Periode: Oktober 2012


Tale ved Nordisk Råds møde i Helsinki oktober 2012

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 31. oktober 2012

I Grønland har vi et stort ønske om at tale om løsningerne på de udfordringer, vi har, i stedet for at se dem som uløselige problemer. Vi, der har fået betroet vores politiske hverv af vores landsmænd, har en forpligtelse til at se realiteterne i øjnene og lægge en politik frem, som vi mener peger på nogle løsninger.

Besvarelse af § 37 spm nr. 2012-237 om børn og unge og døgninstitutionsområdet

Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 31. oktober 2012

Dags dato står der 25 børn og unge på Det centrale Venteliste. Der er noteret 23 børn og unge på listen, samt 2 mødre og børn er skrevet op til Familieafdelingen på Inuusuttut Inaat i Qaqortoq.
Tilknyttede tekster:

Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 2012-234 vedr. boligforhold i Qasigiannguit

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 29. oktober 2012

Jeg kan oplyse, at der foreligger ikke konkrete planer om at renovere boliger i Qasigiannguit. A/S Boligselskabet INI har oplyst, at ”I Qasigiannguit var der ni boliger, der blev opslået til udlejning i slutningen af september. To af dem blev opslået for første gang. De syv andre var genopslag.”

Aftale om satspuljen på det social- og integrationspolitiske område 2013-2016

Social- og integrationsministeriet
Fredag d. 26. oktober 2012

En mindre andel af grønlændere i Danmark er socialt udsatte. De har ofte komplekse problemer i form af misbrug, hjemløshed og psykiske vanskeligheder. Ud over deres sociale problemer kan de have sproglige og kulturelle udfordringer samt manglende kendskab til det danske systems indretning.
Tilknyttede tekster:

Arctic Declaration on the World Conference on Indigenous Peoples 2014

Representatives of Inuit and Sami peoples
Fredag d. 26. oktober 2012

Recognize the urgent need to take decisive and concrete measures to ensure full and effective implementation of indigenous peoples’ rights, including the rights recognized in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, with a particular focus on land and resource rights, and their right to self-determination

Råstoffer og bæredygtig økonomisk vækst

Copenhagen Economics
Grønlands Arbejdsgiverforening
Torsdag d. 25. oktober 2012

’Lige børn leger bedst’ siger et ordsprog. Hvis det er rigtigt, så står Grønland overfor en ulige legekammerat og en enorm udfordring, når globale råstofselskaber gør deres entré i landet.
Tilknyttede tekster:

Den nye næringslov er et paradoks

Karsten Klausen, sekretariatschef i Grønlands Arbejdsgiverforening
Tirsdag d. 23. oktober 2012

Politikerne bør ikke vedtage det fremlagte forslag om ændring af næringsloven, hvis man vil motivere erhvervslivet til at oprette lærepladser - og desuden vil sikre inddrivelsen af skattebetalinger.

Er der risiko for 'national dumping'?

Brian Buus Petersen, Direktør, Grønlands Erhverv
Lørdag d. 20. oktober 2012

For at storskalaprojekterne kan skabe reel vækst og vedvarende arbejdspladser, skal man sikre sig, at grønlandske virksomheder og deres medarbejdere bliver aktive deltagere i disse projekter. Det fremsatte lovforslag til en storskalalov sikrer ikke den opbygning af kompetencer i Grønland, som er en forudsætning for langsigtet udvikling af samfundet

Grønlands informations- og kommunikationsteknologi-strategi 2011-2015

Maliina Abelsen
Fredag d. 19. oktober 2012

Resten af verden oplever i disse år en rivende udvikling, mens Grønland endnu ikke i fuldt omfang er blevet en del af den globale, digitale udvikling. Grønland har endvidere nogle særlige problemstillinger i kraft af en stor geografi med en lille og spredt befolkning, som gør en fælles samfundsudvikling vanskelig.
Tilknyttede tekster:

Storskalaprojekter og demokratisk umodenhed

Mikkel Myrup, formand for Avataq
Torsdag d. 18. oktober 2012

Landsstyremedlem Ove Karl Berthelsen ønsker ikke at “de sagesløse embedsmænd” udsættes for kritik og at det er “en uskik, som bør stoppes”. “Ret skytset mod mig” opfordrer han. Det har Avataq også gjort i gennem de sidste fire år, dog tilsyneladende uden virkning.

Har landsstyret stoppet udviklingen af Upernavik?

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Torsdag d. 18. oktober 2012

I maj 2009 brændte elværket i Upernavik ned til grunden, hvorfor man derefter etablerede en nødløsning ved hjælp af generatorer. Nu efter snart 4 år, ved befolkningen endnu ikke hvornår elværket vil blive genopført.

Argumenter fremmer dialogen

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 17. oktober 2012

Spar krudtet med at angribe sagesløse embedsmænd - og bekend kulør i stedet for. For jeres indlæg viser, at I i realiteten ikke ønsker råstofprojekter til Grønland. Og det er fair nok. Men hvorfor ikke sige det højt og åbent – og samtidig komme med et bud på, hvad vi så skal leve af. Det vil uden tvivl fremme debatten.

Jagtbetjentes forringede arbejdsvilkår

Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Onsdag d. 17. oktober 2012

Så vidt jeg ved, er jagtbetjentenes fartøjer omkring 33 – 38 fod, hvorfor det er uforsvarligt, at der kun skal være 1 person til at sejle disse fartøjer. Det er en utryg situation, når nu jagtbetjentene skal sejle alene fordi deres medhjælpere er blevet opsagt

Høringssvar fra Greenland Transparency til forslag til Storskalalov

Anders Meilvang, formand for Greenland Transparency
Onsdag d. 17. oktober 2012

Med hensyn til bemærkninger om overenskomst, udenlandske arbejdere, henvises der til det internationale skibsregister. Transparency Greenland finder det kritisabelt, at man i et forslag til storskalalov, som en selvfølgelighed, henviser til et eksempel der intet har med infrastrukturprojekter at gøre og som er blevet til i en helt særlig kontekst - nemlig Danmarks ønske om stadig at være en skibsnation.

Serviceaftale med uforståelig forskelsbehandling

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Tirsdag d. 16. oktober 2012

Hvis man sammenligner afstanden fra Nanortalik til Narsarsuaq med afstanden fra Qasigiannguit til Aasiaat, så er den sidstnævnte afstand ellers kortere. Det vil sige, at borgerne fra Sydgrønland skal betale mindre end folk fra Diskobugten, selvom rejseafstanden er større.

Løn- og skatteforhold for tilkaldt arbejdskraft

Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Tirsdag d. 16. oktober 2012

Hvilke mineselskaber har overfor landsstyret meldt om, at de ikke kan etablere minedrift, såfremt de ikke kan aflønne lavere end SIK’s mindste lønsats?

Sydgrønland - En foreløbig strategisk miljøvurdering af kulbrinteaktiviteter i den grønlandske sektor af Labradorhavet og den sydøstlige del af Davis Strædet

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Tirsdag d. 16. oktober 2012

Miljøvurderingen er udarbejdet af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet og Grønlands Naturinstitut for Råstofdirektoratet, med henblik på at understøtte beslutningsprocessen for udbud af yderligere licensområder for kulbrinteefterforskning i den grønlandske del af Labradorhavet og Davis Strædet

God plads til forbedringer?

Bjarne Rasmussen
Søndag d. 14. oktober 2012

”..sideløbende hermed foretager Søfartsstyrelsen løbende havnestatskontrol i danske havne på skibe, der planlægger at sejle til Grønland, og Kongeriget har opfordret andre lande, som krydstogtsskibe anløber, inden de sejler til Arktis, til at gøre det samme…” Hvordan kan det mon være, at myndighederne i Kongeriget Danmark åbenbart ikke lægger vægt på at foretage denne havnestatskontrol under skibets anløb af grønlandsk havn?
Tilknyttede tekster:

Børn på venteliste til anbringelse på døgninstitution

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Søndag d. 14. oktober 2012

Ligeledes synes jeg, at det er på tide, at få oplyst om hvilke levevilkår de børn, der efter lukningen af ”Tûgdlik” er blevet anbragt i danske døgninstitutioner, lever under

Renoveringsmodne boliger

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Søndag d. 14. oktober 2012

Under de forgangne vinter, hvor temperaturerne var under frysepunktet, kunne man i nogle af boligerne ikke benytte soveværelser, fordi værelserne var for kolde til at blive benyttet, ligesom at dynerne var frosset til på grund af kulde og folk var nødt til at sove med tøj på af samme grund.

Politi og kommunefogeder i bygderne

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Søndag d. 14. oktober 2012

Hvilke informationer modtager de politibetjente, der skal ansættes i Grønland om de forhold der er gældende; især byerne og deres indbyggere?

Digitalisering af fritidsjagtbeviser

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Lørdag d. 13. oktober 2012

Med selvbetjeningen kan man indberette fangster for forrige sæson og forny fritidsjagtbevis for den kommende sæson på en simpel og hurtig måde.

