Ingen særbehandling til fiskere og fangere

KNAPK og Atassut finder det hensigtsmæssigt at give et særligt tilskud til fiskere og fangere, fordi priserne på benzin og diesel er steget markant. Ingen af parterne redegør dog overbevisende for, hvorfor netop denne gruppe skal have særbehandling. Andre erhverv, som for eksempel hele transportområdet, bliver jo også ramt hårdt af de stigende priser på brændstof.

Mandag d. 18. juli 2011
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri, Økonomi.

KNAPK og Atassut finder det hensigtsmæssigt at give et særligt tilskud til fiskere og fangere, fordi priserne på benzin og diesel er steget markant. Ingen af parterne redegør dog overbevisende for, hvorfor netop denne gruppe skal have særbehandling. Andre erhverv, som for eksempel hele transportområdet, bliver jo også ramt hårdt af de stigende priser på brændstof.

Det er forventeligt, at KNAPK kræver et ekstraordinært tilskud fra landskassen til sine medlemmer. Det er jo organisationens opgave at varetage medlemmernes interesser. Demokraterne er uenige med KNAPK i dette tilfælde, men vi anerkender og respekterer, at organisationen handler i sine medlemmers interesser. Vi mener dog, at KNAPK burde interessere sig lidt mere for de grundlæggende problematikker indenfor vore to traditionelle erhverv, fangst og fiskeri.

Det er nemlig en kendsgerning, at verden omkring os er i rivende udvikling, og vi er nødt til at følge med udviklingen frem for at bekæmpe den. Vi lever i en moderne og global verden, hvor den internationale arbejdsdeling betyder, at arbejdskraftens konkurrencedygtighed er altafgørende for et lands velstandsniveau. Fiskere og fangere skal som en del af arbejdsstyrken på lige fod med andre bidrage til samfundskagen. Det sker ikke ved at hive penge ud af landskassen til diverse former for tilskud. Pengestrømmen skulle gerne gå den modsatte vej. Løsningen på problemerne i fiskerierhvervet er med andre ord ikke flere offentlige tilskud, men snarere en gennemgribende modernisering af erhvervet henimod større enheder, som ikke vil blive påvirket nær så kraftigt af udefrakommende faktorer som eksempelvis prisstigninger på brændstof.

Men som sagt; Demokraterne anerkender og respekterer, at KNAPK kæmper for sine medlemmer. Til gengæld har vi kun hovedrysten til overs for Atassut’s krav om det samme. Som et politisk parti er det aldeles ikke Atassut’s opgave at kræve særbehandling til enkelte enheder i samfundet. Det er populisme, når det er allerværst. ATASSUT burde som minimum oplyse, hvor mange penge de mener, at fiskerne og fangerne skal have. Partiet burde oplyse, hvorfor der ikke skal gives tilskud til andre ramte erhverv. Og endelig burde partiet oplyse, hvordan de har tænkt sig at skaffe de penge, som de vil give i tilskud til fiskerne og fangerne. Atassut gør ingen af delene. Helt ærligt; det er hamrende useriøst.

Demokraterne har stor sympati med alle, der bliver ramt af de stigende priser på brændstof, men der er desværre ikke noget, vi kan gøre ved det.