Periode: April 2012


I 2010 forhøjede man huslejen for Selvstyreejede en- og tofamiliehuse med 51%

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Torsdag d. 26. april 2012

Efter at der er gået over 2 år, har vi, efter at have læst “Boligpolitisk redegørelse 2012”, erfaret, at i har forkastet argumentationen for forhøjelsen.

Endnu mere bekymrende

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Torsdag d. 26. april 2012

Mikkel Bjarne Lunds slet skjulte trussel: Hvis pressemeddelelsen i stedet skal forstås som en slet skjult trussel for at få Siumut og dig selv "endnu” mere i medierne, så virker det heller ikke. Tværtimod.

Nakuusa – Vi vil og vi kan

SFI Det nationale forskningscenter for Velfærd
Onsdag d. 25. april 2012

De unge, der har deltaget i topmødet, må karakteriseres som unge med ressourcer. Det er unge, der tror på sig selv, har lyst til livet og har planer om at få en uddannelse og komme videre i en spændende tilværelse som voksne. Udsagnene i rapporten kan derfor ikke uden videre læses som et udtryk for, hvad alle unge i Grønland mener.
Tilknyttede tekster:

Nyhedsformidling: Filter eller sluse?

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Tirsdag d. 24. april 2012

Er medierne og ikke mindst KNR sat til at skulle være filter for nyheder i vort land, hvor den set med Siumut´s øjne burde være en sluse for samme. Er denne rolleindtagelse et bevidst forsøg på at agere politisk korrekt eller hvad?

Ny model for kommunal udligning

Ane Lone Bagger, Demokraternes medlem af Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia
Tirsdag d. 24. april 2012

Den kommunale udligningsordning skulle gerne sikre en øget lighed mellem de rige og de fattige kommuner i vort land således, at borgerne kan forvente nogenlunde det samme offentlige serviceniveau uanset hvor i landet man vælger at bosætte sig. Derfor er udligningsordningen en demokratisk-politisk foranstaltning og ikke en økonomisk-administrativ foranstaltning.

Lavere Internet-takster og farvel til tvungen fastnettelefon

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Mandag d. 23. april 2012

ikke ønsker denne, så er sagen jo straks en anden. TELE tvinger kunderne til at købe et produkt, de ikke ønsker og slet ikke har brug for. Kunden skal bare punge ud og anskaffe sig en fastnettelefon, dersom kunden vil gøre sig håb om at få et bredbåndsabonnement.

Erhvervsudvikling under ansvar

Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 22. april 2012

I forbindelse med den aktuelle debat om ansættelsesvilkår i forhold til storskalaprojekter, mener Inuit Ataqatigiit, at forhandlinger vedrørende ansættelsesvilkår for den udefra-kommende arbejdskraft bør varetages af de involverede parter på arbejdsmarkedet.

Skatteomlægning er kærkommen

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 22. april 2012

Fra Inuit Ataqatigiit læser vi med glæde, at der i Politisk Økonomisk Beretning lægges op til at arbejde mod et mere socialt retfærdigt skattesystem, der betyder en sænkning af skat på arbejde, som kan blive opvejet af beskatning af områder som i dag ikke er beskattet.

Fritidsundersvisning

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Onsdag d. 18. april 2012

Borgerrådet fik i 2008 og 2009 bevilget 200.000 kroner til løsning af denne opgave via de respektive finansloves bevilling til ”Fritidsvirksomhed udenfor kommunal inddeling”. I 2010 blev dette beløb hævet til 206.000. I finansloven for 2011 forsvandt bevillingen til ”Fritidsvirksomhed udenfor kommunal inddeling”.

Politisk økonomisk beretning 2012

Landsstyret
Maliina Abelsen
Tirsdag d. 17. april 2012

I 2025 skal mange børn, der er født i 2011 konfirmeres. De vil stå på tærsklen til deres ungdom, hvor de for alvor skal udfolde deres potentialer. Det er vores mål, at de får en tryg barndom og at de gennem deres liv oplever et Grønland, hvor alle børn går ud af folkeskolen med mulighed for, og et stort ønske om, at tage en uddannelse. De skal opleve et Grønland, hvor alle er en aktiv del af samfundet.
Tilknyttede tekster:

Gælds- og investeringsstrategi - oplæg til national anlægsplan

Landsstyret
Maliina Abelsen
Tirsdag d. 17. april 2012

Med denne redegørelse formulerer landsstyret en politik for optagelse af offentlig gæld. Den samlede offentlige gæld omfatter både gæld i selvstyret, i kommunerne og i de selvstyreejede selskaber. Den fremlagte politik dækker to områder: For det første, at fastsætte rammer for udviklingen af den offentlige gæld og for det andet, at gøre prioriteringsprocessen for offentlige investeringer tydelig.
Tilknyttede tekster:

Landsstyrets lovforslag om retten til at afskedige folkevalgte vil svække demokratiet

Siumuts landstingsgruppe
Tirsdag d. 17. april 2012

Siumut mener, at en kommunalvalgt politiker har ret til at beholde sit mandat, så længe denne er bosat i samme kommune. En Kommunalvalgt politiker bør ikke straffes, blot fordi denne skifter by i samme kommune.

NunaMinerals delårsrapport for 1. kvartal 2012

Nuna Minerals AS
Tirsdag d. 17. april 2012

I februar 2012 bekræftede selskabet tilstedeværelsen af mikrodiamanter i løsblokke af kimberliter fra Ullu Trend, Qaamasoq diamant-projektet. Testning af Kimberlit Indikator Mineraler (KIM) påviser også at mineraler fra jordens kappe som er udvundet af prøverne er særligt favorable for diamanter.
Tilknyttede tekster:

Sikkerheden for mor og barn er det vigtigste ved fødsler

Departementet for Sundhed
Onsdag d. 11. april 2012

Det er desværre nødvendigt at se på den fremtidige fødselsbetjening for at sikre mor og barn. Det er helt nødvendigt, at der er de rette ressourcer tilstede, hvis der skulle opstå komplikationer under fødslen. De gravide skal sikres et så godt graviditetsforløb som muligt og en sikker fødsel.

Potentiel havforurening inde i de grønlandske fjorde anno 2012

Bjarne Rasmussen
Søndag d. 8. april 2012

Med den stigende besejling af de grønlandske fjorde og bugte med krydstogtskibe og bulk carriers, der medfører Heavy Fuel i skibets brændstoftanke, stiger også den potentielle risiko for en skibsulykke der kan medføre alvorlig havforurening i disse områder.

Hvad gør Royal Greenlands hovedkontor i Danmark?!

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Torsdag d. 5. april 2012

Det kan ikke passe, at en så stor virksomhed som vi selv ejer, at stillinger skal besættes af talrige medarbejdere i Danmark. Specielt når man tænker på at hovedkontoret uden større problemer kan være placeret i Grønland og ikke mindst set i lyset af at der er mange kontoruddannede, der er arbejdsløse i vort land.

Borgermøder om ISUA-projektet udskydes

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 3. april 2012

Baggrunden er, at ansøgningsmaterialet fra London Mining endnu ikke er modtaget, og derfor kan vi, i sagens natur, ikke holde borgermøderne i april. Når vi modtager ansøgningen og har den fornødne klarhed over processen, vil vi hurtigst muligt udmelde de nye tidspunkter.

Grønlands råstoffer i et udenrigspolitisk perspektiv

Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 2. april 2012

Inuit Ataqatigiit i Folketinget vil med denne konference sætte fokus på, hvilke udenrigspolitiske muligheder og udfordringer råstofudvikling skaber for de Arktiske stater – og i særdeleshed for Rigsfællesskabet.