Emne: Transport


Endnu et ugennemtænkt træk af landsstyret vedrørende servicekontrakterne i Sydgrønland

Avaaraq Olsen, Kommunalbestyrelsesmedlem Kommune Kujalleq Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 16. september 2016

Ingen tvivl om at der er mangel på bedre, struktureret og sammenhængende sejlads. Men hvad nytter øget sejlads, hvis planerne ikke hænder sammen med den øvrige trafik? Hvad nytter den øget sejlads, hvis det betyder at vi er 6 timer om at komme fra Qaqortoq til Nanortalik? Eller 7-8 timer hvis vi skal fra Narsarsuaq til Nanortalik, og endda måske videre til nogle af bygderne?

Servicekontrakter på plads

Gerda Vilholm, Demokraterne Tasiilaq
Lørdag d. 14. november 2015

Det har altså taget ca. 6 måneder at forhandle servicekontrakterne på plads. Det kan undre at vore politikere tillader at det må tage så lang tid til skade for især turismen, hvor turistoperatørerne ikke kan lave aftaler med deres udenlandske partnere for 2016 førend de ved hvordan der flyves

Al helikopterbeflyvning i Grønland går i stå 1. januar

Gerda Vilholm, Demokraterne Tasiilaq
Lørdag d. 17. oktober 2015

For os i Tasiilaq betyder det at det ikke er muligt at planlægge en tur via Kulusuk efter jul, men hvad værre er: Turistoperatørerne kan ikke lave aftaler for turistsæsonen 2016 med deres samarbejdspartnere i andre lande førend servicekontrakten er på plads.

Royal Arctic Lines fragtmonopol bør afskaffes

Gerda Vilholm, Demokraterne Tasiilaq
Mandag d. 24. november 2014

I 2010 ansøgte vi Selvstyret om tilladelse til at chartre et skib som skulle komme til Tasiilaq med forsyninger fra Island i april eller maj, hvor byens forsyninger var næsten udtømte eller datoudløbne. Ansøgningen blev behandlet i Selvstyret men det endte med et afslag.

§ 37: Spørgsmål til landsstyret vedr. de kommende servicekontrakter på trafikområdet

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Onsdag d. 4. juni 2014

Her er jeg nødt til at jeg gøre opmærksom på, at de nuværende koalitionspartier samt Inuit Ataqatigiit tilbage i 2012, da der sidst blev forhandlet servicekontrakter, modsatte sig en løsning, der generelt set ville have sikret befolkningen en bedre og billigere trafikløsning.

Lufthavn i Tasiilaq nu

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 30. april 2014

Vi var mange i Tasiilaq, der jublede, da vi læste anbefalingerne fra Transportkommissionen. Her blev det gjort meget klart, at der vil være en samfundsøkonomisk gevinst ved at anlægge en lufthavn i Tasiilaq.

Lad os ikke glemme fakta

Jens Andersen, Administrerende direktør Royal Arctic Line
Lørdag d. 22. februar 2014

Med fri prisdannelse vil fragten til Nuuk helt sikkert falde – nok med omkring 30 procent. Nogle få byer vil opleve samme fragtpris, men de fleste vil opleve markante stigninger. Nogle steder vil fragten komme til at koste op til det otte-dobbelte af i dag.

Isen der forsvandt

Bjarne Rasmussen
Fredag d. 5. juli 2013

Vupti – nu er alle isbjergene og isskosserne i det grønlandske søterritorium lige pludseligt ikke noget problem i IMO Polarkoden, og hverken nationalstaten (fx Danmark) eller IMO behøver at stille krav til, at fx krydstogtsskibe skal være isforstærket i det hele taget under sejlads i polarfarvande med lidt is (isbjerge og isskosser)!
Tilknyttede tekster:

Sikkerhed til søs i de arktiske farvande

Bjarne Rasmussen
Søndag d. 12. maj 2013

Informative film på YouTube

Misforståede hensyn?

Bjarne Rasmussen
Torsdag d. 2. maj 2013

På mig virker svarene, som om der i Erhvervsministeriet er en vis uvilje mod at skærpe sejladssikkerheden seriøst i disse farvande selvom det vel er hovedformålet med L 154 - mon det skyldes et misforstået hensyn til erhvervslivet i Grønland som det skete i sin tid før MS Hans Hedtoft tragedien?

