Grønlandsbankens årsrapport 2008

Den økonomiske vækst i Grønland i 2008 har formentlig været i størrelsesordenen 1-1½ pct. I 2009 forventes der at blive nulvækst. Udover den internationale udvikling vil en lavere rejekvote bidrage til et aktivitetsfald, og finanspolitikken vil næppe bidrage til yderligere vækst.
Der kan, som i de foregående år, blive økonomisk vækst i de 3-4 største byer, mens der kan komme negativ vækst i de øvrige byer og yderområderne.

Torsdag d. 12. februar 2009
Grønlandsbanken
Emnekreds: Samfundsforhold, Økonomi.

Den økonomiske vækst i Grønland i 2008 har formentlig været i størrelsesordenen 1-1½ pct. I 2009 forventes der at blive nulvækst. Udover den internationale udvikling vil en lavere rejekvote bidrage til et aktivitetsfald, og finanspolitikken vil næppe bidrage til yderligere vækst.

Der kan, som i de foregående år, blive økonomisk vækst i de 3-4 største byer, mens der kan komme negativ vækst i de øvrige byer og yderområderne.

Finanskrisen illustrerer, at Grønlands økonomi er afhængig af den internationale udvikling. En række mineralprojekter er indtil videre sat på ”stand by”, væksten er reduceret, og usikkerheden er større end normalt. Men der er også afledte effekter i form af mindre pres på fx arbejdsmarkedet og udsigt til lavere inflation.

Bristede boligpris-bobler er én af hovedårsagerne til, at finanskrisen opstod i den internationale økonomi. På dette punkt er Grønland bedre stillet end de fleste andre lande. Låneformerne til privat boligbyggeri er baseret på lange fastforrentede realkreditlån og offentlige lån. Desuden ydes kun realkreditlån i de største byer. I mange år fremover må der ventes befolkningstilgang til netop disse byer, og det bidrager til, at boligernes værdi kan bevares. At mange er førstegangskøbere betyder endvidere, at priserne ikke er pustet væsentligt op af store friværdier.

Bloktilskuddet fra staten har gennem mange år været konstant i faste priser og udgør godt en fjerdedel af samfundsindkomsten. Et stort, konstant bloktilskud betyder, at den private del af økonomien skal vokse meget, for at den samlede økonomi kan opnå høj vækst. Men et konstant bloktilskud betyder omvendt også, at den samlede økonomi er mere stabil i nedgangstider. Dette taler ligeledes for, at Grønlands økonomi ikke bliver påvirket så meget af krisen som mange andre lande.

Læs hele rapporten: Grønlandsbankens årsrapport 2008