Nytårsudtalelse: Uddannelse er det mest kraftfulde våben, som du kan bruge til at ændre verden

Det kan godt være, at vi er uenige med koalitionen om en række ting, men det skal ikke forhindre os i at gøre vores bedste for at få sat markante aftryk på den førte politik.

Torsdag d. 2. januar 2014
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Politik.

Det er under en måned siden, at verden mistede et ikon – et forbillede for os alle. Jeg taler naturligvis om Nelson Mandela. Det er dog ikke kun til ære for ham, at jeg har valgt et af hans berømte citater som overskrift på denne nytårsudtalelse fra Demokraterne. Overskriften er også valgt, fordi den smukt indrammer den største udfordring for vort eget land i de kommende år.

Der har i efterhånden nogle år været meget snak om, at vort land inden længe bliver invaderet af billig kinesisk arbejdskraft. Tillad mig derfor at lægge ud med at citere et gammelt kinesisk ordsprog:

"Den, der tror han er færdiguddannet er ikke uddannet - men færdig."

Dette fine lille ordsprog er værd at huske for os alle. Vi skal vænne os til at se hele vort liv som en lang uddannelse, hvor vi konstant dygtiggør os og suger ny viden til os. Vi må aldrig læne os tilbage og tro, at vi kan det hele for så ender det netop med, at vi ikke kan noget. Vi ender med at være færdige.

Tankegangen om, at vi aldrig må blive færdige med at lære skal gennemsyre hele vort samfund fra vugge til grav. Som forældre skal vi lære vores børn de grundlæggende normer og regler, og vi skal støtte dem gennem hele deres skolegang, så de kan få de bedste forudsætninger for at få et godt liv.

En god uddannelse er nemlig den mest enkle vej til at få et godt og velbetalt job, og dem skulle der gerne komme flere af efterhånden som vort samfund får udviklet sig til at blive andet og mere end en fiskerination. Misforstå mig ikke; vi skal sandelig stadig være en fiskerination, og vi skal sørge for hele tiden at videreudvikle fiskeriet, da det stadig er vort vigtigste og mest indbringende erhverv. Men vi skal også være en råstofnation, og det kræver altså, at vi uddanner os grundigt, så vi kan sikre, at flest mulige jobs i råstofsektoren går til hjemmehørende arbejdskraft.

Derfor er uddannelse så vigtig. Det er vores kraftfulde våben til at skabe et samfund, der på sigt kan gøre os uafhængige af bloktilskuddet fra Danmark og derigennem skabe en selvstændig stat.

Men det kræver, at vi kan samarbejde internt. Det kræver, at vi fra politisk hold er i stand til at udstikke en fælles rød tråd for i hvilken retning vores samfund skal bevæge sig. Her vil jeg igen tillade mig at citere Nelson Mandela:

”Hvis du vil skabe fred med din fjende, må du arbejde sammen med din fjende. Så bliver han din partner.”

Citatet fra Mandela beskriver kort og præcist baggrunden for, at Demokraterne har sat sig i spidsen for et arbejde, der gerne skulle føre til flere brede og længerevarende forlig således, at det kan blive sikret, at alting ikke begynder forfra hver gang magten skifter hænder.

Det kan godt være, at vi er uenige med koalitionen om en række ting, men det skal ikke forhindre os i at gøre vores bedste for at få sat markante aftryk på den førte politik. Det kan vi bedst gøre ved at fortsætte med at række hånden frem til samarbejde. Og det vil vi gøre i hele 2014, der har potentiale til at blive et rigtig spændende år for os allesammen.

Godt nytår!