Serviceaftale med uforståelig forskelsbehandling

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Tirsdag d. 16. oktober 2012

Hvis man sammenligner afstanden fra Nanortalik til Narsarsuaq med afstanden fra Qasigiannguit til Aasiaat, så er den sidstnævnte afstand ellers kortere. Det vil sige, at borgerne fra Sydgrønland skal betale mindre end folk fra Diskobugten, selvom rejseafstanden er større.

En større havn i Nuuk er helt nødvendig – og er i øvrigt en gevinst for hele Grønland

Jens Andersen, Administrerende direktør Royal Arctic Line
Fredag d. 28. september 2012

Når vi i Royal Arctic Line siger, at der er brug for en større havn, så handler det ikke om nye industrier, olieefterforskning, miner eller andre ”fugle på taget”. Det handler om, at den nuværende havn er for lille til at blive drevet effektivt med de godsmængder der skal håndteres.

Spørgsmål om Servicekontrakten

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 20. september 2012

Mit spørgsmål skal ses i lyset af, at der fra flere sider har været kritik af, at servicekontrakterne ikke har været i høring og at tingene generelt er gået meget hurtigt.

Offentlig trafik i Sydgrønland

Lisbeth Søvndahl Pedersen, kommunalbestyrelsesmedlem
Mandag d. 11. juni 2012

Vi vil på ingen måde acceptere en løsning med et enstrenget trafiksystem hvor der vælges skib i sommerhalvåret og fly om vinteren. Ovenfor nævnte storis kan hærge om foråret og sommer der absolut kræver en trafikordning fra luften, derfor vil en Diskobugtløsning ikke være passende for Sydgrønland.

Bedre befordring i Diskobugten

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Torsdag d. 24. maj 2012

Jeg har intet imod at flyvningerne indstilles medio maj, idet jeg er sikker på, at såfremt flyvninger skulle fortsætte hele sommeren, så ville det medføre prisforhøjelserne. Hvis flyvningerne kunne indledes pr. 1. oktober, så ville dette være en forbedring for borgerne i Diskobugten, fordi vi dermed kan undgå i at skulle sejle i urolige vand.

Lad os flyve ind i fremtiden

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 2. januar 2012

Demokraterne vil gerne gøre det helt klart, at den fremtidige transport foregår i luften. Verden – og dermed også Grønland – har fået mere travlt, og på den baggrund er der intet formål i at spilde sin tid med at transportere sig på havet. Vi skal bevæge os hurtigt fra punkt a til b. Derfor er det vigtigt, at vi indretter vores lufttrafik på en måde så flest mulige bliver tilfredse.

Hvem skal betale for sikkerheden i Arktis?

Norden, De nordiske landes officielle samarbejde
Torsdag d. 3. november 2011

Nordisk stordrift giver god mening på en række områder, ikke mindst når det kommer til dyre indkøb og driftsopgaver på grænseoverskridende områder som søsikkerhed.

Fornuftigt halvårsresultat for Royal Arctic Line A/S

Royal Arctic Line
Mandag d. 5. september 2011

Royal Arctic Lines koncernresultat for 1. halvår 2011 viser et underskud før skat på 4,7 millioner kroner. For samme periode i 2010 var underskuddet på 37,8 millioner kroner før skat.
Tilknyttede tekster:

Tasiilaq venter: Kom så med den lufthavn

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 22. august 2011

Det er ingen hemmelighed, at Transportkommissionen meget fornuftigt har peget på, at der skal anlægges en lufthavn i Tasiilaq. Herovre i Østgrønland har vi meget svært ved at vente på, at denne anbefaling bliver ført ud i livet.

Ny containerhavnen i Nuuk skal nok blive en realitet

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 21. juli 2011

Alle borgere i Nuuk har ved selvsyn konstateret, at der altid ligger skibe og venter på grund af pladsmangel i den nuværende havn. Det er således åbenlyst, at der er et særdeles stort behov for et nyt havneanlæg, da det eksisterende ikke er stort nok til at klare det tryk, der er på fragtområdet

Lad os så komme i gang med den containerhavn i Nuuk

Allan Chemnitz, Formand for lokalafdelingen Demokraatit i Nuuk
Onsdag d. 13. juli 2011

Her i Nuuk har vi med stor tålmodighed ventet på en ny havn. En sådan blev således vedtaget allerede i sidste valgperiode i Landstinget af det Siumutstyrede landsstyre. Anlæggelsen blev dog forsinket, da det nye landsstyre fornuftigt nok ville afvente anbefalingen fra Transportkommissionen.

