Spørgsmål til landsstyret vedr. boligbyggeri

Agter landsstyret at indrette sin boligpolitik således, at de bosteder med de største reelle erhvervsmuligheder bliver genstand for intensivt boligbyggeri?

Onsdag d. 28. oktober 2009
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Boliger, Bosætning, Erhverv.

I henhold til Inatsisartuts forretningsorden § 36, stk. 1 fremsætter jeg hermed nedenstående spørgsmål til landsstyret:

Demokraterne er af den opfattelse, at der skal bygges boliger, de steder, hvor der er størst behov. Det er ligeledes vores opfattelse, at nye boliger som udgangspunkt kun skal bygges de steder, hvor der er gode erhvervsmuligheder og dermed gode forudsætninger for at skabe vækst.
I den forbindelse er det essentielt, at landsstyret har et veldokumenteret overblik over, hvor der er mulighed for vækst, så der ikke bliver bygget i blinde om man så må sige.

På den baggrund ønsker jeg, at andsstyret besvarer følgende spørgsmål:
  • Har landsstyret valide data for boligbehovet i såvel de 4 såkaldte vækstbyer som i de andre byer og bygder?
  • I bekræftende fald ønskes følgende belyst: Med hensyn til landsstyrets planer for de kommende års boligbyggeri ønskes belyst, om boligbyggeriplanerne enten tager højde for boligventelisterne eller de reelle erhvervsmuligheder.
  • I benægtende fald ønskes følgende belyst: Hvorledes agter landsstyret at afdække det reelle boligbehov?
    Alternativt ønskes data, der giver en indikation på det efterspurgte, jf. boligbehovet.
  • Agter landsstyret at indrette sin boligpolitik således, at de bosteder med de største reelle erhvervsmuligheder bliver genstand for intensivt boligbyggeri? Landsstyret bedes i bekræftende fald redegøre for, hvor der vil blive bygget i den nærmeste fremtid.