Emne: Arktis


Ordførerindlæg ifm. Arktisk redegørelse

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 21. oktober 2020

Det er derfor helt naturligt, at vi skal høre de personer der bor i de grønlandske bygder og de mere end 500 mennesker der er fraflyttet. Mit budskab er stadig at stærke bygder bør styrkes og bygder, der affolkes og har ringe livsgrundlag bør modtage særlig opmærksomhed. Tryghed og økonomisk og menneskelig udvikling bør ikke være for de få, men for alle

Dansk polarfart 1915 - 2015

Bjarne Rasmussen
Onsdag d. 2. august 2017

En krønike/bog med mange faktuelle informationer om shipping og sejlads i polarområderne - især Grønland - herunder mange beretninger fra Grønlandsfarten "fra første hånd"..det meste af bogen omhandler i øvrigt Grønland. I bogens Appendiks er der mange kildehenvisninger til især bøger, der i dag er ret sjældne, men meget informative om Grønland.
Tilknyttede tekster:

Ordførertale ved redegørelsesdebat om Nordisk Forsvarssamarbejde

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 22. oktober 2015

Regeringen fastholder en linje, som handler om et fredeligt og sikkert Arktis. Det er vi fra Inuit Ataqatigiit glade for. Dette er i god tråd med intentionerne fra Stoltenberg-rapporten samt Ilulissat-erklæringen

Ordførertale i forbindelse med redegørelse om samarbejdet i Arktis

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 21. oktober 2015

Relationen mellem Grønland og Danmark er i et globalt perspektiv et forbillede for oprindelige folk. Den politiske selvbestemmelse, som vi i fællesskab har opnået, kan vi være stolte af. Grønland er i forhold til mange andre oprindelige folk i verden nået langt på kort tid

Potentialer og barrierer i arktis for Rigsfællesskabets maritime erhverv

Søfartsstyrelsen
Mandag d. 8. december 2014

Analysen giver et overblik over de arktiske muligheder set fra Rigsfællesskabet og bidrager derved til at give maritime virksomheder muligheden for en mere vidensbaseret tilgang til forretningsmulighederne i Arktis.
Tilknyttede tekster:

Interessen for sejlads i de arktiske farvande

Danmarks Rederiforening
Torsdag d. 24. april 2014

Dansk skibsfart har stor kommerciel interesse i arktisk sejlads og en betydelig ekspertise inden for området. De fremmeste eksponenter er Royal Arctic Line og Nordic Bulk Carriers.
Tilknyttede tekster:

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis

Rigsrevisionen
Onsdag d. 5. marts 2014

Beretningen viste, at ansvaret for de indsatser, som de danske myndigheder løser, var klart fordelt, om end ansvaret for SAR-operationer i visse tilfælde kunne præciseres.
Tilknyttede tekster:

Kina, Grønland, Danmark - konsekvenser og muligheder i kinesisk arktispolitik

Center for militære studier
Gary Schaub Jr
Johannes Kidmose
Mads Fuglede
Marc Lanteigne
Søndag d. 9. februar 2014

Denne rapport belyser både Kinas position i Arktis, rigsfællesskabets muligheder og udfordringer i det arktiske område og endelig, hvordan de geopolitiske forhold i Stillehavet også er en faktor for den geopolitiske virkelighed for rigsfællesskabet i Arktis

Polarkuller

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 21. januar 2014

Polarkuller var i gamle dage noget, man kunne få, hvis man levede meget isoleret højt mod nord igennem en lang mørk vinter. Symptomerne var handlingsforstyrrende vrangforestillinger.

Man undrer sig!

Bjarne Rasmussen
Lørdag d. 14. september 2013

Udenlandske skibe kan passere uhindret igennem det ydre grønlandske territorialfarvand og endda anløbe en grønlandsk havn uden at skulle leve op til danske regler om fx isforstærkede skrog

Danmarks indsats i Arktis - Rigsrevisionens beretning

Rigsrevisionen
Torsdag d. 12. september 2013

Statsrevisorerne finder det foruroligende, at Danmarks indsats ikke i alle tilfælde er tilpasset de ændrede risici for mennesker og miljø, som følger af den øgede sejlads i de grønlandske farvande
Tilknyttede tekster:

Som et forkælet barn i en legetøjsbutik

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 30. maj 2013

Det er udtryk for et hensynsløst politisk magtbegær. Der er for Sara Olsvig - som for Aleqa Hammond - for lidt viden, for lidt praktisk politik og for meget ”Konen i Muddergrøften” i deres fremfærd.

