§ 37: Olieboringer i 2014

Den sidste oplysning var noget overraskende, da jeg ikke mindes at have set eller hørt offentlige udmeldinger fra landsstyret om, at der med sikkerhed kommer olieboringer i 2014. Men det kan jo være, at landsstyret har andre oplysninger end mig.

Torsdag d. 26. september 2013
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Efterårssamling 2013, Finanslov, Olieefterforskning.

Indholdsfortegnelse:
Begrundelse
Hvis svaret er JA bedes landsstyret besvare følgende spørgsmål:
Hvis svaret er NEJ bedes landsstyret besvare følgende spørgsmål:


I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

Spørgsmål til landsstyret vedrørende olieboringer i 2014

Begrundelse
Formanden for landsstyret kom med mange dyre løfter til befolkningen i sin åbningstale. Det var eksempelvis løfter om forbedrede forhold for ældre, etablering af lufthavn i Qaqortoq, flere penge til kollegiebyggeri og spredning af byggeri til kysten.

Alle løfterne var dog ufinansierede, og ingen af løfterne fremgik af Forslaget til Finanslov for 2014. Under finanslovsdebatten den 18. september spurgte jeg derfor landsstyremedlem for Finanser om, hvordan landsstyret har tænkt sig at finansiere de mange løfter fra Formanden for landsstyret.

Svaret var, at pengene til løfterne skulle findes gennem forhandlinger med partierne og via ekstraordinære indtægter fra olieboringer i 2014. Den sidste oplysning var noget overraskende, da jeg ikke mindes at have set eller hørt offentlige udmeldinger fra landsstyret om, at der med sikkerhed kommer olieboringer i 2014. Men det kan jo være, at landsstyret har andre oplysninger end mig.

Det giver mig anledning til at stille følgende spørgsmål til landsstyret:

1. Har landsstyret modtaget ansøgninger omkring olieboringer i 2014?

Hvis svaret er JA bedes landsstyret besvare følgende spørgsmål:
1a. Har landsstyret givet tilladelse til olieboringer i 2014?

1b. Har landsstyret foretaget høringer og har landsstyret modtaget og behandlet dokumentation for at de miljø-, sundheds- og lovmæssige forhold er overholdt?

Hvis svaret er NEJ bedes landsstyret besvare følgende spørgsmål:
1c. Finder landsstyret det betryggende, at landsstyremedlem for Finanser kommer med så klare udmeldinger fra talerstolen allerede inden ansøgninger er modtaget og behandlet i henhold til loven?

1d. Er det landsstyrets opfattelse, at det vil blive svært at afslå eventuelle ansøgninger om olieboringer i 2014, når nu landsstyremedlem for Finanser fra landets fornemmeste talerstol allerede begynder at kalkulere med indtægter herfra?

2. Er landsstyremedlem for Finanser bekendt med, at det ikke er i overensstemmelse med budgetloven, hvis indtægter som ikke er sikre eller ikke skønnes sikre lægges til grund?