Det er på tide at påtage sig ansvaret

Jeg mener at mange grønlændere opfører sig som om, at de ikke har nogen ansvarlighed, og dermed er det blevet en grim vane bare at hente penge på socialkontoret. Jeg mener at det er på tide at ændre denne tankegang og give slip på den. Det er på tide at påtage sig et ansvar og blive til gavn for vort land.

Søndag d. 16. november 2014
Klara Jakobsen, kandidat til Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Børns vilkår, Kultur og samfund, Landstingsvalg november 2014.

Jeg mener det er på tide, at vi alle påtager os et ansvar. Vi er rigtig mange mennesker som passer godt på vores ansvar og det gør vi blandt andet ved at være loyale og hengivne overfor vores arbejde. Nogle forældre har også erkendt deres ansvar for deres børn og støtter dem i deres skolegang, og hjælper dem med deres lektier. De forældre der støtter børnene i en fremadrettet proces og dermed baner vejen for barnets gode liv, de viser også ansvarlighed på denne måde ved netop at tænke på barnets fremtid.

Jeg mener at vi i øjeblikket, men desværre også i længere tid har kunnet se, at forældrenes evne til at påtage sig ansvaret for deres børn er blevet mere begrænset. Det begynder således at blive betænkeligt men også tydeligt, at forældrenes manglende kontrol af om børnene nu også gør deres lektier nu er mere fremherskende. Læreren delegerer jo trods alt ansvaret videre til eleverne, når de giver eleverne lektier for. Forælderen må påtage sig ansvaret og være der for barnet, når det har lektier for, og allerhelst hjælpe barnet med dets lektier.

Forældrene må ligeledes lære deres børn omkring ansvarlighed. For eksempel kan børnene hjælpe til derhjemme med at rydde op, at kunne stå på om morgenen, at komme hjem til tiden, at lave madpakke, og opmuntre barnet til ansvarlighed omkring barnets kommende videreuddannelses- og erhvervsmuligheder. Det er ved at være for tydeligt at forældrene kun forventer, at det er skolen der skal hjælpe dem, og mange går også i stå fordi de ikke ved deres levende råd, og når de således giver op når de går i stå og bare lader stå til, går det selvsagt udover barnets fremtid.

Hvis man således gerne vil være forældre, er det nødvendigt at have ansvarlighed og at være opmærksom på det. Det er således en naturlig pligt, at kunne sørge for sig selv, at passe sit arbejde, at få noget at spise, at have en bolig, og at passe sine udgifter og have et overblik over sin økonomi. Jeg mener at mange grønlændere opfører sig som om, at de ikke har nogen ansvarlighed, og dermed er det blevet en grim vane bare at hente penge på socialkontoret. Jeg mener at det er på tide at ændre denne tankegang og give slip på den. Det er på tide at påtage sig et ansvar og blive til gavn for vort land.