Svar på kritik fra Grønlands Arbejdsgiverforening

Min sagsbehandling tager sit udgangspunkt i en vurdering af, om den påklagede myndighed har begået fejl eller forsømmelser ved sin sagsbehandling. Jeg tager derfor ikke mit udgangspunkt i politiske eller økonomiske følger en klage måtte få.

Torsdag d. 4. marts 1999
Ombudsmanden
Emnekreds: Infrastruktur, Ombudsmanden, Politik.

Indholdsfortegnelse:
De to konkrete sager
Til kritikken om, at jeg ikke tager indkomne klager alvorligt
Placering af økonomisk eller politisk ansvar


De to konkrete sager
De to sager, som danner grundlag for Arbejdsgiverforeningens kritik af Ombudsmandsinstitutionen ønsker jeg ikke at kommentere nærmere, da sagerne fortsat er under behandling. Jeg kan imidlertid oplyse:
  • at jeg, på grund af mit tidligere ansættelsesforhold i det daværende Direktorat for Erhverv, Trafik og Forsyning, erklærede mig inhabil i forhold til behandlingen af Arbejdsgiverforeningens klage over Grønlands Hjemmestyres behandling af landingsbanelicitationen i Aasiaat i juli måned 1997 og herefter ikke har haft indflydelse på sagens videre forløb,
  • at jeg i klage vedrørende kollegiebyggeriet i Qaqortoq modtog de sidste oplysninger i sagen i oktober måned 1998. En udtalelse er under udarbejdelse.


Til kritikken om, at jeg ikke tager indkomne klager alvorligt
Jeg behandler klager ud fra den rækkefølge, som de indkommer og efterhånden som oplysninger i sagen indgår fra den sagens parter.

Min sagsbehandling tager sit udgangspunkt i en vurdering af, om den påklagede myndighed har begået fejl eller forsømmelser ved sin sagsbehandling. Jeg tager derfor ikke mit udgangspunkt i politiske eller økonomiske følger en klage måtte få.

Placering af økonomisk eller politisk ansvar
Domstolene træffer afgørelser med retsvirkning for sagens parter. Jeg fremkommer med min opfattelse af sagen i form af en udtalelse. Placering af et økonomisk eller politisk ansvar ligger uden for min kompetence. Placering af politisk ansvar ligger hos Landstinget.