Periode: Juli 2013


§37: Hardenberg giver administrationen mundkurv på

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 31. juli 2013

I en pressemeddelelse udsendt af departementschef Svend Hardenberg, Formandens Departement, d. 25. juli skriver departementschefen blandt andet: "Jeg vil gerne have lejlighed til at præcisere, at vi ikke kommer med udtalelser, hverken landsstyret eller ansatte i administrationen, om interne forhold i Selvstyret."

Tele-Post forenkler sine gebyrer

Tele Greenland
Mandag d. 29. juli 2013

Årsagen til at det bliver billigere er, at Tele-Post har forenklet en række manuelle processer

Et paradoks i grønlandsk fiskeripolitik

Brian Buus Petersen, Direktør, Grønlands Erhverv
Jess G. Berthelsen, Formand for SIK
Lørdag d. 27. juli 2013

Det er i forvejen ikke let at holde flere af de eksisterende fabriksanlæg i gang på 100% kommercielle vilkår. Et yderligere konkurrenceforvridende tiltag i form af indhandlingsskibe vil uundgåeligt føre til tab af mange arbejdspladser.

Sendt i byen af mor

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 26. juli 2013

Vi venter stadig på, at Aleqa Hammnod træder offentligt frem og med åben pande svarer på de efterhånden mange spørgsmål fra en gruppe af velforberedte journalister.

Vi er alle ansvarlige, også i Selvstyret

Svend Hardenberg, departementschef, formandens Departement
Fredag d. 26. juli 2013

De enkelte landsstyremedlemmer vil naturligt afholde sig fra at udtale sig om forhold af administrativ art, ligesom vi i departementerne vil afholde os fra at udtale os om politiske forhold.

Landsstyret baner vejen for iPad projekt

Steen Lynge, medlem af Landstinget for Atassut
Fredag d. 19. juli 2013

”iPad-projektet er et skridt på vejen til at realisere landsstyrets IKT-strategi, hvor internettet binder landet sammen og sikrer en globalt orienteret samfundsudvikling”

Så tager vi den een gang til for Aleqa Hammond

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 18. juli 2013

Til KNR-radioavis udtalte formanden for landsstyret senere, at hun ikke ønskede at kommentere på sagen, da hun havde svaret fyldestgørende på mine spørgsmål. Da dette absolut ikke er korrekt, vil jeg gentage mine spørgsmål. Nu i håb om at der kommer et svar om Formanden for landsstyrets politiske holdning og ikke en eksisterende regelafdækning.

En dansker kom forbi

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 14. juli 2013

En dansker kom forbi - og kom forbi igen - og igen-igen. Og det er der nu kommet en PhD afhandling ud af – hovedsageligt baseret på ’von hören sagen’ og et tydeligt venstreorienteret tankesæt.
Tilknyttede tekster:

Landsstyret er meget opmærksom på, at ...

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 12. juli 2013

... de almindelige habilitetsregler overholdes generelt og også specifikt for de enkelte medlemmer af landsstyret. Herunder også i de tilfælde hvor de enkelte medlemmer før de tiltrådte som medlemmer af landsstyret har haft erhverv eller hverv med en mulig interessekonflikt i forhold til hvervet som medlemmer af landsstyret.

Klokken slår, tiden går, evigheden forestår

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 11. juli 2013

Det siges, at udviklingen i Grønland er gået stærkt i de sidste mange år. Men er det nu også rigtigt? Denne lille tegneserie om en tryllekunstner, der besøger en by i Grønland engang i 1970-erne, viser, at tiden på mange måder har stået stille.

Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 100 i 2013

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 9. juli 2013

Det kan oplyses at der er tale om en skriftlig aftale der bekræfter en allerede indgået mundtlig aftale. Det er sædvanligvis ikke praksis at aftaler indgås på denne måde.

Akulliit Deklaration

Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 8. juli 2013

Vi vil minde om, at 75 procent af stemmerne i 2008 stemte for Selvstyre, og vi finder det utrolig pinligt at formanden for landsstyret, der skal arbejde for hele befolkningen, i et engelsksproget interview direkte vildleder de engelsksprogede lyttere.

Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande

Folketinget
Fredag d. 5. juli 2013

Spørgsmål fra Folketinget til Erhvervs- og vækstministeren. Her er et enkelt svar: Hvis der fastsættes begrænsninger i antallet af krydstogtspassagerer, som det enkelte skib må medbringe ved sejlads i grønlandsk søterritorium, vil det reelt have karakter af et sejladsforbud for passagerskibe, der har flere end det angivne antal passagerer om bord. Et sådant forbud er ikke er indeholdt i lovforslaget.

Isen der forsvandt

Bjarne Rasmussen
Fredag d. 5. juli 2013

Vupti – nu er alle isbjergene og isskosserne i det grønlandske søterritorium lige pludseligt ikke noget problem i IMO Polarkoden, og hverken nationalstaten (fx Danmark) eller IMO behøver at stille krav til, at fx krydstogtsskibe skal være isforstærket i det hele taget under sejlads i polarfarvande med lidt is (isbjerge og isskosser)!
Tilknyttede tekster:

§ 37 spørgsmål: Om lovpligtig brug af kendtmand

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 4. juli 2013

For at minimere risikoen for ulykker har vi flere gange drøftet behovet for at indføre en ordning, hvor der stilles krav om tilstedeværelsen af en person med lokalkendskab på skibene. Disse personer er blevet kaldt mange forskellige ting og de krav der stilles til dem er også forskellige.