Millioner til medierne

Mediepuljen skal i 2010 være på seks millioner kroner, da det vil sikre, at alle byer i Grønland vil have mulighed for at søge tilskud til indkøb af en maskine, der kan trykke aviser som print-on-demand. En sådan maskine vil kunne anskaffes for omkring 300.000 kroner.

Mandag d. 2. november 2009
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Aviser, radio og TV, Efterårssamling 2009, Pressens vilkår.

I forbindelse med 2. behandlingen af Finanslovsforslaget den 4. november vil Demokraterne foreslå, at der fra og med 2010 bliver oprettet en særlig mediepulje.

Demokraterne foreslår, at der afsættes penge til en særlig mediepulje på Finanslovsforslaget for 2010. Formålet med puljen skal være at yde støtte/tilskud til fremadrettede investeringer. Mediepuljen må ikke kunne benyttes til nogle former for driftstilskud – ej heller portostøtte.

Mediepuljen skal i 2010 være på seks millioner kroner, da det vil sikre, at alle byer i Grønland vil have mulighed for at søge tilskud til indkøb af en maskine, der kan trykke aviser som print-on-demand. En sådan maskine vil kunne anskaffes for omkring 300.000 kroner.

Bygderne skal som udgangspunkt ikke kunne få tilskud til at købe en print-on-demand maskine, da befolkningsgrundlaget er for småt til, at investeringen kan bære det. I stedet henvises bygderne til at bestille det antal aviser, som de har brug for i den nærmest beliggende by. Denne model vil stadig sikre bygderne avislevering hurtigere end i dag, hvor aviserne bliver leveret fra Nuuk.

I overslagsårene (2011 og frem) skal mediepuljen være på to millioner kroner årligt. Midler fra mediepuljen skal kun kunne udbetales efter ansøgning. Uforbrugte midler skal hvert år tilbageføres til landskassen.

Demokraterne forestiller sig, at eventuelt nye spillere på mediebanen, hvad enten det drejer sig om trykte eller elektroniske, skal kunne søge tilskud til opstart. Derudover skal de nuværende medier kunne søge midler til fremadrettede tiltag på området.

Pengene til mediepuljen skal komme fra KNR, der i 2010 samt i overslagsårene skal have beskåret sit budget med tre millioner kroner om året.

Læs kommentar fra Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit.