Emne: Fritid


Et forår uden fysiske grønlandsmesterskaber

Ella Grødem, kommuniktionschef
Tirsdag d. 12. januar 2021

Det er fortsat muligt at søge midler til tiltag, der kan være med til at skabe aktivitet og til at udvikle og styrke idrætsforbund og foreninger i en Corona-tid, i den aktivitetspulje på 1,6 mio kr., som Grønlands Idrætsforbund har afsat

Politikerne vil spare på idrætten

Pâviâraq Heilmann
Fredag d. 6. september 2002

Konsekvenserne af nedskæringerne vil være, at udviklingen af den grønlandske idræt sættes i stå. De mange frivillige ledere skal bruge endnu mere tid på at skaffe penge, og mange vil stå af fordi betingelserne simpelthen er for vanskelige.

Udskil fisker- og fangererhvervet til et selvstændigt erhverv

Efraim Olsen
Lørdag d. 26. januar 2002

For det andet: priserne på olie- og andet brændstof er steget med øjeblikkelig virkning, og det vil have alvorlige konsekvenser for jollefiskerne. Jeg mener at der må indføres benzintilskud til erhvervsfangerne og fiskerne

Is i maven

Charlotte Dahlsgaard
Tirsdag d. 8. januar 2002

For mig har det været en god opstart der har givet en masse erfaringer, og det skal jeg nok få overbevist en kommende dansk arbejdsgiver om

Ny bog om grønlandskajakken

Kaj Smedemark
Søndag d. 4. november 2001

I det moderne Grønland oplever kajakken i disse år en renæssance, - bl.a. holdes årlige åbne grønlandsmesterskaber i kajakkaproning, kajakstafet, harpunkastning samt naturligvis grønlandsmesterskabet i grønlændervendingen - kunsten at vende helt rundt i kajakken. Moderne grønlandske unge oplever en kreativ tilfredsstillelse ved at bygge deres egne kajakker, ved den fysiske udfoldelse og ved at bidrage til bevarelsen af en identitetsgivende historiske tradition

Det tjener ikke naturen at fornægte sandheden

Frank Wille
Martin Kviesgaard
Tirsdag d. 16. oktober 2001

Det er svært at finde fornuftige begrundelser for, at embedsmænd i hjemmestyret udtaler, at bogens oplysninger er løgn uden at have læst den! Ej heller virker det rimeligt at forlange, at bogens forfatter skal tilbringe år i en grønlandsk bygd for at kunne udtale sig

Rensdyrfangsten

Sermitsiaq
Fredag d. 3. august 2001

Dette kunne nok ikke gøres uden et offentligt tilskud, men det kunne så være i form af et erhvervstilskud til et erhverv, der har svært ved at overleve. Afgiften på importeret kød kunne bruges til dette erhvervstilskud

Fritidsfangst sikrer imod udsmid af kød

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 17. juli 2001

NuKa A/S erkender, at der stadig er kød på lager fra sidste år, både rensdyr fra renbruget i Sydgrønland og lam fra sidste års slagtninger. Hvor meget, vil selskabet ikke ud med, men kilder siger til AG, at salget har været en katastrofe, og at lagerbeholdningen er alarmerende stor

Overflod af kød

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 12. juni 2001

60-70 procent af kødfangsterne går til spilde. En nærmere undersøgelse vil formentlig vise, at det er endnu værre.

Det umulige salg

Kim Krohn
Fredag d. 15. september 2000

Ikke mindst når fangerne selv siger, de ikke kan få afsat al kødet men at regnestykket ikke engang går op, selv hvis de kun fik 10 dyr hver!

Fejlagtig ros til politikerne

Nikolaj Heinrich
Torsdag d. 6. juli 2000

På baggrund af den politiske fejlbeslutning er jagtlysten steget så meget i disse år, at folk, der helt er ude af stand til det eller endog slet ikke har fangstredskaber eller båd, har fået lyst til at deltage i rensdyrjagten

Rensdyrjagt i et år - uden begrænsninger

Søren Møller
Tirsdag d. 10. august 1999

Og det er det, man kalder for lige vilkår for befolkningen. Bag denne tanke, er det en ting, der er helt klar, og det er flertallets politiske bestræbelser for at holde fast på magten.

Er Grønland også de unges fremtid?

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 8. april 1999

Først og fremmest må man spørge, om vi nu også har tilpasset folkeskolen, uddannelsessystemet, boligbyggeriet, erhvervslivet og beskæftigelsen i øvrigt til de tusindvis af talentfulde unge, der godt ved, hvad det hele går ud på. Har vi sikret os, at vi kan imødekomme talentet og fremdriften hos de mange unge, der de kommende mange år invaderer samfundet.

Som lovgivere må vi lære at beherske os

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 15. august 1996

Lad os afskaffe disse licensregler, som efter min opfattelse ikke tjener noget fornuftigt formål. Og så iøvrigt indlede en anden form for jagt - jagten på overflødig lovgivning!

Beretning for 1995 for Tegnestuen Nuuk

Tegnestuen Nuuk A/S
Mandag d. 1. juli 1996

Der er ikke udsigt til bedre indtjeningsforhold i rådgiverbranchen, da der ikke er udsigt til større nybygningsopgaver. Bestræbelserne på at reducere omkostningerne må derfor fortsættes. Tegnestuen er dog fortsat indstillet på at skulle beskæftige praktikanter