Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 100 i 2013

Det kan oplyses at der er tale om en skriftlig aftale der bekræfter en allerede indgået mundtlig aftale. Det er sædvanligvis ikke praksis at aftaler indgås på denne måde.

Tirsdag d. 9. juli 2013
Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Emnekreds: Kammerateri, Landstinget paragraf 37 spørgsmål.

Medlem af Landstinget Palle Christiansen, Demokraterne

Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 100 i 2013

Du har den 12. juni 2013 stillet følgende spørgsmål til landsstyret:
  1. Hvorfor er aftalen mellem Pilu og Grønlands Selvstyre (Formandens Departement) først underskrevet 5. juni 2013?
  2. Er det praksis at udfærdige aftaler med tilbagevirkende kraft?
  3. Hvad taler for at lave en sådan aftale mundtligt og ikke skriftligt?
  4. Hvilke specifikke omstændigheder har gjort, at aftalen hidtil udelukkende har været mundtlig, og er det praksis?
  5. Er den skriftlige aftale af 5. juni udarbejdet i anledning af min egen, AG's og eventuelt andres aktindsigter?
  6. Julie Rademacher koordinerede information for Aleqa Hammond både før og efter valget til Landstinget, men ifølge den netop udfærdigede ansættelseskontrakt tiltrådte hun først 15. april. Har hun modtaget løn, vederlag, diæter eller andre former for betaling fra Selvstyret før denne dato?
  7. Julie Rademacher arbejdede som ovenover anført for Aleqa Hammond fra valget og frem til 15. april. Hvem betalte hendes løn i perioden?
  8. Det fremgår af AG, at avisen har bedt om at få udleveret al kommunikation vedrørende ansættelsen, men AG har kun fået en enkelt mail. Mundtlige aftaler og anden kommunikation er jo omfattet af notatpligten, så selvom der ikke skulle foreligge andre emaiIs eller breve, må der foreligge notater. Fastholder landsstyret, at AG har fået udleveret al kommunikation?


Indledningsvis skal den sene besvarelse beklages.

Ad 1: Aftalen mellem Formandens Departement og Pilu blev først underskrevet den 5. juni 2013 fordi hektisk arbejdspres i departementet i forbindelse med tiltræden af et nyt landsstyre samt rejseaktivitet betød at aftalen ikke var udfærdiget før.

Ad 2: Det kan oplyses at der er tale om en skriftlig aftale der bekræfter en allerede indgået mundtlig aftale. Det er sædvanligvis ikke praksis at aftaler indgås på denne måde.

Ad 3: Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Ad 4: Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1 og 2.

Ad 5: Aftalen er ikke indgået på baggrund af anmodninger om aktindsigt i sagen. Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål 1 og 2.

Ad 6: Det kan oplyses at Julie Rademacher ikke har modtaget løn, vederlag, diæter eller andre former for betaling fra Formandens Departement før denne dato. Så vidt Formandens Departement er orienteret har Julie Rademacher ikke haft tidligere ansættelser i Grønlands Selvstyre.

Ad 7: Det er desværre ikke muligt at besvare spørgsmålet idet aftalen mellem Formandens Departement og Pilu v/ Julie Rademacher først blev indgået med virkning fra 15. april 2013.

Ad 8: Det kan bekræftes at AG har fået aktindsigt i henholde til forståelsen af anmodningen om aktindsigt hos Formandens Departement. Det kan endvidere oplyses at der beklageligvis ikke er foretaget notat i henhold til offentlighedslovens §6 om forhold omkring indgåelse af aftalen mellem Formandens Departement og Pilu v/ Julie Rademacher. Det er på baggrund af den aktuelle sag indskærpet overfor administrationen at notatpligten skal overholdes i overensstemmelse med offentlighedslovens §6.

Det kan supplerende oplyses at Formandens Departement har igangsat et udredningsarbejde om behovet for regulering af ansættelse af særlige rådgivere hos landsstyret.