Fedterøveri og åndsfravær i folkeskolen

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 29. januar 2013

Der skrives i disse uger meget vrøvl om Grønland og forholdet mellem Grønland og Danmark. Et af de mere selvlysende eksempler er et indlæg i Jyllands Posten, skrevet af to venstrefolk: Ellen Trane Nørby, folketingsmedlem politisk ordfører (V), og Gitte Lillelund Bech, folketingsmedlem og grønlandsordfører (V). De indleder deres skriveri med en fedterøvsbemærkning om at: ”Danmark og Grønland er to små nationer..”.

Grønlands råstoffer i et udenrigspolitisk perspektiv

Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 2. april 2012

Inuit Ataqatigiit i Folketinget vil med denne konference sætte fokus på, hvilke udenrigspolitiske muligheder og udfordringer råstofudvikling skaber for de Arktiske stater – og i særdeleshed for Rigsfællesskabet.

Arktiske parlamentarikerkomite holder møde

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 15. februar 2012

Det har været vigtigt for mig at beskrive de aktiviteter der har været i Grønland og Danmark i forhold til Arktis, det vil sige, at vi nu har en Arktisk Strategi og en Arktisk ambassadør. Ikke mindst fortæller jeg også om konsekvenserne af EU’s sælproduktforbud og appellerer til, at vi arktiske parlamentarikere i fællesskab skaber opmærksomhed om denne problematik således at vi igen kan få et marked for vores sælskind

Hvem skal betale for sikkerheden i Arktis?

Norden, De nordiske landes officielle samarbejde
Torsdag d. 3. november 2011

Nordisk stordrift giver god mening på en række områder, ikke mindst når det kommer til dyre indkøb og driftsopgaver på grænseoverskridende områder som søsikkerhed.

Offentliggørelse af Arktisk Strategi i Nuuk

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 19. oktober 2011

Vi har selv taget initiativ til, at vi i rigsfællesskabet fik udarbejdet en fælles strategi for Arktis. Det har vi gjort, da vi har fundet det nødvendig, at understrege overfor omverdenen at udviklingen i Arktis ikke skal ske hen over hovedet på den arktiske befolkning.

Arktis, klima og udenrigspolitik

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 14. september 2011

Uden Grønland er Danmark et geografisk lille land i Europa. Med Grønland spiller Danmark med i store internationale fora som Arktisk Råd og Arctic 5, og har formået at synliggøre sig markant i klimasammenhængen.

Arktisk Strategi er vores pejlemærke frem til 2020

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 13. september 2011

Det kommende stykke arbejde i relation til den Arktiske Strategi går nu på at blive mere konkret og sikre finansieringen og udmøntningen. Til det vil jeg arbejde på at få samtlige partiers opbakning i Landstinget, da det er nødvendigt for os at stå stærke i de store muligheder, der allerede nu præger vor arktiske region.

Arktisk på tærsklen af rivende udvikling

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 22. august 2011

Der er et grundlæggende samfundsprincip som må og skal respekteres og udbygges i disse tider med hastige forandringer i den Arktiske region, og det er retten til selvbestemmelse, demokrati og gennemsigtighed. Nærhedsprincippet skal være fremherskende i forhold til de beslutninger, som påvirker det arktiske samfund, de oprindelige folk og deres erhvervsgrundlag, klimaforandringer og de politiske rammer.
Tilknyttede tekster:

Kursen for Arktis er sat

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 22. august 2011

Rigsfællesskabets tre parter erklærer, at de vil arbejde for et fredeligt og sikkert Arktis i tæt samarbejde med internationale partnere. Yderligere vil Rigsfællesskabet arbejde for opnåelse af en selvbærende vækst med respekt for Arktis sårbare klima, miljø og natur.

