Periode: November 2014


Landstingsvalget 28. nobember 2014 - Foreløbigt resulstat

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Lørdag d. 29. november 2014

I henhold til valglovens § 50 afholder Valgnævnet møde fredag den 5. december 2014, hvor fristen på 7 dage for indgivelse af klager er udløbet.
Tilknyttede tekster:

Krisen er en realitet

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 27. november 2014

Jeg savner selvransagelse i koalitionen efter halvandet års kaotisk styre. Jeg savner basal indsigt i samfundets indretning. Jeg savner forståelse for den vanskelige situation Kielsen og Qujaukitsoq sætter befolkningen i. Det her kommer til at gøre ondt på alle – især dem der har mindst.

Elendig økonomistyring af Siumut og Atassut

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Torsdag d. 27. november 2014

Sidst en koalition bestående af Siumut og Atassut måtte aflevere regeringsmagten viste det sig, at der skulle betales en regning på omkring en halv milliard. Denne gang har de to partier på blot halvandet år formået at køre vort land helt ud på afgrundens rand

Frihed forpligter – husk det nu

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Torsdag d. 27. november 2014

Hos Demokraterne tror vi ikke på lappeløsninger som eksempelvis at fremrykke byggerier eller at øge de offentlige investeringer. En sådan løsning vil kun være midlertidig. Vi ønsker derimod at skabe varige arbejdspladser ved at sikre ordentlige og konkurrencedygtige vilkår for erhvervslivet

Royal Greenland har aldrig givet sine ansatte gode vilkår

Klara Jakobsen, kandidat til Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 26. november 2014

Lad os forestille os hvad det vil betyde personligt og for vores levevilkår, hvis det var os selv der bliver sendt hjem fra arbejde i 2-3 måneder ad gangen. Jeg mener, at det slet ikke er sundt for nogen. De ansatte har knoklet og har brugt masser af ressourcer.

Hold nu bare Jeres kæft!

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 26. november 2014

Hvis ikke I er interesseret i dialog eller god opførsel, ja, så har jeg kun en opfordring til Jer fra alle os der ikke er ”rigtige” grønlændere – hold nu bare Jeres kæft!

Vækststrategi for økonomisk fremgang

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 25. november 2014

Vi kan ikke altid gå ud fra “billigste pris”, men også sikre os, at dem, der løser opgaver for det offentlige er forankret her i landet i form af arbejdspladser og praktikpladser. Vi mener det skaber en øget værdi, at man har et kendskab til grønlandske forhold.

Progressiv beskatning fjerner lysten til at give den en skalle

Nivi OLsen, medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 25. november 2014

Progressiv beskatning kan ikke løse vort lands økonomiske problemer. Tværtimod risikerer man at forværre problemerne, da progressiv beskatning vil betyde, at vi fjerner incitamentet til at yde en ekstra indsats, vi fjerner noget af incitamentet til at tage en længerevarende uddannelse og vi gør det mindre attraktivt at starte egen virksomhed.

Er du klar til at tage ansvar?

René Caspersen, Kandidat til Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 25. november 2014

Nu nærmer dagen sig. Dagen hvor DU er med til at bestemme Grønlands fremtid. Der er 2 muligheder

Frit stemmefiskeri resten af ugen

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 24. november 2014

Det er Lars-Emil Johansen, som vi kender ham, på hensynsløs jagt efter stemmer nok til at fortsætte sit liv som levebrødspolitiker på business Class.

Royal Arctic Lines fragtmonopol bør afskaffes

Gerda Vilholm, Demokraterne Tasiilaq
Mandag d. 24. november 2014

I 2010 ansøgte vi Selvstyret om tilladelse til at chartre et skib som skulle komme til Tasiilaq med forsyninger fra Island i april eller maj, hvor byens forsyninger var næsten udtømte eller datoudløbne. Ansøgningen blev behandlet i Selvstyret men det endte med et afslag.

Undskyld

Inunguaq
Søndag d. 23. november 2014

Ked af at jeg ved valget ikke vil lade vreden i mit hjerte bestemme min stemme. I må meget undskylde. Men godt valg. Stem endelig med had i hjertet på:  Parti Inuit, Siumut, Atassut og ikke mindst Parti Naleraq

IA bør være mere konkrete omkring progressiv beskatning

Karen Kleemann, landstingskandidat for Demokraterne
Fredag d. 21. november 2014

Når man lytter til politikere fra IA, så er det som om, at mange af vores økonomiske problemer kan løses ved at indføre progressiv beskatning. Jeg savner, at IA bliver mere konkrete. Hvem præcis er det der skal beskattes hårdere?