Opdateret sejlplan for USA, Canada og Island

Royal Arctic Line
Tirsdag d. 5. juli 2011

Eimskip har nu indsat et skib mere på deres ’Amerika Rute’, hvilket øger deres sejlfrekvens mellem USA/Canada og Island. Der vil derfor være forbindelse fra Nordamerika hver 14. dag til Island.

Transportkommissionen vil flytte penge fra en lomme til en anden

Qaasuitsup Kommunia
Torsdag d. 19. maj 2011

Pituffik er en amerikansk base og der er ingen garantier for, at den vil blive opretholdt. Man kan for eksempel se på Keflavik i Island, som amerikanerne valgte at opgive. Det er en kortsigtet tankegang, hvis landsstyret v il gøre borgernes bevægelighed afhængig af amerikansk udenrigspolitik.

Åbent brev til Transportkommissionen

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Onsdag d. 11. maj 2011

Qeqqata Kommunia forstår ikke, hvorfor Transportkommissionen ikke anvender en enhedspris omkring de 130-140.000 kr./meter i Nuuk men i stedet 89.000 kr./meter. Forhåbentlig skyldes det ikke, at det gør de 9,9 km tunnel til Angisunnguaq og de 5,8 km tunnel til Qeqertarsuaq (Hundeøen) i Nuuk henholdsvis 405,9-504,9 mio. kr. (½, mia. kr.!) og 237,8-295,8 mio. kr. billigere end hvis de skulle opføres i Maniitsoq.

Sarfaq Ittuk

Atassut
Tirsdag d. 10. maj 2011

Befolkningen har krav på at blive serviceret optimalt på trafikområdet, hvilket Atassut mener sikres bedst ved et to-strenget transportsystem. Derfor må det offentlige til stadighed sikre, at befolkningen kan serviceres både til søs og i luften.

Fokus på sikker sejlads omkring Grønland i ny informationspakke fra Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen
Tirsdag d. 10. maj 2011

Med den nye informationspakke er der hjælp og gode råd at hente for skibe, der planlægger sejlads i farvandene omkring Grønland.
Tilknyttede tekster:

Lad os prøve noget nyt – lad os starte i Øst

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 6. april 2011

Som borger i Østgrønland er jeg jublende glad for, at Transportkommissionen har bekræftet de antagelser, jeg hele tiden har haft om, at der er brug for en lufthavn i både Ittoqqortoormiit og ikke mindst i Tasiilaq.

Hvad er vigtigst: gisninger eller viden?

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 5. april 2011

Det er således soleklart at politiske emner er langt udenfor kommissionens arbejde. Til gengæld skal kommissionen, sammensat af særligt udvalgte fagfolk, sørge for at fremkomme med præcise informationer om fakta til politikernes brug for deres beslutninger. Nu efter betænkningens offentliggørelse, har politikerne mulighed for at træffe beslutninger på baggrund af ens viden.

Transportkommissionens betænkning

Transportkommissionen
Fredag d. 1. april 2011

I kommissoriet for Transportkommissionen er det anført, at kommissionens arbejde skal respektere Selvstyrets langsigtede mål om selvstændighed. I rapporten "Selvstændighed - En enorm opgave, men ikke håbløs" fra marts 2010 har Niras Greenland for Grønlands Arbejdsgiverforening netop adresseret problemstillingen: hvilke ændringer er nødvendige for, at Grønland kan undvære bloktilskuddet og dermed opnå økonomisk selvstændighed.
Tilknyttede tekster:

Lov om post

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 29. marts 2011

Vi så gerne, at der blev indført mere kostægte priser og samtidig vil vi gerne væk fra krydssubsidiering, som skjuler de egentlige tilskud. I stedet vil vi hellere støtte postomdelingen direkte, så omkostningerne er åbne og overskuelige.

Aftalen med Air Iceland

Maliina Abelsen
Mandag d. 21. marts 2011

På dette grundlag er det vanskeligt at påvise at aftalerne har en samfundsøkonomisk effekt. Det er derfor min vurdering at aftalerne i sig selv kun har begrænset samfundsøkonomiske effekt, og at den samfundsøkonomiske effekt mere er en konsekvens af at Air Iceland har tilladelse til at flyve mellem Island og Grønland.

Prisfald på flybilletter mellem Nuuk og København

Air Greenland
Lørdag d. 12. marts 2011

Selskabet ønsker med prisnedsættelsen at signalere, at Air Greenland tager konkurrencen alvorligt og glæder sig over, at den nu kommer kunderne til gode. Prisnedsættelserne gælder i denne omgang som nævnt udelukkende passagerer, der rejser mellem Nuuk og København. Det er rejsende mellem disse destinationer, som kampen drejer sig om – og altså her, der skal sættes ind.

Tilfredsstillende resultat i Royal Arctic Line

Royal Arctic Line
Fredag d. 11. marts 2011

Royal Arctic Line kom godt ud af 2010. Resultatet viser et overskud før skat på 41 millioner kroner. Godsmængderne til Grønland når fortsat ikke det forventede niveau, men det opvejes af en stigning i godsmængderne ud af landet. Desværre viste kerneforretningen – den koncessionerede del af besejlingen af Grønland – fortsat vigende tendenser på godsmængderne til Grønland og internt i landet. Til gengæld er den ikke-koncessionerede del af besejlingen samt nye forretningsområder præget af en positiv udvikling.

Besvarelse af §37-spørgsmål om Air Iceland

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 28. februar 2011

En af konsekvenserne ved et fuldt liberaliseret marked, hvor flere operatører potentielt konkurrerer om den samme passagermængde, er, at en kryds-subsidiering som vi ser den i dag, ikke længere vil være mulig. Det betyder, at der vil være flere ruter, hvor det nuværende prisniveau sænkes, men også, at flere destinationer enten vil opleve en prisstigning og/eller en nedgang i frekvenser, som naturligt vil afspejle efterspørgslen på de pågældende ruter. En konsekvens kan være, at Landskassen må indgå servicekontrakter for flere destinationer, end det er tilfældet i dag, for at sikre et rimeligt prisniveau samt et acceptabelt antal flyafgange. Dette er ikke i sig selv en dårlig udvikling. Det er blot vigtigt at holde sig denne mulige udvikling for øje. Det er dog meget mere reelt at beslutningerne om servicekontrakter foregår ved åbenhed via tilskud på finansloven end at bestyrelserne i selskaberne træffer disse beslutninger og krydssubsidierer indtjeningen på de kommercielle ruter til de ikke kommercielle ruter.

§37 spørgsmål vedrørende Selvstyrets aftale med Air Iceland

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Mandag d. 28. februar 2011

Aftalen med Air Iceland vil resultere i at udviklingen mod et selvbærende økonomi sættes i stå med stigende leveomkostninger for de lokale virksomheder og befolkningen samt ledighed som følge. Vores egne virksomheder og arbejdstagere skal anvendes til at gøre vort land mere økonomisk selvbærende på vores egne præmisser og forudsætninger.

Fri konkurrence overalt - eller et slag i luften?

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Fredag d. 4. februar 2011

Er Selvstyrets aftale med Air Iceland udtryk for en reel vilje til at gøre op med al unødvendig offentlig indblanding i det grønlandske erhvervsliv? Eller er det en demonstration mod et enkelt selskab, der netop viser vilje til at gøre sig konkurrencedygtig på det internationale marked?

Fakta om fly-aftale med islændinge

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 28. januar 2011

Udover at en central indkøbsfunktion giver god økonomisk mening er Selvstyret også ved sin aftale med EU forpligtiget til at have faste retningslinjer på indkøbsområdet. Dette med sigte på at opnå besparelser og foretage indkøb på bedst konkurrencemæssige vilkår. EU kontrollerer løbende Selvstyrets indsats på området, og kan i princippet reducere det årlige beløb hvis Selvstyret ikke lever op til forpligtigelserne.

Arbejder landsstyret kun for Nuuk eller for hele landet?

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Fredag d. 21. januar 2011

Men det er sådan set ikke nyt, at landsstyret prioriterer Nuuk på bekostning af resten af landet. På transportområdet har landsstyret nedsat en transportkommission med deltagere fra Nuuk og København. Jeg formoder, at konklusionen er skrevet på forhånd med anbefaling af Reykjavik som landets lufttrafikcentrum, hvilket falder i tråd med landsstyremedlem Palle Christiansens aftale med Air Iceland

Er det en rimelig konflikt?

