Politisk økonomisk beretning 2012

I 2025 skal mange børn, der er født i 2011 konfirmeres. De vil stå på tærsklen til deres ungdom, hvor de for alvor skal udfolde deres potentialer. Det er vores mål, at de får en tryg barndom og at de gennem deres liv oplever et Grønland, hvor alle børn går ud af folkeskolen med mulighed for, og et stort ønske om, at tage en uddannelse. De skal opleve et Grønland, hvor alle er en aktiv del af samfundet.

Tirsdag d. 17. april 2012
Landsstyret
Maliina Abelsen
Emnekreds: Børns vilkår, Politik, Råstoffer, Socialt ansvar.

I 2011 blev der født 821 børn i Grønland. De er født i et privilegeret velfærdssamfund, hvor man har fri adgang til uddannelse, fri adgang til et sundhedsvæsen for de syge og en ældreforsorg, der sørger for, at alle kan gå en tryg alderdom i møde. Dette er ikke en selvfølge i mange andre lande i verden.

Men det er ikke hele historien om børnene. For selv om der er fri adgang til uddannelse, er der stadig for mange, der ikke får en uddannelse. Samtidig er der alt for mange af vores børn, der er anbragt i familiepleje eller på døgninstitutioner. De er også født i et Grønland, hvor en del børn oplever relativ fattigdom, fordi deres forældre ikke har et fast og stabilt arbejde. Det skal vi gøre bedre.

I 2025 skal mange børn, der er født i 2011 konfirmeres. De vil stå på tærsklen til deres ungdom, hvor de for alvor skal udfolde deres potentialer. Det er vores mål, at de får en tryg barndom og at de gennem deres liv oplever et Grønland, hvor alle børn går ud af folkeskolen med mulighed for, og et stort ønske om, at tage en uddannelse. De skal opleve et Grønland, hvor alle er en aktiv del af samfundet.

Men at sikre et velfærdssamfund kræver en holdbar økonomi. Det kræver i helt korte træk to ting:
  1. at vi arbejder målrettet mod reformer
  2. at der skabes industriel vækst i landet

Vi har mulighederne og ressourcerne til at sikre dette. Men vi skal også have modet til at træffe de nødvendige beslutninger. Modet til forandring vil vi formulere i vores vision for Grønland i 2025. Visionen skal opfyldes gennem en holdbar økonomi, der opnås gennem en vækst baseret på nye erhverv og en række reformer.

Læs hele beretningen her
Politisk økonomisk beretning 2012