§ 37: Automatisk pensionsberegning

Vil landsstyret overveje at forsimple reglerne om, hvordan man søger om alderspension således, at borgere, der er over 65 år hvert år automatisk vil modtage en beregning over, hvor meget de har ret til at få udbetalt i alderspension?

Mandag d. 4. november 2013
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Samfundsforhold.

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:


Spørgsmål til landsstyret vedrørende automatisk beregning af alderspension:

Vil landsstyret overveje at forsimple reglerne om, hvordan man søger om alderspension således, at borgere, der er over 65 år hvert år automatisk vil modtage en beregning over, hvor meget de har ret til at få udbetalt i alderspension?

Begrundelse
Når man fylder 65 år har man ret til alderspension fra sin kommune efter gældende regler. Når borgeren har søgt om alderspension vil kommunen beregne, hvor stor en pension borgeren er berettiget til. Størrelsen af pensionen er afhængig af borgerens øvrige indtægt, og hvis denne overstiger 228.000 kroner om året vil alderspensionen være 0 kroner.

Herefter foretager kommunen sig ikke yderligere, og hvis borgerens indtægt på et senere tidspunkt falder til under 228.000 kroner, må vedkommende igen søge om alderspension.

Demokraterne kunne godt tænke sig, at det blev omvendt således, at det er kommunen, der hvert år har pligt til automatisk at kontakte samtlige borgere over 65 år med en beregning af, hvor meget den enkelte har ret til at få udbetalt i alderspension for det kommende år.

Det ville efter vores mening lette tilværelsen for den enkelte borger og samtidig ville sagsgangen i kommunen blive smidiggjort af den foreslåede automatik.