Periode: Januar 2014


§ 37: Spørgsmål til landsstyret vedr. ansættelse af særlige rådgivere

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Torsdag d. 30. januar 2014

En åbenlys omgåelse af bestemmelsen i landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde, hvor det klart er anført, at Grønlands Selvstyre kun må yde tilskud til politisk arbejde, såfremt dette har udtrykkelig hjemmel i en egentlig lov.

Demokraterne skal have ny formand

Demokraterne
Onsdag d. 29. januar 2014

På baggrund af den fremkomne kritik kan jeg ikke se, at jeg fremover kan agere politisk i forhold til Grønlands økonomi eller råstofområdet uden at blive beskyldt for at tale råstofbranchens sag.

Ordførerindlæg vedr. nyt landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 28. januar 2014

Vort land har i øjeblikket et landsstyre, der er gennemsyret af kammerateri og nepotisme og som samtidig finder det opportunt at vildlede og misinformere såvel befolkning som Landstinget.

I Grønland er jeg for dansk, i Danmark er jeg 'bare' grønlænder

Rådet for socialt udsatte
Mandag d. 27. januar 2014

De kommer til Danmark for at tage uddannelse, finde bolig og arbejde. Mange lever et godt liv i Danmark, men en forholdsvis stor del ender med at leve en udsat tilværelse med hjemløshed, misbrug, fattigdom og/eller sindslidelse.
Tilknyttede tekster:

Den geologiske baggrund for Grønlands naturressourcer

Minik Rosing, Professor i geologi
Lørdag d. 25. januar 2014

Råvarepriser, prisen på energi til udvinding og transport samt prisen på opbygning af infrastruktur til brydning, bearbejdelse og udskibning af malm eller raffinerede produkter er vanskelige at forudsige.
Tilknyttede tekster:

Til gavn for Grønland

Minik Rosing, Professor i geologi
Fredag d. 24. januar 2014

Denne rapport bidrager med et faktuelt overblik, og giver en række bud på, hvordan udnyttelsen af de mineralske naturres­sourcer kan blive mest muligt til gavn for Grønland og det grønlandske folk og dermed også blive til gavn for det samlede Rigsfællesskab.
Tilknyttede tekster:

Polarkuller

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 21. januar 2014

Polarkuller var i gamle dage noget, man kunne få, hvis man levede meget isoleret højt mod nord igennem en lang mørk vinter. Symptomerne var handlingsforstyrrende vrangforestillinger.

Da London trak på skuldrene

Thorkild Kjærgaard, historiker, dr. phil.
Torsdag d. 16. januar 2014

Grønland ville være blevet behandlet på lige fod med de britiske kolonier i det nordøstlige Canada, og det er svært at forestille sig, at grønlandsk i dag ville have eksisteret som andet end – i bedste fald – et uddøende minoritetssprog.

Væk med splittelse og stilstand

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 14. januar 2014

Uanset at politikerne har sager nok at tage fat på, bliver vi hele tiden nødt til at forholde os til hændelser, som ikke har noget med politik at gøre, men sager som opstår p.g.a. dårlig forvaltning af den politiske magt.

Kun på dansk?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 13. januar 2014

Jeg finder det meget overraskende – og ikke mindst meget utilfredsstillende – hvis den gældende lovgivning virkelig giver Selvstyret mulighed for at fastsætte sprogkrav, som reelt afskærer enkeltsprogede erhvervsdrivende her i landet fra at deltage i udbudsforretninger.

Forsoning mellem hvem?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 12. januar 2014

Hvor mange borgere mener Formanden for landsstyret der i dag er forhindret i at bidrage positivt til samfundet pga. kolonitidens skygger?

Landsmænd

Thorkild Kjærgaard, historiker, dr. phil.
Søndag d. 12. januar 2014

Grønland fremstår i dag ikke bare som den sundeste, den bedst uddannede, den mest velhavende og den mest selvbevidste af de arktiske nationer, men også som den eneste af de mange amerikanske first nations, som har formået at bevare sit sprog og danne sin egen regering

Landsstyret kan ikke overskue sine opgaver

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 9. januar 2014

Desværre er det tydeligt at bølgerne er for høje at navigere i for Formanden for landsstyret. Den utilstrækkelige varetagelse af regeringshvervet kan ingen være tjent med.

§ 37: Cirkulære om ansættelse og aflønning af særlige rådgivere

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Torsdag d. 9. januar 2014

Er det normal procedure, at ansættelser i landsstyrets administration skal godkendes af Siumuts Hovedbestyrelse?

Spindoktorer i Grønland?

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 8. januar 2014

Vi sætter stort spørgsmålstegn ved, om en ordning direkte kopieret fra Danmark passer til grønlandske forhold.

Nick Nielsen lyver over for befolkningen – og Landstinget

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 7. januar 2014

Demokraterne skal hermed opfordre Formanden for landsstyret til at fyre landsstyremedlem for Kultur Nick Nielsen. Årsagen er, at Nick Nielsen har fundet det nødvendigt at lyve over for både befolkning og Landstinget i sagen om beskæringen af Nationalteatrets budget.

En politisk pauseklovn og en forsoningskommission med ændret fokus

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 5. januar 2014

Næste landsstyreformandserklæring i den danske presse kan meget vel blive, at Aleqa Hammond skifter undertøj oftere end de fleste danskere.

Skjult partistøtte i millionklassen til Siumut

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Fredag d. 3. januar 2014

Af cirkulæret fremgår det endvidere, at det skam ikke er nødvendigt at opslå stillingerne offentligt. Hvorfor dog alt det besvær med at gennemgå ansøgninger, når det eneste formål tilsyneladende er at give Siumut et skjult milliontilskud til politisk arbejde.

Lyset kommer altid tilbage

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 2. januar 2014

Sprog og identitet hænger sammen. Vores modersmål bidrager til vores selvforståelse og de sprog vi lærer udvider vores verden. Inuit Ataqatigiit anerkender, at der en sproglig ulighed i Grønland og vil derfor styrke indsatsen på sprogundervisningsområdet, både i grønlandsk, dansk og andre sprog.

Nytårsudtalelse: Uddannelse er det mest kraftfulde våben, som du kan bruge til at ændre verden

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 2. januar 2014

Det kan godt være, at vi er uenige med koalitionen om en række ting, men det skal ikke forhindre os i at gøre vores bedste for at få sat markante aftryk på den førte politik.

Nytårstale 2014

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 2. januar 2014

Vi har forsømt at debattere og behandlet de begivenheder, de kolonistrukturer samt de forhold, der i nogle tilfælde eksisterer i mellem befolkningsgrupperne i Grønland den dag i dag. Disse forhold og debatter, har vi behov for at få i gang under faste ordnede rammer.