Det skal kunne betale sig at arbejde - og det kan det altså ikke altid, Jess G. Berthelsen

Karen Kleemann, landstingskandidat for Demokraterne
Fredag d. 21. november 2014

Det fremgår meget klart af Finanslovsforslaget, at det for nogle i vort samfund bedre kan betale sig at modtage offentlige ydelser end at arbejde.

Torskedumt torskefiskeri?

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 21. november 2014

Det sætter unægteligt tingene lidt i perspektiv at tænke på at vi risikerer at ødelægge en potentiel eksportindtægt på størrelse med bloktilskuddet, fordi vi ikke vil vente på at bestanden vokser sig stor før vi begynder at høste af den.

Inuit Ataqatigiit er kommet videre – og det burde de andre partier også

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 21. november 2014

Inuit Ataqatigiit vedtog sidste år sit principprogram. Principprogrammet er styrende for den politik partiet fører. Intet sted i dette principprogram er progressiv beskatning nævnt. Derimod står der, at Inuit Ataqatigiit ønsker et skattesystem der er socialt afbalanceret og øger ligheden i samfundet. Så mens Inuit Ataqatigiit har rykket sig, hænger de andre partier fast i fortiden.

Lad ikke udsatte børn betale prisen

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 21. november 2014

IA opfordrer til at de udsatte børn ikke betaler prisen for en politisk uenighed, men at man for børnene og landets skyld arbejder for stabilitet og en langsigtet indsats. Ikke kun som nyt valgtema, men som helt konkrete handlinger og prioriteringer

Selvransagelse og god regeringsførelse

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 21. november 2014

God regeringsførelse handler om, at forvalte folkets mandat troværdigt, og med respekt for befolkningen og samfundet. God regeringsførelse handler om at lade personlige interesser træde i baggrunden for det fælles bedste. Det kræver åbenhed, ærlighed og troværdighed

Lad nu være med at splitte befolkningen

Nivi OLsen, medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 21. november 2014

Alle partier er enige om, at der kun bliver givet udvindingstilladelse, hvis det bliver påvist, at en mine ikke er til fare for miljø og sundhed. Lad os dog samles om det i stedet for at skabe yderligere splittelse

Jeg er for Rigsfællesskabet!

Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Torsdag d. 20. november 2014

Jeg synes sprogdebatten og fremmedhadet har antaget dimensioner jeg ikke vil byde nogen borgere, hverken tilkaldte eller hjemmehørende – som hver dag gør et kæmpe stykke arbejde i landet.

Politisk og økonomisk stabilitet er vejen frem

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Torsdag d. 20. november 2014

Det bliver ikke nemt. Langt fra. Det kommer ikke til at ske hurtigt. Desværre ikke. Det kræver et langvarigt politisk stabilt Grønland, at skabe den økonomiske stabilitet, som vi alle så gerne vil have.

Vi skal ikke lade os styre udefra

Mads Ole Kristiansen
Torsdag d. 20. november 2014

Man forsøger at påvirke vores tankegang og igen forsøger man at påvirke vores egne prioriteringer, udefra. Man kan ikke ofre sin kultur og værdier for penge.

Realistiske forandringer

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Torsdag d. 20. november 2014

Hvis drømmen om et selvbærende Grønland skal blive virkelig, hvis vi skal bevare vores velfærdssamfund, hvis vi skal klare os uden at leve af andres penge, må vi indse, at fremtidens Grønland bliver et forandret Grønland – uanset hvilken vej, vi vælger.

Politikerne skal skabe rammerne – erhvervslivet skal bruge dem

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Onsdag d. 19. november 2014

Jeg forstår godt, hvis der sidder nogle virksomhedsledere rundt omkring i vort land og ryster på hovedet over nogle af de ting, der er blevet sagt i denne valgkamp. Det skorter ikke ligefrem på gode råd fra politikerne.

Lad os få total åbenhed

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 18. november 2014

Vi vil også have et fuldt overblik over, hvad der bliver brugt, når et medlem af landsstyret er ude at rejse. Her er det også vigtigt, at der er åbenhed om de udgifter, der bliver brugt på de medrejsende embedsfolk, således at der kommer et klart billede af, hvad rejseaktiviteterne koster.

