Hvem peger vi på?

Vi mener at det giver bedst mening at stå sammen med andre nordatlantiske mandater, fremfor at slutte os til et dansk parti eller stå alene. På den måde er vi ikke forpligtet til at afstemme sager med et bestemt parti, men kan have en selvstændig og uafhængig politik. En anden fordel ved at være en gruppe med et fælles sekretariat er, at man i højere grad har mulighed for at tage fælles større initiativer til f.eks. konferencer, undersøgelser og publikationer om Grønland og Færøerne.

Tirsdag d. 6. september 2011
Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Folketinget, Politik.

Indholdsfortegnelse:
Grønlands stemme i Folketinget
Vores grundlæggende mål
Hvad har DNAG opnået?


IA er et parti, der ideologisk hører hjemme på venstrefløjen. Det står vi ved – og derfor peger vi på Helle Thorning- Schmidt som statsminister efter valget.

Grønlands stemme i Folketinget
For os er det vigtigt at kunne tale Grønlands sag med størst mulig vægt. Derfor er vi en del af Den Nordatlantiske Folketingsgruppe (DNAG). Vi mener at det giver bedst mening at stå sammen med andre nordatlantiske mandater, fremfor at slutte os til et dansk parti eller stå alene. På den måde er vi ikke forpligtet til at afstemme sager med et bestemt parti, men kan have en selvstændig og uafhængig politik. En anden fordel ved at være en gruppe med et fælles sekretariat er, at man i højere grad har mulighed for at tage fælles større initiativer til f.eks. konferencer, undersøgelser og publikationer om Grønland og Færøerne.

Vores grundlæggende mål
Øget ret til selvbestemmelse for Grønland og Færøerne har ligget til grund for dannelsen af DNAG i 2001 og er stadig det vigtigste overordnede mål for gruppens arbejde. Gruppen har udarbejdet flere folkeretsrapporter og har deltaget i den dansk-grønlandske Selvstyrekommission, der mundede ud i Selvstyreloven for Grønland.

En vigtig rolle for DNAG fremover bliver at følge Selvstyrets implementering, konkret overdragelsen af sagsområder fra de danske til de grønlandske myndigheder. Her består det vigtige arbejde i at have fokus på, at hjemtagelsen sker under de bedst tænkelige vilkår for Grønland, og at de områder der med tiden hjemtages, er så opdaterede rent juridisk som muligt.

Det bliver også fortsat gruppens rolle at agere ”vagthund” på de områder, som Danmark (uanset Selvstyrets indførelse) fortsat varetager på vegne af Grønland, f.eks. forsvars- og sikkerhedspolitikken, udenrigspolitikken, valuta- og finanspolitikken.

Endelig er det også stadig og fremover et vigtigt mål for DNAG at arbejde på at forbedre vilkårene for grønlændere og færinger i Danmark.

Hvad har DNAG opnået?
I denne valgperiode har DNAG haft pladser i Forsvarsudvalget, Udenrigspolitisk Nævn, Miljø- og Planlægningsudvalget, Grønlandsudvalget, Færøudvalget, samt været stedfortrædere i Nordisk Råd. IA har også repræsenteret Folketinget i Komitéen af Arktiske Parlamentarikere, SCPAR, der hører under Arktisk Råd. IA fik for nylig næstformandsposten i Komitéen og er meget aktiv i dens arbejde.

Gennem udvalgene kan DNAG påvirke og samarbejde med de øvrige partier om emner, som er af betydning og interesse for Grønland og Færøerne. Vi kan også i regi af udvalgene arrangere høringer og samråd om sager af interesse for de to lande. I folketingssalen kan gruppen rejse forespørgselsdebatter, stille spørgsmål direkte til ministrene og tage emner op under åbnings- og afslutningsdebatterne, som er aktuelle for gruppens arbejde.

Uden for det parlamentariske arbejde har gruppen bl.a. været aktive med årlige studenterkonferencer, udgivelser om grønlændere og færinger i Danmark, samt besøg i de grønlandske og færøske huse, foreninger og institutioner, hvor politikerne har været i direkte dialog med de mange landsmænd, der bor i Danmark.