Kilde: Annoraaq-udvalget


Arbejdsgruppens sammensætning

Annoraaq-udvalget
Torsdag d. 9. september 1999

Arbejdsgruppen var sammensat af embedsmænd fra Udenrigsministeriet, Statsministeriet, Forsvarsministeriet og Grønlands Hjemmestyre

Varetagelse af Grønlands udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser på enkeltområder

Annoraaq-udvalget
Torsdag d. 9. september 1999

Rapport fra den dansk-grønlandske arbejdsgruppe til identifikation af de udenrigs- og sikkerhedspolitiske sagsområder, hvor Grønland har interesse

Grønlandsk deltagelse på politisk niveau

Annoraaq-udvalget
Torsdag d. 9. september 1999

Også i Danmarks bilaterale relationer med andre stater på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område indgår varetagelsen af Grønlands interesser som en normal del af den danske interessevaretagelse

Udenrigstjenesten og Grønland

Annoraaq-udvalget
Torsdag d. 9. september 1999

Som følge af de forestående aftaleforhandlinger med EU er reprœsentationen i Bruxelles styrket med en fiskeriattaché således, at der nu er to udsendte akademiske medarbejdere fra Hjemmestyret

De lovgivningsmæssige rammer for udenrigspolitikken

Annoraaq-udvalget
Torsdag d. 9. september 1999

Hjemmestyret kan kræve, at der ved de danske repræsentationer i lande, hvor Grønland har særlige erhvervsinteresser, ansættes medarbejdere, der særlig skal varetage disse interesser

Arbejdsgruppens kommissorium

Annoraaq-udvalget
Torsdag d. 9. september 1999

Udviklingen i Hjemmestyrets udenrigsrelationer og debat i Danmark og Grønland har bragt spørgsmålet om Hjemmestyrets rolle i udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager, der vedrører Grønland, op ved flere lejligheder

Sammenfatning

Annoraaq-udvalget
Torsdag d. 9. september 1999

Sammenfattende er der i dag etableret et tæt og løbende samarbejde med en inddragelse af Grønlands Hjemmestyre i de udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, som rækker betydeligt videre end forudset ved Hjemmestyrets etablering

Annoraaq-udvalgets rapport

Annoraaq-udvalget
Torsdag d. 9. september 1999

Rapport fra den dansk-grønlandske arbejdsgruppe til identifikation af de udenrigs- og sikkerhedspolitiske sagsområder, hvor Grønland har interesse