Aftalen med Air Iceland

På dette grundlag er det vanskeligt at påvise at aftalerne har en samfundsøkonomisk effekt. Det er derfor min vurdering at aftalerne i sig selv kun har begrænset samfundsøkonomiske effekt, og at den samfundsøkonomiske effekt mere er en konsekvens af at Air Iceland har tilladelse til at flyve mellem Island og Grønland.

Mandag d. 21. marts 2011
Maliina Abelsen
Emnekreds: Bosætning, Infrastruktur, Transport, Økonomi.

”Jeg har brugt de første dage i mit nye embede på at sætte mig ordentligt ind i sagen. Jeg har drøftet sagen med det samlede landsstyre og i dag mandag den 21. marts har jeg desuden holdt møde med Finansudvalgets medlemmer og efterfølgende med Atassuts medlemmer af Landstinget for også at drøfte sagen med dem” siger Maliina Abelsen.

”Efter en gennemgang af sagsforløbet er det min vigtigste konklusion, at Selvstyrets indkøbspolitik fortjener en bred og offentlig debat. Derfor vil jeg tage initiativ til, at der udarbejdes en redegørelse om Selvstyrets generelle indkøbspolitik. Denne skal beskrive de rammer aftalen med EU pålægger os på området. Den skal fastlægge rammerne for hvornår Selvstyret sender indkøb af varer og tjenesteydelser i udbud og hvornår der indgås rammeaftaler. Den skal indeholde et konkret forslag til hvilke elementer indkøbspolitikken skal tage hensyn til når valg af leverandører skal foretages. Dette kan være en kombination af effektiv udnyttelse af ressourcerne, styrkelse af konkurrencen, samfundsøkonomiske konsekvenser og f.eks. leverandørernes indsats på CSR området. Redegørelsen og den efterfølgende politiske debat skal således tjene som grundlaget for Selvstyrets fremadrettede indkøbspolitik.” fortsætter Maliina Abelsen.

”Med hensyn til aftalerne med de islandske flyselskaber kan jeg konstatere, at den foreløbige statistik indikerer, at de kun benyttes i begrænset omfang. Til orientering viser statistikken for januar og februar 2011, at 5 passagerer fra Nuuk til Reykjavik og 7 passagerer fra Reykjavik til Nuuk har benyttet sig af Selvstyrets indkøbsaftale med Air Iceland.

På dette grundlag er det vanskeligt at påvise at aftalerne har en samfundsøkonomisk effekt. Det er derfor min vurdering at aftalerne i sig selv kun har begrænset samfundsøkonomiske effekt, og at den samfundsøkonomiske effekt mere er en konsekvens af at Air Iceland har tilladelse til at flyve mellem Island og Grønland.”

Air Iceland fik tilladelse til at flyve på ruten Reykjavik-Nuuk af Statens Luftfartsvæsen i 2007 efter positiv indstilling af Landsstyret. I 2009 gav Statens Luftfartsvæsen endvidere Air Iceland tilladelse til at flyve på ruten Reykjavik-Ilulissat igen efter positiv indstilling af Landsstyret.

”Det er landsstyrets vurdering - i overensstemmelse med det daværende Landstyres holdning - at det er positivt at andre selskaber end Air Greenland har adgang til at beflyve Grønland. Dette sikrer Grønland de bedst mulige transportmuligheder mellem Grønland og omverden. Grønland har ikke gavn af en ensidig transportstruktur til og fra København. Grønland har også behov for billig og hurtig transport til vores nabolande i Nordamerika og Island. Dette støtter og er en forudsætning for den nødvendige erhvervsudvikling indenfor turisme, udvinding af råstoffer og en evt. aluminiumssmelter”.

”Jeg kan orientere, at landsstyret på baggrund af den omfattende kritik vil følge aftalen nøje, og løbende evaluere på anvendelsen af aftalen og dermed på de samfundsøkonomiske konsekvenser” slutter Maliina Abelsen.

Læs også Besvarelse af §37-spørgsmål om Air Iceland
Prisfald på flybilletter mellem Nuuk og København