Hvad skal vi gøre med de unge der ikke kommer videre efter folkeskolen?

Paninguaq Rosbach Herlufsen, kandidat til Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 17. november 2014

Da jeg endnu var barn nåede jeg lige akkurat at have en meget dygtig lærer, han var meget striks i sin undervisning og var meget pertentlig i forhold til elevernes læringsresultater.

Uddannelse og digitalisering

Avijaja Sinkbæk, kandidat til Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 17. november 2014

E-undervisning kan laves på begge sprog. Man kan lave CD-ROM’er, man kan lave online fora, og videoer, m.m., til gavn for både undervisere og elever. Selvom vi kan omgås internethastigheder, ved f.eks. at lave CD-ROM’er, så skal vi så vidt muligt følge med teknologien, for den udvikler sig hele tiden. 4G-netværk er f.eks. nødvendig, hvis man vil bruge iPads i undervisningen, for teknologien står aldrig stille, og det må vi som land heller ikke.

Privatiser ikke Royal Greenland: Opret Cooperative gennem anpartsselskaber

Peter Olsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 16. november 2014

Royal Greenlands opgave skal kun være at opkøbe og sælge hvad de har købt af selskaberne langs kysten (RG som et distributionsselskab)

Det er på tide at påtage sig ansvaret

Klara Jakobsen, kandidat til Landstinget for Demokraterne
Søndag d. 16. november 2014

Jeg mener at mange grønlændere opfører sig som om, at de ikke har nogen ansvarlighed, og dermed er det blevet en grim vane bare at hente penge på socialkontoret. Jeg mener at det er på tide at ændre denne tankegang og give slip på den. Det er på tide at påtage sig et ansvar og blive til gavn for vort land.

Tidlig indsats

Naja Lund, kandidat til Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 13. november 2014

Der er rigtig mange misbrugere af en eller anden form her i landet, dette må vi gøre noget ved. Misbrug er sjældent kun misbrugerens problem, hos de fleste misbrugere er misbrug noget der går igen, fra generation til generation.

Minihaller til 240 mio kr. uden finansiering

Bendt B. Kristiansen, kandidat til Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 13. november 2014

Siumut lover, at opføre minihaller i bygder med minimum 200 indbyggere som del af valgkampen. Inuit Ataqatigiit har svært ved at forstå, at man kan love anlæg for så stort beløb uden at have en plan for hvordan man finansierer det.

Inuit Ataqatigiit vil have åbenhed

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 13. november 2014

Revisionsundersøgelsen fra Deloitte har inkluderet Inuit Ataqatigiits tidligere medlemmer af landsstyret Maliina Abelsen, Mimi Karlsen, Ane Hansen, Ove Karl Berthelsen og Agathe Fontain.

Steen Lynge er skyldig i det samme som Aleqa Hammond

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Torsdag d. 13. november 2014

Da det blev afsløret skød Aleqa Hammond straks skylden på embedsfolk og rejsebureauer. Det skete på et pressemøde. Steen Lynge prøver nu at gøre det samme – blot i en pressemeddelelse.

Hold så op med at skræmme pengene væk

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Torsdag d. 13. november 2014

Grønland har brug for indtægter. Kortere kan det ikke siges. Her i valgkampen er der kommet flere bud på, hvordan det kan lade sig gøre, men desværre er de fleste bud ufinansierede eller direkte urealistiske.

Siumut går grassat med sine ufinansierede valgløfter

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 12. november 2014

Man kan ikke løse landets alvorlige økonomiske situation ved blot at love alt mellem himmel og jord eller ved at dække over virkeligheden med flotte ord. Der er i høj grad brug for reformer, fornyelse og samarbejde, og alle må kende til de virkelige forhold hvis vi skal styre landet ud fra en fælles forståelse. Det er først når folk tager afsæt i virkelige forhold, at der skabes en fælles forståelse.

Sammenhold – Tryghed - Udvikling

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Tirsdag d. 11. november 2014

På arbejdsmarkedet vil Siumut invitere arbejdsmarkedsparter til en dialog for at afsøge løsninger til flaskehalsproblemerne på vores arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for Siumut, at alle som kan arbejde skal arbejde.

