fangst i det område, hvor atombomberne både har stået på basen og cirklet i luftrummet i hemmelighed i årevis. Med en ulykke med radioaktive eftervirkninger på vandet, landet, dyrene og befolkningen til følge.

En ny begyndelse

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 11. september 2009

Også vores flyselskaber kommer snart i vanskeligheder. Det skyldes især stigende lufthavnsafgifter. Statens Luftfartsvæsen har fastsat afgiftsforhøjelser for grønlandske og færøske flyselskaber på intet mindre end 456 procent. For alle andre selskaber er forhøjelsen blot 19 procent. Det kommer til at virke urimeligt konkurrenceforvridende for vores flyselskaber, som tvinges til at hæve priserne, så derfor tager Den Nordatlantiske Gruppe sagen op med regeringen. Ordførertale til 1.behandling af Finansloven, den 8.september 2009

Om grønlandske børns forhold

Folketinget
Fredag d. 24. april 2009

Forespørgsel til statsministeren om grønlandske børns forhold: Hvordan agter statsministeren, som er personligt ansvarlig for, at FN's børnekonvention overholdes i det danske rige, at drage omsorg for, at ingen grønlandske børn sulter eller på anden måde lider overlast som følge af vedvarende omsorgssvigt?

Børns vilkår ind i bloktilskud til Grønland

Per Ørum Jørgensen, Grønlandsordfører, medlem af Folketinget for Konservative
Onsdag d. 21. januar 2009

Det er fuldstændigt uacceptabelt, at det grønlandske landsstyre er mere optaget af selvstændighed og oliedrømme, end at sikre ordentlige vilkår for de grønlandske børn der oplever en opvækst, som ingen børn i verden fortjener. Det er uansvarlig og uanstændig ledelse fra det grønlandske landstyres side, og vi må fra dansk side kræve handling omgående

En færøsk fløjtetønde

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 18. januar 2009

Og noget tyder på, at de to folketingsmedlemmer ikke prioriterer deres arbejde i Folketinget særligt højt. Det gælder for så vidt hele den "Nordatlantiske gruppe". Høgni Hoydal er dog (i tosomhed med Ulla Tørnæs) Folketingets helt suveræne topscorer. Han har ikke deltaget i en eneste afstemning i Folketinget indtil nu i folketingssamlingen 2008-09.

Beslutningsforslag vedrørende Danmarks deltagelse i Iraq-krigen

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 17. december 2008

Ligger der fejl bag beslutningen, er det historisk vigtigt, at vi undersøger den og lærer af den, så vi ikke gentager den. Vi skal have genopbygget tilliden hos befolkningen, ikke mindst i Grønland og på Færøerne.

Lars-Emil Johansens indlæg ved 3. behandling af Finanslov for 2009

Lars-Emil Johansen, medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 11. december 2008

Signalet var, at nu stopper de løbende bønner om stigningerne i bloktilskuddet til Grønland og en ny målsætning træder i stedet. En målsætning der handler om, indenfor en overskuelig fremtid, at se bloktilskuddet falde. At se afhængigheden af dansk økonomi svinde ind og en selvstændig økonomi vokse op i Grønland.

Grønlands folketingspolitikere

Nicholas Symes
Mandag d. 22. juni 1998

Statsret: I Grønland hersker der for tiden tvivl om, hvem de grønlandske folketingspolitikere repræsenterer. Landsstyreformand Jonathan Motzfeldt har i de grønlandske medier givet udtryk for, at Grønlands folketingsmedlemmer repræsenterer Grønland, og at de skal respektere de lokale grønlandske partiers ønsker. Ud fra en statsretlig synsvinkel er Landsstyreformandens antagelse forkert.