Så tager vi den een gang til for Aleqa Hammond

Til KNR-radioavis udtalte formanden for landsstyret senere, at hun ikke ønskede at kommentere på sagen, da hun havde svaret fyldestgørende på mine spørgsmål.
Da dette absolut ikke er korrekt, vil jeg gentage mine spørgsmål. Nu i håb om at der kommer et svar om Formanden for landsstyrets politiske holdning og ikke en eksisterende regelafdækning.

Torsdag d. 18. juli 2013
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Kammerateri, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Politik.

Indholdsfortegnelse:
Spørgsmål til landsstyret:
Begrundelse:
Min begrundelse for spørgsmålet lød tidligere:
Læs også


I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

Spørgsmål til landsstyret:
  1. Er landsstyret af den opfattelse, at det er etisk og moralsk forkasteligt, at ægtefællen til landsstyremeelem for Boliger, Natur og Miljø Miiti Lynge ejer en minerallicens af typen enerets-småskala-licens til et afgrænset område?
  2. Er formanden for landsstyret fortsat af den opfattelse, at hvis et Medlem af landsstyret eller dennes ægtefælle ejer en minerallicens, så er der tale om korruption og kammerateri? I benægtende fald udbeder jeg mig en uddybende forklaring på holdningsskiftet.
  3. Hvilke konsekvenser vil det få for landsstyremedlem for Boliger, Natur og Miljø Miiti Lynge såfremt hendes ægtefælle vælger at beholde sin minerallicens?


Begrundelse:
Jeg modtog den 10. juli 2013 svar fra dig på ovennævnte spørgsmål. Svaret var en redegørelse for, hvordan inhabilitetsregler for ægtefælle skulle fortolkes. Det er ret klart, at det ikke var det jeg spurgte om. Såfremt jeg ønskede inhabilitetsreglerne klarlagt ville det have været noget nemmere og hurtigere at gøre det selv.

Det, som jeg spurgte til var, om formanden for landsstyret fastholdt den holdning, som hun klart havde givet udtryk for i efteråret som oppositionspolitiker. Om hun fastholdt den eller om der var sket et holdningsskifte.

Mit spørgsmål gik ikke på om Miiti Lynges mand skulle beholde hans licens eller ej. Dertil har jeg den klare holdning, at han naturligvis skulle det. Men det var ikke en holdning, som formanden for landsstyret indtog tidligere.

Min begrundelse for spørgsmålet lød tidligere:
"Den fik ikke for lidt tilbage i 2010. Dengang var Aleqa Hammond oppositionsleder, og hun tordnede mod, at konerne til daværende formand for landsstyret Kuupik Kleist og daværende medlem af landsstyret for Erhverv og Råstoffer Ove Karl Berthelsen ejede en minerallicens. Aleqa Hammond sagde dengang (16. oktober 2010) til Ritzaus Bureau "Jeg spørger, om det ikke svarer til kammerateri og korruption, som de selv har sagt i medierne, at de ville lave om på." Til AG sagde Aleqa Hammond den 8.september 2010: "Personligt synes jeg, at det er moralsk og etisk forkasteligt." Demokraterne finder det interessant om Aleqa Hammond vil stå ved sine udtalelser fra dengang, og hvad konsekvenserne i så fald vil blive.

Vi konstaterer i den forbindelse, at Udvalg til Valgs Prøvelse har meddelt Miiti Lynge, at hun ikke må beholde sin small scale licens til smykkesten. Miiti Lynge har i konsekvens heraf oplyst overfor udvalget, at hun straks vil returnere licensen. Det fremgår dog ikke om hendes ægtefælle har tænkt sig at gøre det samme."

Til KNR-radioavis udtalte
formanden for landsstyret senere, at hun ikke ønskede at kommentere på sagen, da hun havde svaret fyldestgørende på mine spørgsmål.

Da dette absolut ikke er korrekt, vil jeg gentage mine spørgsmål. Nu i håb om at der kommer et svar om formanden for landsstyrets politiske holdning og ikke en eksisterende regelafdækning.

Læs også
Kammerateri og korruption?
Landsstyret er meget opmærksom på, at ...