Vi må ikke glemme Paamiut

Karen Kleemann, landstingskandidat for Demokraterne
Tirsdag d. 11. november 2014

Jeg vil hellere bruge millioner af kroner på de socialt udsatte som eksempelvis de unge mødre i stedet for at bruge millioner af kroner på eksempelvis at bygge en ny bygning til Landstinget

Fremmedsprog er nødvendige for at tage en uddannelse

René Caspersen, Kandidat til Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 11. november 2014

Denne gang er det Partii Naleraq. I sidste valgkamp var det Partii Inuit, og før det var det Siumut. Det er en ærgerlig holdning at have, da en nedprioritering af danskundervisningen vil betyde, at vores børn vil få sværere ved at tage en uddannelse.

Grønland, Danmark og Rigsfællesskabet?

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Ulrik Pram Gad, post.doc. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Mandag d. 10. november 2014

Denne nyhed "Skuffeselskab sender milliardkontrakt fra Danmark til USA", der blev linket til fra Kamikposten den 7. november 2014, giver en god anledning til at tænke over de ord vi vælger, når forhold i Rigsfællesskabet skal beskrives.

Grønland har brug for reformer!

Karen Kleemann, landstingskandidat for Demokraterne
Mandag d. 10. november 2014

Vort lands økonomi er meget sårbar, og samfundet står midt i en alvorlig krise. Vi har haft tilbagegang i de senere år. Der har været færre råstofaktiviteter, fiskeriet er gået lidt tilbage, turismen er faldende og vi har haft lavere bygge- anlægsaktivitet

Vi siger det, som det er!

René Caspersen, Kandidat til Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 10. november 2014

Velfærdskommissionens betænkning, diverse OECD rapporter (og sund fornuft) peger alle i én retning. Lavere skat giver en sundere økonomi, det giver den enkelte borger råderum, det stimulerer investeringer og det giver et mere dynamisk samfund, hvor det kan betale sig at yde en indsats.

Lad os nu være realistiske

Nivi OLsen, medlem af Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 10. november 2014

Jeg er som ny i politik chokeret over, hvad nogle af mine politiske modstandere har sagt i den her valgkamp. Jeg synes, at det er ærgerligt, at man som politiker siger ting, som man bør være klar over er enten forkerte eller helt urealistiske i den nuværende situation.

Kære KNR

Kenneth Rasmussen, landstingskandidat for Siumut
Lørdag d. 8. november 2014

Da KNR ikke bringer mit indlæg, ringede jeg til radioavisen den 31. okt. for at høre om, hvorfor KNR ikke interesser sig for mit indlæg, lyder svaret: ”Du er ikke markant nok en person”. KNR siger dermed, at det kommer an på personen og ikke det emne man tager op.

Folkeskolen skal være meget bedre

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Torsdag d. 6. november 2014

Det er forældrene der skal sørge for, at børn kommer i seng og er veludhvilede dagen efter, klar til indlæring. Det er forældrenes ansvar, at børnene laver lektier i hjemmet, så det er klar til undervisning og aflevering i skolerne.

Siumuts formand taler sandt

Jenseeraq Poulsen, valgkoordinator for Siumut
Onsdag d. 5. november 2014

Når et produkt som stenbiderrogn bliver indhandlet i Grønland, så er prisen minimum 20kr/kg, det er fakta. Denne stenbiderrogn bliver produceret og sælges på detailledet i Danmark for 400kr/kg, og formålet med denne udtalelse er, hvor ender de resterende 380kr henne?

Nye arbejdspladser – ved at sprede mulighederne ud

Najanguaq Nikolajsen, Medlem af Bygdebestyrelsen for Ikamiut Akunnaaq Kitsissuarsuit. Kandidat til Landstingsvalget, Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 5. november 2014

Endvidere er der i forskellige bygder behov for steder til indhandling af skind, og man bør man afsætte midler til det. På denne måde ville man støtte fangerne i deres erhverv og også arbejderne på land

Greenland Contractors

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 3. november 2014

Greenland Contractors har tabt kontrakten på serviceringen af Thule Air Base. Og det er rigtig dårlig nyt for det grønlandske samfund.

Nukissiorfiit A/S

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Søndag d. 2. november 2014

Omdannelsen af Tele Greenland til et aktieselskab er et godt eksempel på sådan en konstruktion, hvor priserne på ydelserne er faldet løbende siden omdannelsen.