En ny strategi for Arktis

Kaj Leo Holm Johannesen, Lagmand
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lene Espersen, Udenrigsminister
Mandag d. 22. august 2011

Arktis er et enormt område, der dækker 30 mio. kvadratkilometer, har fire millioner indbyggere, er hjemsted for over 30 oprindelige folk, omfatter dele af otte arktiske stater og arealmæssigt inkluderer langt hovedparten af kongeriget. Arktis er næsten 700 gange større end Danmark, men der er 1,5 million færre mennesker.

Arktis Råd mødet medio 2011

Bjarne Rasmussen
Onsdag d. 18. maj 2011

SAR tjenesten i disse øde og svært tilgængelige barske arktiske egne og farvande er jo altid et meget seriøst emne, men qua mine mange års erfaring med kommerciel besejling af netop disse isfyldte farvande med forskellige skibstyper, herunder passagerskib samt kendtmand på et meget stort tankskib, er det min faste overbevisning, at nedenstående udsagn burde have haft en lige så høj prioritet på dette møde:

Nuuk Declaration

Arctic Council
Fredag d. 13. maj 2011

Recognizing that the Arctic is first and foremost an inhabited region with diverse economies and societies and the importance of continued sustainable development of Arctic communities, recognizing the rights of indigenous peoples and interests of all Arctic residents, and emphasizing the continued engagement of indigenous peoples and communities as a fundamental strength of the Council

Indlæg af Kuupik Kleist til 7. ministermøde

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 13. maj 2011

Det er vigtigt for os her at lægge vægt på retten til at kunne udnytte vores egne ressourcer, levende såvel som ikke-levende naturressourcer. Vi ved selvfølgelig godt, at der er risici forbundet med dette, og vi skal bestemt også se nærmere på disse risici. Vi er her ikke for at ødelægge det miljø vi lever af - vi skal være ansvarsbevidste og beskytte jorden. Vi anser ikke udvikling og miljøbeskyttelse for at være to modstridende mål. Det handler ikke om det ene frem for det andet. Udfordringen for os her i Arktis er at forene modstridende mål med supplerende løsninger.

Nuuk Declaration vedtaget i Arktisk Råds Ministermøde

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 13. maj 2011

Vi er derfor særdeles tilfredse med der nu er en strategi for etablering af et fælles arktisk eftersøgnings- og redningsberedskab. Jeg har i forlængelse heraf under mødet i Arktisk Råd fremsat forslag om, at der bør oprettes en international fond, som skal medvirke til at finansiere oprydning efter oliespildsulykker.

Rigsfællesskabet må stå sammen som Arktisk stat

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Onsdag d. 4. maj 2011

Eftersom Grønland er en del af den danske stat, er Danmark derfor et Arktisk stat. Derfor mener Siumut, at Grønland må have mere plads og indflydelse i den danske udenrigspolitik og mener, at Grønland må være mere i en partner i udenrigspolitiske sammenhænge hvor Danmark som Arktisk stat er med i dagsordenen.

Første skridt mod et tættere arktisk samarbejde om sundhed

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 17. februar 2011

De arktiske lande står over for en række fælles udfordringer på sundhedsområdet. Det gælder bl.a. en stigende forekomst af livsstilsrelaterede sygdomme og udbredelsen af smitsomme sygdomme, psykiske sygdomme, misbrug og selvmord.
Tilknyttede tekster:

Åbningstale ved Arktisk Sundhedsminister

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 16. februar 2011

Until this year, the structure of the health care system has been unchanged from the 1920s, despite the advantages provided by modern transportation and a well-developed telecommunication system. (Talen findes kun på engelsk).

Det arktiske samarbejde

Bjarne Rasmussen
Tirsdag d. 23. november 2010

Mange nationale og internationale parlamentarikere, regeringer, styrelser og departementer samt ikke mindst erhvervsorganisationer og miljøorganisationer mv. er i disse år beskæftiget med at udarbejde strategier og opstille mål vedrørende Arktis. Det tager jo tid alt sammen, og i mellemtiden har jeg som almindelig ”privat person” - og af en nærmest grænseløs kærlighed til polarområderne - stillet nogle spørgsmål af maritim karakter til mange af ovennævnte. For eksempel har jeg her i efteråret fremsendt dokumentet Indsigt – rigsfællesskabets maritime udfordring i Arktis til Forsvarsudvalget og Grønlandsudvalget i det danske Folketing.
Tilknyttede tekster:

