Kursen for Arktis er sat

Rigsfællesskabets tre parter erklærer, at de vil arbejde for et fredeligt og sikkert Arktis i tæt samarbejde med internationale partnere. Yderligere vil Rigsfællesskabet arbejde for opnåelse af en selvbærende vækst med respekt for Arktis sårbare klima, miljø og natur.

Mandag d. 22. august 2011
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Arktis, Politik, Rigsfællesskabet, Sikkerhed til søs.

Indholdsfortegnelse:
Søsikkerheden
Hævdelse af suverænitet
Selvbærende vækst
Klima, miljø og natur


Kongeriget Danmarks første fælles Arktiske Strategi for 2011-2020 blev i dag offentliggjort af Danmarks Udenrigsminister Lene Espersen, Formand for landsstyret Kuupik Kleist og Lagmand Kai Leo Holm Johannesen på Nordatlantisk Brygge i København.

Med strategien ønsker Rigsfællesskabet, at stille skarpt på vores fælles mål for den fremtidige udvikling i Arktis frem mod 2020. Sammen står Rigsfællesskabet stærkere, når det internationale samfund skal sætte rammerne for den arktiske fremtid.

Strategien understreger, at det overordnede mål for Arktis er, at forebygge konflikter og undgå militarisering af regionen. Strategien skal aktivt medvirke til bevarelse af Arktis som en region præget af tillid, samarbejde og partnerskaber til fælles gavn og i respekt for de oprindelige folks rettigheder.

Rigsfællesskabets tre parter erklærer, at de vil arbejde for et fredeligt og sikkert Arktis i tæt samarbejde med internationale partnere. Yderligere vil Rigsfællesskabet arbejde for opnåelse af en selvbærende vækst med respekt for Arktis sårbare klima, miljø og natur.

Søsikkerheden
Klimaforandringerne skaber nye muligheder for sejlads i Arktis. Den øgede skibstrafik kræver til stadighed større maritime sikkerhed og ikke mindst krav om bedre vidensgrundlag for sejlads i Arktis. Yderligere vil Rigsfællesskabet vil arbejde for opnåelse af en anerkendt Polarkode, der skal sikre obligatoriske sikkerhedskrav for skibstrafikken i Arktis. Søkortarbejdet i Grønland skal fortsættes og information om sejlads i Grønland skal styrkes og havnestats kontrollen skal skærpes. Muligheder for overvågning, eftersøgning og redningstjeneste på det maritime område i Arktis, skal udbygges og gennemføres i henhold til de indgåede aftaler fra Arktisk Råds møde i Nuuk fra maj i år.

Hævdelse af suverænitet
Suverænitetshævdelsen i Arktis og i Nordatlanten skal synliggøres. Arbejdet med suverænitetshævdelsen skal ske i samarbejde med nabostaterne, også for at signalere et godt naboskab for omverdenen.

Selvbærende vækst
Udnyttelsen af levende ressourcer skal fortsat ske på et bæredygtigt grundlag og baseret på videnskabeligt grundlag. Kongerigets forskning i Arktis skal være i det globale førerfelt. Forsknings- og uddannelsesindsatsen skal understøtte erhvervs- og samfundsudviklingen i Arktis.

Udnyttelsen af råstoffer skal ske under højeste internationale standarter for sikkerhed, sundhed, miljø, beredskab og gennemsigtighed. Det er ligeledes et krav at der skal sikres et højt samfundsafkast. Samarbejdet om råstofområdet med andre relevante myndigheder såsom de norske og canadiske skal udbygges og deltagelse i Arktisk Råds arbejdsgrupper vil have høj prioritet. Yderligere vil Rigsfællesskabet arbejde for etablering af en international ansvars- og erstatningsaftale og en international erstatningsfond for oliespild.

Udnyttelsen af vedvarende energikilder, såsom vandkraft, skal styrkes markant.

Rigsfællesskabet vil fremme arktisk samarbejde om sundhed og social bæredygtighed, herunder om forskning og best practices på områder med fælles udfordringer.

Klima, miljø og natur
Udviklingen skal ske i respekt for det sårbare arktiske klima, miljø og natur. Derfor vil der blive videreført en aktiv og ambitiøs vidensopbygning om klimaændringerne i Arktis og konsekvenserne af disse. Det fordrer en forvaltning af den arktiske natur og miljø på baseret på det bedst mulige vidensgrundlag og de bedste beskyttelsesstandarder.

Rigsfællesskabets politikere og embedsmænd har arbejdet på den Arktiske Strategi i et års tid og for at sikre en effektiv gennemførelse og opfølgning af strategien bliver der dannet en styregruppe. En midtvejsevaluering af strategien forventes at ske i 2014-2015 og arbejdet med fornyelse af strategien opstartes i 2018-2019.