Alle skal have en mulighed for uddannelse

Vi kan ikke tillade os at se passivt til, at så mange forlader folkeskolen uden at blive vejledt til at tage de næste skridt i deres liv. Der er tale om unge mennesker der har deres liv foran sig, og vi har som forældre, skole, arbejdsmarked og samfund en forpligtigelse til at de hjælpes på vej.

Lørdag d. 6. oktober 2012
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Børns vilkår, Efterårssamling 2012, Uddannelse.

Landstingslov om Folkeskolen blev 1. behandlet i Landstinget onsdag 2. oktober 2012.

Palle Christiansen, landsstyremedlem for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde fremlagde lovforslaget, og opsummerer her på baggrund af debatten i Landstingets mødesal:

”Som forventet var debatten udtryk for det store politiske engagement i Landstinget på folkeskoleområdet, og ønsket om at skabe gode rammer for kommuners drift af folkeskolen. Som landsstyremedlem for Uddannelse, ser jeg frem til den videre debat omkring lovforslaget”.

Et væsentligt element i lovforslaget, er at benytte tværgående værktøjer til at målrette undervisning og vejledning for den enkelte elev. Et eksempel på denne er forpligtigelsen til at benytte ”elevmapper” som en del af ”den gode skole”. Elevmapper er en løbende dokumentation for den enkelte elevs kompetencer og særlige behov, som skal følge barnet igennem fra førskole-området og hele folkeskolen, og bruges som vidensdeling-værktøj på tværs af det enkelte barn lærere.

”For landsstyret er det væsentligt, at alle elever kommer ud af folkeskolen med en plan for hvad de skal efter folkeskolen. Dette er et af hovedmålene med elevmapper og styrket vejledning. Vi kan ikke tillade os at se passivt til, at så mange forlader folkeskolen uden at blive vejledt til at tage de næste skridt i deres liv. Der er tale om unge mennesker der har deres liv foran sig, og vi har som forældre, skole, arbejdsmarked og samfund en forpligtigelse til at de hjælpes på vej. Med bl.a. elevmapper sigter folkeskoleloven derfor i høj grad på at fortsætte indsatsen for at nedbryde den negative sociale arv, så alle børn får bedre muligheder for at tage en erhvervskompetencegivende uddannelse”, udtaler Palle Christiansen.

Folkeskoleloven sætter de overordnede rammer for folkeskolen, men er kun et skridt i den vedvarende indsats for at udvikle folkeskolen.

”Dialogen om hvorledes de rammer der vil blive fastsat med folkeskoleloven bedst udnyttes, vil fortsætte i de kommende år. Vi er alle en del af folkeskolen, så jeg vil opfordre alle borgere, forældre, lærere og arbejdsmarkedet til fortsat at deltage i debatten om fundamentet for vores fremtid, vor folkeskole” siger landsstyremedlem Palle Christiansen.