Forbedring af folkeskolen kræver fagligt fantastiske lærere

Hvis dette ønske skal opfyldes, så skal vores undervisere i folkeskolen være i topkvalitet. I Demokraternes øjne er det på den baggrund en forudsætning for en bedre folkeskole, at vi samtidig får skabt en seminarieuddannelse, der skal være bredt anerkendt som en fagligt hård uddannelse, hvor de studerende bliver proppet med faglighed og undervisningsværktøjer.

Fredag d. 27. januar 2017
Nivi Olsen, medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Børns vilkår, Kultur og samfund, Uddannelse.


(an)

Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, hvis vi skal forbedre vores folkeskole. Og det skal vi. Forældrene har et ansvar. Skolerne har et ansvar. Politikerne har et ansvar. Og så er det altså tvingende nødvendigt, at de lærere, der skal undervise vores børn, har været igennem en hård og anerkendt seminarieuddannelse, så de er i besiddelse af alle de værktøjer, de skal bruge for at løfte niveauet i dagligdagen. Det er med andre ord nødvendigt at opgradere læreruddannelsen, så den får et højere niveau og en højere status end i dag.

Ilinniarfissuaq former de undervisere, der skal undervise vores børn. Forældre, politikere og mange andre har en vision om, at vores børn skal være dygtige til grønlandsk, engelsk, matematik, fysik, samfundsfag, dansk og meget, meget mere.

Hvis dette ønske skal opfyldes, så skal vores undervisere i folkeskolen være i topkvalitet. I Demokraternes øjne er det på den baggrund en forudsætning for en bedre folkeskole, at vi samtidig får skabt en seminarieuddannelse, der skal være bredt anerkendt som en fagligt hård uddannelse, hvor de studerende bliver proppet med faglighed og undervisningsværktøjer.

En hårdere, bedre og mere faglig læreruddannelse vil være med til at sikre det tiltrængte kvalitetsløft som folkeskolen skriger efter. For Demokraterne gør det bestemt ikke noget, at kravene til de studerende bliver hævet mærkbart, så uddannelsen bliver sværere at gennemføre. Det vil formentlig betyde, at der er færre der kan gennemføre uddannelsen, men det vil samtidig sikre, at de lærere, der kommer ud på den anden side har bedre faglige kvalifikationer.

Uddannelsen på Ilinniarfissuaq er i dag en professionsbachelor. Demokraterne ser gerne, at den bliver opgraderet til at være en bachelor-uddannelse med mulighed for at tage en kandidatgrad – præcis som i eksempelvis vort nordiske samarbejdsland Finland.

Demokraterne mener herudover, at det ville være en god idé, hvis Ilinniarfissuaq fik sat et samarbejde i stand med et udenlandsk universitet, som er anerkendt for at producere undervisere med høj kvalitet og faglighed. Vi vil ikke her gøre os kloge på hvilket universitet det skal være og i hvilket land det skal befinde sig. Det må komme an på en grundig undersøgelse. Men vi er overbeviste om, at et sådant samarbejde kunne inspirere Ilinniarfissuaq, og de studerede herpå til at blive endnu bedre end i dag. Et samarbejde ville samtidig kunne fremtids- og kvalitetssikre læreruddannelsen, så vi kontinuerligt kan sikre, at vores børn bliver undervist af lærere, der har fået den bedst mulige uddannelse.

Demokraterne er overbeviste om, at en bedre uddannelse af fremtidens undervisere vil betyde, at elever og forældre vil få mere respekt for lærernes arbejde. Det vil derfor have den positive sideeffekt, at undervisningen bliver mere disciplineret, mere konstruktiv og at alle vil få et bedre udbytte.

Det vil med andre ord kunne sikre en tiltrængt forbedring af niveauet i vores folkeskole.