Erhvervsudvikling under ansvar

I forbindelse med den aktuelle debat om ansættelsesvilkår i forhold til storskalaprojekter, mener Inuit Ataqatigiit, at forhandlinger vedrørende ansættelsesvilkår for den udefra-kommende arbejdskraft bør varetages af de involverede parter på arbejdsmarkedet.

Søndag d. 22. april 2012
Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Alcoa, Efterforskning, Minedrift, Olieefterforskning, Politik, Råstoffer.

Indholdsfortegnelse:
1. Ingen social dumping
2. Adskilt miljøbehandling
3. Uafhængige oplysnings- og høringprocesser
4. Balancerede beskatninger og afgifter


Inuit Ataqatigiits hovedbestyrelse og landsstingsgruppe genbekræfter den linje partiet har ført de seneste år på erhvervsområdet, og som blev slået fast ved partiets landsmøde i sommer.

Inuit Ataqatigiits hovedbestyrelsesmedlemmer og medlemmer af Landstinget har formuleret grundprincipper på fire af de vigtigste områder med baggrund i landsmødets beslutninger.

Grønland er del af den globale verden. Vores samfund er under forandring og der er bred enighed om, at nye væksterhverv skal udvikles med henblik på at etablere nye arbejdspladser og nye indkomstkilder og samtidig fortsat udvikle de eksisterende erhverv baseret på levende ressourcer. Inuit Ataqatigiit ønsker de bedst mulige standarder på alle aspekter af denne udvikling. De store beslutninger skal træffes med ansvarlighed og skal være til størst mulig gavn for samfundet. Inuit Ataqatigiit vil med denne udmelding gøre følgende klart:

1. Ingen social dumping
Inuit Ataqatigiit tager klart afstand fra social dumping. I forbindelse med den aktuelle debat om ansættelsesvilkår i forhold til storskalaprojekter, mener Inuit Ataqatigiit, at forhandlinger vedrørende ansættelsesvilkår for den udefra-kommende arbejdskraft bør varetages af de involverede parter på arbejdsmarkedet. Samtidig mener Inuit Ataqatigiit, at der skal formuleres mindstekrav til de løn- og ansættelsesvilkår m.m. hvorunder udefrakommende arbejdskraft ansættes, og at disse fastsættes ved lov i overensstemmelse med tiltrådte konventioner og gældende lovgivning.

2. Adskilt miljøbehandling
Inuit Ataqatigiit fastholder, at myndighedsbehandlingen af miljøforhold vedrørende råstof- og storskalaindustriprojekter skal behandles af uafhængige videnskabelige institutioner og adskilles fra den generelle myndighedsbehandling af erhvervsprojekter.

3. Uafhængige oplysnings- og høringprocesser
Inuit Ataqatigiit fastholder Qoornoq deklarationen og beslutningen under IA-landsmødet i 2011 om, at der i forbindelse med storskalaprojekter indenfor alle sektorer, skal afholdes offentlige møder og oplysningsarbejde, ledet af en uafhængig instans. Der skal tages referat fra disse møder, og resultatet af møderne skal afleveres til myndighederne, og skal medtages som en del af høringsprocessen.

4. Balancerede beskatninger og afgifter
Inuit Ataqatigiit står ved den strategi for government take som er gældende i dag. Det vigtigste er, at systemet sikrer Grønland og landskassen det størst mulige afkast, uanset hvordan beskatningsformen sammensættes, og hvad den kaldes. Vi vedkender os samtidig, at selskaberne skal have god grund til at operere i Grønland, og at et balanceret niveau er helt nødvendigt for at tiltrække industrien samtidig med at skal befolkningen og landskassen have størst mulig udbytte af projekterne.