Der skal ikke være uafsluttede mellemværender i form af fejltagelser skabt i statens navn

Hvis der ikke kan træffes en aftale mellem den danske regering og landsstyret om en børn der er fjernet fra deres forældre, mener landsstyret så at der er grundlag for en retssag?

Onsdag d. 14. december 2011
Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Børns vilkår, Grønlands historie, Grønlændere anbragt i Danmark, Landstinget paragraf 37 spørgsmål.

Indholdsfortegnelse:
Spørgsmål:
Begrundelse:
Læs også


I henhold til Forretningsgang for Landstinget § 37 fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål til landsstyret:

Spørgsmål:
  1. Vil landsstyret forklare hvilke initiativer de har igangsat vedr. grønlandske børn, der blev flyttet til Danmark fra Grønland i halvtredserne?
  2. Er landsstyret enige i at der skal en forstærket indsats for at afkræve en undskyldning for, at man i tidligere tider har anset det nødvendigt for Grønland og Grønlands indbyggeres velfærd at fjerne børn fra deres forældre for at sende dem til Danmark?
  3. Det at man har frataget børn deres sprog, kulturelle identitet og værdisæt er et meget væsentligt indgreb i børnenes liv og menneskeret, og er som sådan, en meget vigtig sag at få afgjort. Hvordan har landsstyret tænkt sig gribe sagen an.
  4. Hvis der har været en dialog med den danske regering, hvad er status i dag.
  5. Hvis der ikke kan træffes en aftale mellem den danske regering og landsstyret om en børn der er fjernet fra deres forældre, mener landsstyret så at der er grundlag for en retssag?
  6. Hvis det ikke er en mulig løsning, har landsstyret andre løsningsforslag?

Begrundelse:

Jeg mener at sagen er en meget vigtig sag i rigsfællesskabets historie. Det at man har fjernet børn fra deres forældre, er at man har gjort dem til ofre i Grønlands fremtids alter. Det har været statens opgave at arbejde for at fremtidssikre Grønland, og det har man så valgt at gøre ved at ændre folks levevis. Dette er en sag, der ikke må afgøres lemfældigt. Vores selvstændighed skal bygges på at alle mellemværender mellem den danske stat og Grønland er afsluttede. Der skal ikke være uafsluttede mellemværender i form af fejltagelser skabt i statens navn. Vi skal skabe vores selvstændighed med vished om at alle fejltagelser er rettet, også fejltagelser hvor staten har skadet folks kulturelle identitet.

Læs også
Eksperimentet
Danmark, sig undskyld!
Lars Løkke Rasmussens svar på spørgsmål nr. S 2770 stillet af Juliane Henningsen
"Den danske stat brugte grønlandske børn som forsøgskaniner"