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Tirsdag d. 11. januar 2011

Det er svært at forestille sig en folkelig forståelse for en højtlønnet gruppes kamp for sine privilegier. I GA har vi heller ikke denne forståelse, men bakker Air Greenland op i dets forsøg på en nødvendig modernisering af løn- og arbejdsvilkår. Det er ansvarlig ledelse, hvorimod fortsat eftergivenhed er vejen til en fastholdelse af et tilskudsreguleret erhvervsliv.

Det arktiske samarbejde, del II

Bjarne Rasmussen
Tirsdag d. 30. november 2010

Rapporten anbefaler ikke obligatorisk brug af kendtmand; en konklusion som Grønlands Selvstyre dog ikke er enig i. Et tiltag til en forebyggende indsats for at skabe mere sikker sejlads i Arktis - og især i grønlandsk søterritorium – kunne måske derfor være at realisere konceptet Arktisk Kendtmand
Tilknyttede tekster:

Sikker sejlads med ny grønlandsk-dansk aftale

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 24. november 2010

Selve aftalen udmønter sig i et kontaktudvalg, der skal sikre en tæt dialog mellem de relevante parter. Tanken er, at man også skaber et proaktivt forum, som kan diskutere fremtidige løsninger for sejlads i det arktiske område.

Lufthavn i Qaqortoq. Ja, tak

Carl Rødgaard
Onsdag d. 24. november 2010

Demokraterne i Qaqortoq er særdeles positive overfor Transportkommissionens anbefaling om, at der skal bygges en lufthavn i Qaqortoq. Ligeledes er vi glade for, at der på finansloven er afsat penge til forundersøgelser af en sådan lufthavn.

Det arktiske samarbejde

Bjarne Rasmussen
Tirsdag d. 23. november 2010

Mange nationale og internationale parlamentarikere, regeringer, styrelser og departementer samt ikke mindst erhvervsorganisationer og miljøorganisationer mv. er i disse år beskæftiget med at udarbejde strategier og opstille mål vedrørende Arktis. Det tager jo tid alt sammen, og i mellemtiden har jeg som almindelig ”privat person” - og af en nærmest grænseløs kærlighed til polarområderne - stillet nogle spørgsmål af maritim karakter til mange af ovennævnte. For eksempel har jeg her i efteråret fremsendt dokumentet Indsigt – rigsfællesskabets maritime udfordring i Arktis til Forsvarsudvalget og Grønlandsudvalget i det danske Folketing.
Tilknyttede tekster:

Undgå splittelse omkring trafik i Sydgrønland

Inuit Ataqatigiit i Sydgrønland
Tirsdag d. 23. november 2010

Inuit Ataqatigiit mener ikke det er på sin plads at diverse udvalg, bygder, partier og andre selvbestaltede grupper kommer med udtalelser på vegne af hele befolkningen.

Arktisk Militærkommando i Narsarsuaq

Kommune Kujalleq
Tirsdag d. 23. november 2010

Narsarsuaq har en stærk militærhistorie og området har således tidligere vist sig som et stærkt militærstrategisk knudepunkt og et godt udgangspunkt for rekognosceringsopgaver.
Tilknyttede tekster:

Kriser til søs

Bjarne Rasmussen
Tirsdag d. 26. oktober 2010

Vi smed øjeblikkeligt alt hvad vi havde i hænderne, og kæmpede os frem til M/T Betty Teresa. Hun kunne ikke forcere storisen på grund af havariet med skruen, men dog godt manøvrere ganske lidt.
Tilknyttede tekster:

Arktisk besejling anno 2010

Bjarne Rasmussen
Torsdag d. 16. september 2010

Så nærmer tiden sig for afslutningen på årets maritime aktiviteter indenfor offshore og krydstogtssejlads i de nordlige grønlandske farvande. I den forbindelse tillader jeg mig venligst – og forhåbentligt nøgternt og sagligt – at gøre en lille kort status på emner som havmiljøberedskab, sejladssikkerhed og lodstjeneste/kendtmandstjeneste i det grønlandske søterritorium.
Tilknyttede tekster:

Grønland og Danmark enig om en Arktisk Strategi

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Tirsdag d. 7. september 2010

Den kommende strategi skal komme med forslag til hvordan Grønland og Danmark i fællesskab kan håndtere den nye tids udfordringer. Strategien skal samtidig komme med konkrete anvisninger til håndtering af de arktiske befolkningers ret til bæredygtig udvikling.