Bedre koordinering af det arktiske samarbejde

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 16. november 2010

Den Arktiske Parlamentarikerkomité (SCPAR) holder møde i Ottawa, Canada, i dag. Juliane Henningsen deltager som folketingsmedlem for IA. Hun lægger i sin tale blandt andet op til en styrket koordinering af det arktiske samarbejde.
Tilknyttede tekster:

Arktisk besejling anno 2010

Bjarne Rasmussen
Torsdag d. 16. september 2010

Så nærmer tiden sig for afslutningen på årets maritime aktiviteter indenfor offshore og krydstogtssejlads i de nordlige grønlandske farvande. I den forbindelse tillader jeg mig venligst – og forhåbentligt nøgternt og sagligt – at gøre en lille kort status på emner som havmiljøberedskab, sejladssikkerhed og lodstjeneste/kendtmandstjeneste i det grønlandske søterritorium.
Tilknyttede tekster:

Grønland og Danmark enig om en Arktisk Strategi

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Tirsdag d. 7. september 2010

Den kommende strategi skal komme med forslag til hvordan Grønland og Danmark i fællesskab kan håndtere den nye tids udfordringer. Strategien skal samtidig komme med konkrete anvisninger til håndtering af de arktiske befolkningers ret til bæredygtig udvikling.

Den arktiske maritime udfordring i de kommende år?

Bjarne Rasmussen
Søndag d. 5. september 2010

Nu har alle mødedeltagerne sikkert nok af tunge emner på dagsordenen i disse dage – men skulle der mod forventning blive tid og lejlighed til det kan jeg anbefale mødedeltagerne en stille refleksion over nedenstående udfordringer for ALLE de arktiske kyststater og IMO.

Ingen ny arktis-aftale

Karen Ellemann, dansk miljøminister
Torsdag d. 27. maj 2010

Det vurderes at 97 procent af alle ressourcer i Ishavet dækkes af denne aftale. Det betyder at der næsten ikke er noget tilbage som andre kan dele hvis der opdages nye ressourcer. Med andre ord: Det er ikke meget tilbage at være uenige om,

International besejling af Arktiske farvande

Bjarne Rasmussen
Søndag d. 11. april 2010

Kan og vil de arktiske kyststater og den internationale skibsfart bruge de fornødne resurser til implementere Polarkoden og øvrige arktiske koder og guidlines såvel i land som til søs - inden den maritime andel af offshore aktiviteterne, minedrift aktiviteterne og krydstogtsejlads for alvor forøges i Arktis?

Grønland og USA enige om oprindelige folks deltagelse

Landsstyret
Tirsdag d. 30. marts 2010

Interessen for at udnytte potentielle olie og gas ressourcer i Arktis er stigende. Hvis man håndterer udviklingen på en bæredygtig måde kan det medvirke til økonomisk og social udvikling blandt de oprindelige folk i flere generationer. De fem lande er enige om, at implementere Arktisk Råds ”Arctic Offshore Oil and Gas Guidelines” for dermed være med til, at beskytte miljøet bedst muligt.

Kun det talte ord gælder

Bertel Haarder, Minister for Nordisk Samarbejde
Torsdag d. 2. april 2009

Ministeren for Nordisk Samarbejde, Bertel Haarders, tale ved Arktisk Konference i Folketinget d. 31. marts 2009 om Rigsfællesskabets formandskabsprogram for Arktisk Råd

Forslag om en ledende rolle i overvågningen af Det Arktiske Ocean

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Mandag d. 23. marts 2009

Der er ingen tvivl om, at interessesfæren i EU og i Nordisk Råd centrerer sig om de ikke-levende ressourcer. Med andre ord har man formentlig ikke rettet specielt fokus på os, der faktisk lever her.

Hvad vil EU i arktis?

Lars-Emil Johansen, medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 12. februar 2009

Hvis EU vil være med i Arktis, bør de starte med at droppe deres handelshindringer mod sælprodukterne og stoppe deres obstruktion i IWC mod enhver normalisering af fangst og handel med de hvalarter, som videnskaben allerede har bevist, kan tåle en bæredygtig fangst.
Tilknyttede tekster: