Bravo Asii – Skam dig, Juliane

En af de gode ting ved den nye kommunestruktur er, at døren med et brag gik i for nogle af de politikere, der har hævet løn både som borgmester og som landstingsmedlem. Kampen mod grådige politikere, der hæver løn for to politiske fuldtidsjob er dog langt fra overstået

Torsdag d. 15. januar 2009
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Politik.

Et fuldtidsjob er et fuldtidsjob. Politikere bør være drevet af deres overbevisning. Drevet af at kunne gøre en forskel. Drevet af muligheden for at gøre sin indflydelse gældende. Et fåtal er så heldige eller dygtige at kunne leve af det.

Det er dem, der bliver valgt til Landstinget, til Folketinget eller som borgmester. Men her er det så, at kæden knækker for nogle. Her er det som om, at de heldige, eller dygtige om man vil, i stedet lader sig drive af en form for grådighed. Mere vil have mere.

Et fornemt eksempel på det modsatte er borgmesteren i Kommuneqarfik Sermersooq Asii Chemnitz Narup (IA). Hun har trukket sig fra sit fuldtidsjob som landstingsmedlem for at hellige sig sit fuldtidsjob som borgmester. Bravo Asii!

Asii Chemnitz Narups partifælle Juliane Henningsen har valgt den modsatte løsning. På et vælgermøde i Ilulissat den 5. november 2007 sagde hun følgende:

”Jeg vil påtage mig arbejdet i Folketinget som et fuldtidsjob og trække mig fra Landstinget, hvis jeg bliver valgt.”

Vælgere med tillid til deres medmennesker kunne på den baggrund nok få en idé om, at Juliane Henningsen ville påtage sig arbejdet i Folketinget som et fuldtidsjob og trække sig fra Landstinget. Men sådan skulle det åbenbart ikke opfattes.

Vælgere, der er vant til at stole på andre mennesker, kunne med andre ord let have fået den opfattelse, at Juliane Henningsen ville trække sig fra Landstinget, hvis de stemte hende ind i Folketinget.

Faktum er imidlertid, at Juliane Henningsen har bevaret sit fuldtidsjob i Landstinget samtidig med, at hun forsøger at passe sit fuldtidsjob i Folketinget. Skam dig, Juliane!

Demokraterne har altid haft det som sin politik, at det ikke er foreneligt med et medlemskab af Demokraterne at hæve løn fra to politiske fuldtidsjob. Demokraterne tillader dog sine medlemmer at have sæde i både kommunalbestyrelse og i Landsting/folketing, da det ikke er et fuldtidsarbejde at være menigt medlem af en kommunalbestyrelse.

Demokraterne har altid taget afstand fra de politikere, der fylder deres lommer med skatteborgernes penge, fordi de mener, at de kan varetage to politiske fuldtidsjob på forsvarlig vis. Det vil vi fortsætte med at gøre i 2009 og årene fremover.