Den arktiske maritime udfordring i de kommende år?

Bjarne Rasmussen
Søndag d. 5. september 2010

Nu har alle mødedeltagerne sikkert nok af tunge emner på dagsordenen i disse dage – men skulle der mod forventning blive tid og lejlighed til det kan jeg anbefale mødedeltagerne en stille refleksion over nedenstående udfordringer for ALLE de arktiske kyststater og IMO.

Halvårsmeddelelse fra Royal Arctic Line A/S

Royal Arctic Line
Fredag d. 27. august 2010

For godsmængderne ud af Grønland ses en mindre stigning på 900 kubikmeter i forhold til samme periode sidste år. Internt i Grønland er de transporterede mængder faldet med 9000 kubikmeter i forhold til samme periode sidste år. Nedgangen skyldes mindre intern transport af råvarer indenfor fiskeindustrien.

Reducer lufthavnsafgiften

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 3. august 2010

Månedens glade nyhed: Air Iceland flyver året rundt mellem Nuuk og Reykjavik. Dermed er der kommet en fast alternativ udenrigsrute til Danmarks-ruten i Kangerlussuaq. Det betyder flere valgmuligheder for forbrugerne – og øget konkurrence mellem Air Greenland og Air Iceland. Begge dele er til fordel for forbrugerne, da det betyder flere afgange og lavere priser.

Polarkoden & krydstogtskibe i Arktis

Bjarne Rasmussen
Tirsdag d. 11. maj 2010

I antarktiske farvande er der i de senere år sket flere ulykker med krydstogtskibe, men i 2009 var nok blevet nok – og i løbet af bare nogle få måneder enedes 28 lande, der er med i en traktat om Antarktis, på et møde i USA/Baltimore om at fastsætte en maximumsgrænse for krydstogtskibe der besejler Antarktis. Det danske rigsfællesskab inkl. repræsentant fra det daværende landstyre i Grønland deltog også på dette møde.

Etablering af store havne i Grønland

Bjarne Rasmussen
Torsdag d. 22. april 2010

Et enkelt høringssvar angiver også muligheden for international oversøisk besejling af store havne i Grønland med containerskibe, der har en kapacitet på helt op til 3000 TEU. Besejling med så store internationale panamax containerskibe vil minimere prisomkostningerne til bunkersolie pr. transporteret TEU samt potentielt kommende CO2 afgifter på netop bunkersolie

Godt rustet ud af krisen

Martha Labansen, Bestyrelsesformand
Torsdag d. 15. april 2010

Et af de første synlige beviser på strategien om udvikling, er stiftelsen af Arctic Base Supply A/S, i et 50/50 samarbejde med Danbor Service A/S, pr. 1. januar 2010. Artic Base Supply skal imødekomme den olieindustri, der er under opbygning i Grønland, og vil tilbyde alle former for supply-ydelser til olieindustrien.

International besejling af Arktiske farvande

Bjarne Rasmussen
Søndag d. 11. april 2010

Kan og vil de arktiske kyststater og den internationale skibsfart bruge de fornødne resurser til implementere Polarkoden og øvrige arktiske koder og guidlines såvel i land som til søs - inden den maritime andel af offshore aktiviteterne, minedrift aktiviteterne og krydstogtsejlads for alvor forøges i Arktis?

Konkurrence - altid sundt?

Julia Pars, Bestyrelsesformand for Air Greenland
Michael Binzer, Direktør for Air Greenland
Fredag d. 9. april 2010

Bagsiden af den øgede konkurrence i den absolutte højsæson er, at det presser Air Greenland økonomisk, hvilket tvinger flyselskabet til at kigge på de ruter, der giver underskud, og lave besparelser. Det har Sydgrønland eksempelvis allerede mærket med ophør af den direkte atlantforbindelse om vinteren.

Er konkurrence altid godt?