"Uvidende danskere"

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 11. oktober 2012

Syv ud af ti danskere ved ikke, hvem Grønlands politiske leder er og 42% af den danske befolkning tror, at hver tredje fanger i Grønland stadig benytter kajakken som sit primære fartøj i forbindelse med fangst til havs, sagde medlem af Folketinget for IA, Sara Olsvig, da hun holdt sin ordførertale i Folketinget.

Ordførertale ved åbningsdebat i Folketinget den 4. oktober 2012

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 11. oktober 2012

7 ud af 10 danskere ved ikke hvem Grønlands politiske leder er og 42% af den danske befolkning tror, at hver tredje fanger i Grønland stadig benytter kajakken som sit primære fartøj i forbindelse med fangst til havs.

Lad os samarbejde om storskalaprojekterne!

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Tirsdag d. 9. oktober 2012

Det er både uforståeligt og direkte i modstrid med sandheden, at Inuit Ataqatigiits politiske ordfører melder ud om, at Siumut overhovedet ikke vil samarbejde med lovarbejdet omkring storskalaprojekter.

Aftale før lovgrundlaget er faldet på plads

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Mandag d. 8. oktober 2012

Såfremt en aftale mellem landsstyret og Rambøll Grønland A/S er indgået, hvilken lov eller hvilket bemyndigelse og fra hvilket dato ligger til grund for denne indgåede aftale?

På skær i fint vejr og godt opmålt farvand

Bjarne Rasmussen
Lørdag d. 6. oktober 2012

Skibet er næsten helt nyt og manglede ikke moderne navigationsudstyr, men måske manglede skibets egne navigatører at blive obligatorisk efteruddannet i at sejle i isfyldte arktiske farvande
Tilknyttede tekster:

Alle skal have en mulighed for uddannelse

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Lørdag d. 6. oktober 2012

Vi kan ikke tillade os at se passivt til, at så mange forlader folkeskolen uden at blive vejledt til at tage de næste skridt i deres liv. Der er tale om unge mennesker der har deres liv foran sig, og vi har som forældre, skole, arbejdsmarked og samfund en forpligtigelse til at de hjælpes på vej.

Fiskeri med hundeslæde

Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Torsdag d. 4. oktober 2012

Fiskeri med hundeslæde har gennem generationer været en god måde til at forsyne mange familier. Derfor er et total stop for fisker et hård slag for de fiskere der om vinteren fisker med hundeslæde

Der er ikke truffet beslutninger

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 3. oktober 2012

Det bliver endnu engang nævnt, at høringsprocessen er en pseudo-høringsproces, og at beslutningerne allerede er taget på forhånd. Lad mig endnu engang understrege, at høringskommentarer, og spørgsmål fra NGO`ere, befolkningen og andre interessenter, vil blive inddraget i beslutningsgrundlaget.

Brok hjælper ingen, kun konstruktive ideer hjælper

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 2. oktober 2012

Inuit Ataqatigiit har de sidste 3 år taget ansvar og handlet når det var nødvendigt, alt sammen med det formål at sikre, at landets befolkning ikke bliver tilskuere til udviklingen, men aktive deltagere.

Sammenhold og sproglig udvikling eller intolerance?

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 2. oktober 2012

Jeg oplevede, at der var folk, der ringede til mig og bad mig om at tie stille, hvis jeg ikke kunne finde ud af at tale. Nogle, der bad mig om at holde min kæft, fordi jeg ødelagde det grønlandske sprog. Det kræver noget brede skuldre at fortsætte.

Skatteomlægningen er et skridt i den rigtige retning – også for det grønlandske erhvervsliv

Maliina Abelsen
Tirsdag d. 2. oktober 2012

Landsstyret savner især perspektivet i Grønlands Arbejdsgiverforenings høringssvar. Hvad er det for et velfærdssamfund de vil være med til at sikre i 2025? Når de melder ud, at vi har taget et forkert skridt forpligter det også til at oplyse hvad Grønlands Arbejdsgiverforenings vision er og hvordan vi skal nå det?

Køb 5 kilo kartofler hver gang du handler i butikken

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Mandag d. 1. oktober 2012

Hvad ville du sige til det, hvis dagligvarebutikkerne forlangte, at du skulle købe 5 kilo kartofler, hver gang du handlede i butikken – uanset, om du havde brug for dem eller ej? Hver gang du gik igennem kassen, skulle du betale for noget, du ikke havde behov for og slet ikke ønskede at købe.