Med lov skal land bygges

Tilsyneladende er der behov for en gevaldig hovedrengøring og en alvorlig henstilling til landsstyret om at overholde gældende lov. Hvis landstinget ikke kan finde ud af at få ryddet op, kan det være nødvendigt at inddrage politiet.

Fredag d. 23. april 1999
Sermitsiaq
Emnekreds: Love og konventioner, Politik.

Det har ikke været rart at producere avis i denne uge. Vel vidende, at hjemmestyret i næste uge kan fejre 20 års jubilæum, rettes der i denne uge en række kraftige beskyldninger mod landsstyret for at overtræde lovgivningen. Vi synes ikke det er rart, for vi mener ikke, at 20-års jubilæet skal huskes for landsstyrets magtmisbrug.

Man skulle tro, det var planlagt, men artiklerne er nærmest faldet over hinanden ind på redaktionen i den forløbne uge.

Fælles for kritikken er, at landsstyret trods advarsler fra embedsmændene ikke overholder gældende lov. Eftersom landsstyret vælges af landstinget, er det landstinget, som skal afgøre, om kritikken skal have konsekvenser, og om nogle skal stilles til ansvar over for deres ulovligheder.

Tilsyneladende er der behov for en gevaldig hovedrengøring og en alvorlig henstilling til landsstyret om at overholde gældende lov. Hvis landstinget ikke kan finde ud af at få ryddet op, kan det være nødvendigt at inddrage politiet.

For det første er der den gamle Disko-skandale, hvor det er svært at afgøre, om der er skjulte dagsordener, eller hvad der er galt. Umiddelbart er det uforståeligt, at en regning på 30 millioner nu sendes videre til skatteborgerne.

Men IA-formand og landsstyremedlem Josef Motzfeldt mener, der er tale om klare ulovligheder i forbindelse med skibets afgiftsfritagelse. Landsstyret burde have bedt landstinget om de nødvendige lovændringer, før Disko fik lov til at købe afgiftsfrie varer og blev fritaget for havneafgift.

Kollegiesagen fra Qaqortoq viser også, at landsstyret har handlet ulovligt og misbrugt sin indflydelse til at give en lokal håndværksmester en fordel. Sagen viser, at hvis man kender landsstyret, kan alt lade sig gøre. Skandalen bliver forstærket af, at embedsmændene i systemet har advaret mod ulovlighederne, alligevel er der udarbejdet et landsstyreoplæg, hvor ulovlighederne anbefales. Sagen er behandlet af landstingets ombudsmand, som kommer med en usædvanlig kraftig kritik af landsstyrets handling. Med sine egne vendinger kalder hun det "ulovlig procedurefordrejning" - hvilket vi vil tillade os at oversætte med magtmisbrug. Landstinget kan ikke sidde den kritik overhørig og må reagere. Det må få konsekvenser, at landstingets ombudsmand kommer med en så alvorlig kritik.

Hvis det ikke får konsekvenser, er der ingen grund til, at vi har en ombudsmand.

Endelig anklager NAK også landsstyret for ulovligheder og beder om en politiundersøgelse. Her har landstingets ulovligheder fået den konsekvens, at vi ikke længere har et grønlandsk aftalesystem. Fremover dikteres lønstigningerne i Grønland udefra. Vi har konstateret dominoeffekten af læreraftalens syv procent lønstigning. Den er slået igennem i NAK, SIK med videre.

Landstinget må reagere på alle disse anklager. De nødvendige instanser må undersøge, hvad der er sket. Om nødvendigt må politiet på banen. Ansvaret må placeres og de ansvarlige må stå til regnskab for, hvad der er sket.

Det er på tide, at landstinget indfører en effektiv kontrol med landsstyrets embedsførelse - også når tinget ikke er samlet - og reagerer på et langt tidligere tidspunkt.

De fleste af forholdene kender landstinget og de enkel-te partier, men i stilhed har de tilsyneladende accepteret, at landsstyret kan gøre, hvad det vil.

Landstingsmedlemmerne i Sydgrønland har kendt til kollegiesagen. Alle vidste, at landsstyret forhandlede ensidigt med lærerne, og at landsstyreformanden endda rejste til Danmark for at tale med Danmarks Lærerforenings formand. Det er helt utilstedeligt, når vi har vores eget aftalesystem. Alle har vidst, at Disko kunne købe afgiftsfri sprut og var fritaget for havneafgift.

Hvordan kan landstinget acceptere det?

Et vigtigt aspekt i sagerne er, at embedsmændene i diverse direktorater har advaret landsstyret og meddelt, at de forskellige tiltag var ulovlige.

Alligevel har man tilsyneladende krævet ulovlighederne gennemført - og det er faktisk det værste - tilsyneladende mener landsstyret sig hævet over loven.

Vi tror ikke på, man i denne situation kan undskylde sig med en særlig grønlandsk tankegang. Vel vidende at vi er i Grønland, tillader vi os alligevel at henvise til den gamle jyske lov:

Med lov skal land bygges
Det er en forudsætning for samfundet. Ellers ender alt i kaos. Og det er vel ikke det, landsstyret vil huskes for i 20 året for hjemmestyrets indførelse.