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 26. marts 2010

Man vælger som bekendt selv, hvor man vil bo. Og hvis man har valgt at bo et sted, der ligger langt fra alle andre steder, så har man også selv valgt, at det bliver dyrere at rejse, da det ikke er rentabelt at drive en rejserute hverken til lands, til vands eller i luften.

Arctic Umiaq Line skal forblive!

Siumut
Torsdag d. 25. marts 2010

Siumut mener, at det sidste kystpassagerskib skal beholdes. Den er uundværlig i kysttrafikken både af stor betydning for byer og bygder for lokale og turister.

Red Arctic Umiaq Line A/S ud af den lukningstruende situation

Finn Karlsen, Medlem af Landstinget for Atassut
Gerhardt Petersen, Vikar i Landstinget for Steen Lynge, Atassut
Torsdag d. 18. marts 2010

Såfremt Air Greenland A/S fortsat vil afhænde sit medejerskab af selskabet, skal vi opfordre landsstyret til at tilbagekøbe aktierne og arbejde for at overlade selskabets drift til Royal Arctic Line A/S.

Inkompetence på kysten

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Jess Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea
Simon Simonsen, Borgmester i Kommune Kujalleq
Lørdag d. 6. marts 2010

”Er Transportkommissionens medlemmer og rådgivere faglig kompetente, når de i 2007 mente, at en tunnel fra Nuuk by til Akia kunne anlægges for 850-1.100 mio. kr.”, spørger borgmester Hermann Berthelsen. ”Året efter kom et forskningsskib tilfældigvis forbi, og så var den tunnel vist aflyst.”

Transportkommissionen arbejder for hele Grønland

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 25. februar 2010

Med hensyn til Transportkommissionens sammensætning kan det oplyses, at medlemmerne er valgt ud fra deres faglighed, så det er sikret, at Transportkommissionen i sin helhed er i besiddelse af en bred vifte af kompetencer i forhold til kommissionens arbejde.

Er Transportkommissionens arbejde givet på forhånd?

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Jess Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea
Simon Simonsen, Borgmester i Kommune Kujalleq
Torsdag d. 18. februar 2010

Alle tre borgmestre er enige om, at Transportkommissionens foreløbige forslag om at centrere hele landets befolkning i 5 byer med mere end 5.000 indbyggere på den grønlandske vestkyst er helt uacceptable. Men det skyldes måske, at Transportkommissionen ikke har øjne for kommende udviklingsprojekter så som miner, olie- og gasprojekter udenfor Kommuneqarfik Sermersooq.

Reality-tjek af transportområdet

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 3. november 2009

Landsstyret har besluttet at nedsætte en transportkommission, der skal gennemgå transportområdet og komme med forslag til en langsigtet transportpolitik, der understøtter Selvstyrets mål om en selvbærende økonomi

Fair kamp eller gidseltagning?

Grønlands Arbejdsgiverforening
Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Tirsdag d. 21. juli 2009

Vi kan ikke frigøre os fra den tanke, at man udnytter den ringe konkurrence på de grønlandske flyruter til at ramme en befolkning, der stort set ikke har andre muligheder end at benytte Air Greenland. Alene den omstændighed gør, at man bør strække sig meget langt for at undgå en konflikt.

International frihavn

Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 27. maj 2009

Selvom vi i Grønland skal være vores globale medansvar bevidst og gøre alt for at reducere udledningen af CO2, skal vi heller ikke være blinde for, at udviklingen åbner nye erhvervsmuligheder. Med de stigende temperaturer reduceres isdækket i nordkalotten for hvert år der går og om ikke lang tid vil det være relavant at åbne Nordvestpassagen for godstrafik .

Generalforsamling for Royal Arctic Line A/S

Royal Arctic Line
Torsdag d. 7. maj 2009

2008 har budt på store udfordringer for mange brancher, men Royal Arctic Line har formået at komme igennem året med skindet på næsen. Dog er der en tendens til at selvom nettoomsætningen er stigende, så stiger omkostningerne med en større hast.

2008-resultat for Royal Arctic Line er som forventet

Royal Arctic Line
Onsdag d. 4. marts 2009

Det økonomiske resultat på 6,2 millioner kroner efter skat er som forventet, jævnfør halvårsmeddelelsen, men det betragtes ikke som tilfredsstillende. Resultatet ligger 20 millioner kroner under det niveau, der anses som nødvendigt for at sikre fremtidige investeringer.